Hlavná stránka
17. 6. 2018
Poradca č. 13-14
 • Trestný zákon s komentárom
 • úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 7. 2018.
Pozemkové spoločenstvá bez chýb, pokút a penále
 • Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním
 • Vysvetlenie zmien platných po novele s účinnosťou od 1.7.2018
Účtovanie - zákony a predpisy
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom
 • Postupy účtovania v PÚ s komentárom
Správny súdny poriadok - nový zákon s komentárom
 • Nečinnosť orgánu verejnej správy
 • Osoba zúčastnená na konaní
1000 riešení č. 7-8
 • Trestný zákon (novela zákona)
 • Agentúrne zamestnávanie
DUO č. 7-8
 • Index daňovej spoľahlivosti
 • Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
PaM č. 7-8
 • Agentúra podporovaného zamestnávania
 • Inovácie v podnikateľskom kontexte
PaM č. 6
 • Ochrana osobných údajov (nový zákon)
 • Zákon o službách zamestnanosti (novela zákona)
Aktualizácia I/2
 • Aktualizácia zákonov po ostatných novelách
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 112/2018)
Verejná správa č. 7-8
 • Investičná pomoc
 • Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • VYHLÁŠKA, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
jún 2018
T po ut st št pi so ne
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Adolf
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay