PaM č. 9

vydané VIII/2018
formát A4
80 strán
zväčšiť
  • Životné minimum od 1. júla 2018
  • Zmeny v ZDP a 13. a 14. plat
  • Predčasný starobný dôchodok
  • Špecifické pracovné podmienky
  • Stravovanie zamestnancov
  • Vplyv ročného zúčtovania poistného na daň z príjmov
4,80 € bez DPH
5,76 € s 20% DPH

objednať Vrátane poštovného a balného
ISSN (online): 1338-0923

Životné minimum od 1. júla 2018
Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. V tomto roku upravuje životné minimu opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z., podľa ktorého sa za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne sa v období od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 považuje suma alebo úhrn súm
- 205,07 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
- 143,06 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
- 93,61 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu t.j. od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 suma životného minima sa pre jednu plnoletú fyzickú osobu zvýšila zo sumy 199,48 eur na sumu 205,07 eur, t.j. o 2,803 %. A práve životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu je pomerne dôležitou referenčnou hodnotou z pohľadu zmeny iných veličín, nakoľko výška životného minima ovplyvňuje viaceré dávky a príspevky, ako napr. rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, tzv. minimálne výživné na dieťa, daňový bonus, ale aj nezdaniteľné časti základu dane a podobne.

Zmeny v ZDP a 13. a 14. plat
Od 1. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., v článku je novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Touto novelou sa rozšíril okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane.
V § 5 ods. 7 zákona je od dane oslobodená:
- podľa písm. n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov (peňažné plnenie za prácu alebo za plnenie služobných úloh poskytnuté pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. mzda) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov (v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov,
- podľa písm. o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov peňažné plnenie za prácu alebo za plnenie služobných úloh poskytnutá pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. mzda) vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov (v mesiaci december príslušného kalendárneho roka) najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov,
V súlade s § 52zr ods. 2 zákona sa toto ustanovenie prvýkrát použije na peňažné plnenie vyplatené zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj tzv. 13. mzda najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca.
august 2018
T po ut st št pi so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Lýdia
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
Školský zákon
2018
VIII/2018
DUO č. 9
2018
VIII/2018
PaM č. 9
2018
VIII/2018
PaM č. 6
2018
V/2018
Zákony I. A
2018
I/2018
Aktualizácia II/5
2018
VIII/2018
cardpay