1000 riešení č. 9

vydané VIII/2018
formát A5
120 strán
zväčšiť
  • Príklady z praxe k uvedeným témam
  • Prehľad zmien v novelách
  • Nelegálne zamestnávanie v roku 2018
  • Školstvo (zmeny od septembra 2018)
  • ZDP, DPH, JÚ, PÚ, Hmotný majetok
  • ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady
  • Právo a podnikateľ
  • Pozemky, investičná pomoc
1,95 € bez DPH
2,34 € s 20% DPH

objednať Vrátane poštovného a balného
ISSN (online): 1338-0885

Od januára 2018 sa v zákone o nelegálnom zamestnávaní ustanovilo z nelegálneho zamestnávania eliminovať určité situácie oneskoreného ohlásenia vzniku pracovnoprávneho vzťahu a štátnozamestnaneckého pomeru do príslušného registra Sociálnej poisťovne, aby sa vylúčili prípady, keď zamestnávateľ túto povinnosť, sám a bez zistenia nesplnenia tejto povinnosti kontrolnými orgánmi, splnil len s malým oneskorením.S cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy ako aj naplnenie potrieb trhu práce a zamestnávateľov je odborné vzdelávanie závislé od dobre fungujúceho systému kariérového poradenstva. Od septembra sa nastavuje systém koordinácie a riadenia kariérového poradenstva, ktorého výsledkom má byť efektívna spolupráca všetkých zúčastnených subjektov, ktorej výsledkom má byť definovanie individuálnych záujmov a možností žiaka ako aj jeho orientácia na výber svojho budúceho povolania.
október 2018
T po ut st št pi so ne
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Vladimíra
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay