Objednávka publikácií

vrátane poštovného a balného

Predplatné mesačníkov a balíkov 2018

Periodicita
bez DPH
s DPH

Tituly so zľavou

Formát
bez DPH
s DPH

Balíčky

Formát
bez DPH
s DPH
 • Novelizovaný zákonník práceA5,
  560 str.
  7,42 €8,90 €vypredané
 • Sporový balíček s komentárom
  Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok s komentárom + Správny súdny (odborná publikácia)
  pultová cena publikácii spolu 8,08 € - 15% zľava
  A5,
  472 str.
  5,75 €6,90 €
 • Účtujeme bez chýb
  pultová cena publikácii spolu 30,94 € - 50% zľava
  A5,
  856 str.
  12,89 €15,47 €vypredané

Poradca 2018

zákony s komentárom
Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikácie - monotematiky 2018

Formát
bez DPH
s DPH

Zborníky zákonov k 1.1.2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • Zákony VI
  Životné prostredie, Ochrana ovzdušia
  Vodné hospodárstvo, Lesné hospodárstvo
  Odpadové hospodárstvo, Súvisiace predpisy
  A5,
  768 str.
  4,17 €5,00 €
 • Zákony V
  Rozpočtové pravidlá, Štátna a verejná služba
  Školy, Obce
  A5,
  560 str.
  4,17 €5,00 €
 • Zákony IV
  Stavebný zákon a súvisiace predpisy
  Architekti a inžinieri, Stavebné výrobky
  Bývanie, Pôda
  A5,
  544 str.
  4,17 €5,00 €
 • Zákony III B
  Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
  Sociálne zákony
  A5,
  592 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony III A
  Zákonník práce, Mzdové predpisy
  Zákon o ochrane osobných údajov, Zákon o zamestnanosti
  Autorské právo, Správne právo
  A5,
  432 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony II B
  Civilný proces, Exekučný poriadok
  Trestné právo, Správne právo
  Notársky poriadok
  A5,
  576 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony II A
  Obchodné právo
  Občianske právo
  Živnostenský zákon
  A5,
  592 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony I B
  Účtovníctvo
  Poplatky
  A5,
  368 str.
  5,00 €6,00 €
 • Zákony I A
  Správa daní a poplatkov, Daň z príjmov
  Daň z pridanej hodnoty, Miestne dane
  Spotrebné dane, Cestovné náhrady
  A5,
  576 str.
  5,00 €6,00 €

Aktualizácie – úplné znenie k zákonom 2018

Formát
bez DPH
s DPH

Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • DUO č. 7-8
  Index daňovej spoľahlivosti - hodnotenie daňovníkov
  Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
  A4,
  112 str.
  8,29 €9,95 €
 • DUO č. 6
  Doplnkové dôchodkové sporenie
  Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 5
  Novela Zákonníka práce
  Nové oslobodené príjmy
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 3-4
  Novela zákona o DPH
  ERP – novela
  A4,
  112 str.
  8,29 €9,95 €
 • DUO č. 2
  Novela daňového poriadku
  Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €
 • DUO č. 1
  Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
  Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
  A4,
  80 str.
  5,44 €6,53 €

Práca a mzdy bez chýb, pokút a penále 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • PaM č. 7-8
  Agentúra podporovaného zamestnávania
  Inovácie v podnikateľskom kontexte
  A4,
  112 str.
  9,60 €11,52 €
 • PaM č. 6
  Ochrana osobných údajov (nový zákon)
  Zákon o službách zamestnanosti (novela zákona)
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 5
  Novela Zákonníka práce
  Archivácia mzdovej a personálnej agendy
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 3-4
  Daňová licencia končí
  Príjmy FO za rok 2017 – daňové vysporiadanie
  A49,60 €11,52 €
 • PaM č. 2
  Pripravované zmeny v odmeňovaní pri výkone práce
  Zdaňovanie FO - zmeny
  A4,
  88 str.
  4,80 €5,76 €
 • PaM č. 1
  Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2018
  Ročná uzávierka v mzdovej učtární
  A4,
  80 str.
  4,80 €5,76 €

1000 riešení 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • 1000 riešení č. 7-8
  Trestný zákon (novela zákona)
  Agentúrne zamestnávanie
  A5,
  120 str.
  3,90 €4,68 €
 • 1000 riešení č. 6
  Pozemkové spoločenstvá (novela zákona)
  Doplnkové dôchodkové sporenie (zmeny)
  A5,
  120 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 5
  Súdne spory
  Pobyt cudzincov a služby zamestnanosti
  A5,
  120 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 4
  Daňové a nedaňové výdavky
  Majetok využívaný aj na súkromné účely v DV
  A5,
  112 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 3
  Zákon o DPH – ostatná novela od 1. 1. 2018
  Odpady po novele
  A5,
  120 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 2
  Zákon o dani z príjmov – novela od 1. 1. 2018
  Ročné zúčtovanie dane z príjmov vo VS za rok 2017
  A5,
  112 str.
  1,95 €2,34 €
 • 1000 riešení č. 1
  Koniec roka v účtovníctve
  Zákonník práce
  A5,
  112 str.
  1,95 €2,34 €

Verejná správa 2018

Formát
bez DPH
s DPH
 • Verejná správa č. 7-8
  Investičná pomoc
  Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  A5,
  104 str.
  2,92 €3,50 €
 • Verejná správa č. 6
  Poskytovanie informácií o technickom predpise
  A5,
  48 str.
  2,00 €2,40 €
 • Verejná správa č. 4-5
  Ochrana osobných údajov
  A5,
  96 str.
  2,92 €3,50 €
 • Verejná správa č. 3
  Zákon o obecnom zriadení
  BOZP vo verejnej sfére
  A5,
  64 str.
  2,00 €2,40 €
 • Verejná správa č. 2
  Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
  Zákon o odpadoch – novinky
  A5,
  64 str.
  2,00 €2,40 €
 • Verejná správa č. 1
  Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
  Verejná výskumná inštitúcia
  A5,
  64 str.
  2,00 €2,40 €

Zborníky zákonov k 1.1.2017

Formát
bez DPH
s DPH

Poradca 2017

zákony s komentárom
Formát
bez DPH
s DPH

Aktualizácie – úplné znenie k zákonom 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikácie - monotematiky 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Dane, účtovníctvo, odvody - bez chýb, pokút a penále 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Práca a mzdy bez chýb, pokút a penále 2017

Formát
bez DPH
s DPH

1000 riešení 2017

Formát
bez DPH
s DPH

Veselo i vážne

Formát
bez DPH
s DPH

Poradca deťom

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikácie - monotematiky 2016

Formát
bez DPH
s DPH

Odborné publikácie - monotematiky 2014

Formát
bez DPH
s DPH
Všetky publikácie uvedené v cenníku si môžete objednať tiež telefonicky, faxom, emailom, prípadne osobne (kliknite sem)
júl 2018
T po ut st št pi so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Bohuslav
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay