O Poradcovi

Spoločnosť Poradca, s. r. o. vznikla v roku 1997.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vydavateľská a edičná činnosť, kde nosným produktom je mesačník PORADCA a zborníky Zákony I. – VI.

Za najväčší úspech považujeme fakt, že sa vydáva už 23. ročník mesačníka Poradca, ktorý si na základe výsledkov z ankiet prečíta v priemere 130 000 čitateľov, ročne vytlačíme a vyexpedujeme približne 1 000 000 kusov odborných publikácií. Svedčí to o našej stabilnej pozícii na slovenskom trhu a so spokojnosťou našich stálych predplatiteľov jednak s kvalitou spracovaných publikácií, ale aj so službami, ktoré svojim zákazníkom ponúkame.

Pri svojej edičnej činnosti sa sústreďujeme najmä na podnikateľov a živnostníkov, ktorým sa snažíme rýchlo zabezpečiť úplné znenia zákonov, noviel a vyhlásení, ale aj komentárov potrebných pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti.
Každý podnikateľ má zo zákona povinnosť viesť účtovníctvo, plniť si poistné povinnosti za seba i za prípadných zamestnancov, viesť rôzne výkazy, štatistiky a nakoniec i odvádzať štátu dane. Tieto štátom určené pravidlá hry sa pre mnohých podnikateľov stávajú kameňom úrazu a niekedy vedú k radikálnemu riešeniu – skončeniu podnikania, alebo nevedomého či vedomého stretu so zákonom. Preto sme sa rozhodli prísť na trh i s ďalšími produktmi, ktoré by mali významne zmeniť vzťah podnikateľa k potrebám štátu, pomôcť zorientovať sa v legislatíve, účelnejšie a efektívnejšie hospodáriť a v konečnom dôsledku poradiť, ako zvýšiť zisk využitím zákonných noriem. Tieto mesačníky vychádzajú 13 x ročne. Okrem nich vydávame odborné monotematické publikácie na dôležité, pre prax potrebné témy (daň z príjmu, DPH, pracovno-právne vzťahy, BOZP...).

O portáli


Portál poradca.sk vznikol ako prvá voľne prístupná webová stránka obsahujúca odborné informácie z legislatívno – právneho prostredia. Spoločnosť Poradca s.r.o. prevádzkuje a spravuje portál už od roku 2005 a neustále Vám prostredníctvom nej poskytujeme aktuálne, presné a zaručené informácie.

Poradca.sk je určený podnikateľom, živnostníkom, účtovníkom, daňovým poradcom, personalistom, advokátom či právnikom. Prináša aktuálne zákony s komentármi po poslednej novele, poradenstvo z oblastí daní a účtovníctva, práva, podnikania, personalistiky a miezd. Sleduje novely zákonov a vyhlášok a zároveň radí pri riešení daňových, účtovných a mzdových problémov. Upozorňuje na správne postupy a sprístupňuje skúsenosti iných prostredníctvom súdnych rozhodnutí (judikatúry) v kolónkach Právo a podnikateľ a Personalistika a mzdy. V rubrikách Dane a účtovníctvo venuje pozornosť daňovým priznaniam, ročnému zúčtovaniu a termínom pre daňovú a účtovnú prax, na povinnosti vyplývajúce zo zákonov, na zmeny, ktoré boli schválené. Pokuty a sankcie je rubrika, v ktorej upozorňuje čoho sa má každý zamestnávateľ, podnikateľ, živnostník vyvarovať.

O mesačníkoch


Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

Mesačník je určený podnikateľom, živnostníkom, účtovníkom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, daňovým poradcom, zamestnávateľom, zamestnancom. Prináša príspevky od odborníkov z oblastí daní, účtovníctva, daňovej evidencie, miezd, odvodov, DPH, automobilu v podnikaní, ktoré sú doplnené citáciami zákonov a príkladmi z praxe. Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a s nimi súvisiace problémy v praxi.

Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále

Je určený personalistom, ekonómom, živnostníkom, mzdovým účtovníkom, ale aj všetkým zamestnávateľom a zamestnancom. Prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí rieši pracovné problémy. O všetkých legislatívnych zmenách, ktoré súvisia so mzdami, odvodmi, Zákonníkom práce a bezpečnosťou na pracovisku, sa dozviete v rubrikách aktuálne, pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly a pokuty, bezpečnosť na pracovisku, školenia a vzdelávanie a vedúci pracovník.

1000 riešení

Podnikateľom, živnostníkom, ekonómom, zamestnancom radí, ako aplikovať v praxi daňové, účtovné a mzdové zákony. Ročne vyrieši 1 200 problémov z oblasti miezd, daní, odvodov, odpisov, BOZP prostredníctvom odpovedí odborníkov z daných oblastí. Za každou kapitolou je odkaz na použité zákony a príspevky, ktoré súvisia s danou problematikou.

Poradca s.r.o.

Adresa

Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

E-mail

poradca@poradca.sk

Zákaznícka linka

041/ 56 52 871

0915 033 300
0911 193 135

Banka

Prima banka Slovensko, a.s.
Tatra banka, a.s.

IBAN

Prima banka Slovensko:
SK17 5600 0000 0031 8779 1001

Tatra banka (len pre E-shop):
SK17 1100 0000 0026 2841 0071

BIC kód banky

Prima banka Slovensko:
KOMASK2X

Tatra banka:
TATRSKBX

IČO

36371271

IČ DPH

SK2020102293

DIČ

2020102293

Zápis v OR

spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Naše služby

vydávanie kníh a časopisov
redakčné práce
odpovede na písomné otázky predplatiteľov
direct mail
reklama
DTP práce
september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay