Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále

vrátane poštovného a balného

Výhody predplatného mesačníka Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

 • Odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd
 • Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve
 • Vysvetľuje danú problematiku pomocou praktických príkladov a upozorňuje na sankcie, ktoré hrozia pri porušení povinností
 • Uverejňuje citácie aktuálnych znení zákonov
 • Radí zamestnancom aj zamestnávateľom ako riešiť medziľudské vzťahy
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených produktov
 • Zákony 2019 v cene predplatného – 2 zborníky
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...)
  pri predplatení do 30.8.


  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectv
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 12,00 €

74,00 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK
zväčšiť

DUO č. 9


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Vnútropodnikové účtovníctvo v s.r.o.
 • Garančné poistenie
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend
 • Fakturačné pravidlá na účely DPH
 • Zdaňovanie príjmov z kapitálového majetku
 • Odložená daň z príjmov v s.r.o
 • Zostatková cena hmotného majetku

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Index daňovej spoľahlivosti
 • Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
 • Preddavky na daň
 • Účtovanie organizačnej zložky
 • Vzťah medzinárodných zmlúv na zdanenie príjmov v SR
 • Druhotná platobná neschopnosť

8,29 € bez DPH
9,95 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
 • Stravovanie zamestnancov
 • Lehoty na rozhodnutie v daňovom konaní
 • Vybrané príjmy zdaňované zrážkou
 • Manká a škody
 • Služby zamestnanosti (novela)

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 5


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Novela Zákonníka práce
 • Nové oslobodené príjmy
 • Základné zásady správy daní
 • Zábezpeka na DPH
 • Vedenie účtovníctva
 • Elektronické doručovanie daňovému úradu
 • Daň z motorového vozidla
 • Ochrana osobných údajov

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 3-4


ročník : 2018
vyšlo: II/2018
 • Novela zákona o DPH
 • ERP – novela
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti a jeho podanie na rok 2018
 • Spotrebné dane – tabakové výrobky
 • Práca s pohľadávkami v JÚ
 • Majetok využívaný aj na súkromné účely
 • Odpisovanie automobilu
 • Odvodová odpočítateľná položka po novom

8,29 € bez DPH
9,95 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 2


ročník : 2018
vyšlo: I/2018
 • Novela daňového poriadku
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
 • Daňová strata fyzickej osoby
 • Účtovanie sociálneho fondu
 • Lízing alebo bankový úver?
 • Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch
 • Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2017

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 1


ročník : 2018
vyšlo: XII/2017
 • Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
 • Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
 • Zmeny zákona o DPH – v roku 2018
 • Všetko dôležité o rezervách
 • Zamestnávateľ a použitie vozidla
 • Zmena zákona o ERP
 • Cestovné náhrady – zamestnanec a zamestnávateľ
 • Elektronická komunikácia – nový spôsob

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 12


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Ako optimalizovať dane bez chýb
 • Využívanie majetku platiteľa na nepodnikanie
 • Podiely na zisku a na majetku vyplácané fyzickým osobám
 • Strata účtovného dokladu
 • Obsahové náležitosti odvolania v daňovom konaní
 • Výdavky na spotrebované PHL
 • Dočasná pracovná neschopnosť
 • Dobrý manažer – dobrý herec

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 11


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Vstupná cena majetku
 • Príjmy z predaja nehnuteľnosti – zdanenej a zaradenej v obchodnom majetku
 • Poplatok za rozvoj a jeho zavedenie
 • Vedenie účtovníctva – povinnosť a možnosť
 • Využívanie osobného automobilu na podnikanie oboma manželmi
 • Platobný výmer správcu dane a jeho doručovanie
 • BOZP v daňových výdavkoch zamestnávateľa
 • Ako talent získať a ako ho riadiť?

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Ročné zúčtovanie poistného – vplyv na daň z príjmov
 • Určovanie daňovej rezidencie – pravidlá pre FO
 • Dokazovanie v daňovom konaní
 • Evidencia pri paušálnych výdavkoch
 • Automobil v podnikaní FO
 • Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti
 • Techniky asertívneho správania

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

august 2018
T po ut st št pi so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Lýdia
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay