16. 10. 2018

Zákony

vrátane poštovného a balného
zväčšiť

Zákony I. A


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Správa daní a poplatkov
 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Miestne dane
 • Spotrebné dane
 • Cestovné náhrady

5,00 € bez DPH
6,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony I. B


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Účtovníctvo
 • Poplatky

5,00 € bez DPH
6,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony II. A


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Živnostenský zákon

5,00 € bez DPH
6,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony II. B


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Civilný proces
 • Exekučný poriadok
 • Trestné právo
 • Správne právo
 • Notársky poriadok

5,00 € bez DPH
6,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony III. A


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Zákonník práce
 • Mzdové predpisy
 • Zákon o zamestnanosti
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Pedagogickí zamestnanci
 • Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Autorské právo
 • Správne právo

5,00 € bez DPH
6,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony III. B


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
 • Sociálne zákony

5,00 € bez DPH
6,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony IV


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Stavebný zákon a súvisiace predpisy
 • Architekti a inžinieri
 • Stavebné výrobky
 • Bývanie
 • Pôda

4,17 € bez DPH
5,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony V


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Rozpočtové pravidlá
 • Štátna a verejná služba
 • Školy
 • Obce

4,17 € bez DPH
5,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákony VI


ročník: 2018
vyšlo: I/2018
 • Životné prostredie
 • Ochrana ovzdušia
 • Vodné hospodárstvo
 • Lesné hospodárstvo
 • Odpadové hospodárstvo
 • Súvisiace predpisy

4,17 € bez DPH
5,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zborník IV


ročník: 2017
vyšlo: I/2017
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
 • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

4,17 € bez DPH
5,00 € s 20% DPH
Objednať

október 2018
T po ut st št pi so ne
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Vladimíra
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay