1000 riešení č. 9

vydané VIII/2018
formát A5
120 strán
zväčšiť
  • Príklady z praxe k uvedeným témam
  • Prehľad zmien v novelách
  • Nelegálne zamestnávanie v roku 2018
  • Školstvo (zmeny od septembra 2018)
  • ZDP, DPH, JÚ, PÚ, Hmotný majetok
  • ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady
  • Právo a podnikateľ
  • Pozemky, investičná pomoc
1,95 € bez DPH
2,34 € s 20% DPH

objednať Vrátane poštovného a balného
ISSN (online): 1338-0885

Od januára 2018 sa v zákone o nelegálnom zamestnávaní ustanovilo z nelegálneho zamestnávania eliminovať určité situácie oneskoreného ohlásenia vzniku pracovnoprávneho vzťahu a štátnozamestnaneckého pomeru do príslušného registra Sociálnej poisťovne, aby sa vylúčili prípady, keď zamestnávateľ túto povinnosť, sám a bez zistenia nesplnenia tejto povinnosti kontrolnými orgánmi, splnil len s malým oneskorením.S cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy ako aj naplnenie potrieb trhu práce a zamestnávateľov je odborné vzdelávanie závislé od dobre fungujúceho systému kariérového poradenstva. Od septembra sa nastavuje systém koordinácie a riadenia kariérového poradenstva, ktorého výsledkom má byť efektívna spolupráca všetkých zúčastnených subjektov, ktorej výsledkom má byť definovanie individuálnych záujmov a možností žiaka ako aj jeho orientácia na výber svojho budúceho povolania.
august 2018
T po ut st št pi so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Lýdia
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
Školský zákon
2018
VIII/2018
DUO č. 9
2018
VIII/2018
PaM č. 9
2018
VIII/2018
PaM č. 6
2018
V/2018
Zákony I. A
2018
I/2018
Aktualizácia II/5
2018
VIII/2018
cardpay