Odborné publikácie - monotematiky

vrátane poštovného a balného
zväčšiť

Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2018


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Zmluvy, žaloby a podania podľa:
 • Zákonníka práce, Zákona o rodine
 • Obchodného o občianskeho zákonníka
 • Civilného sporového poriadku
 • Exekučného a správneho poriadku
 • + CD s editovateľnými vzormi zmlúv, žalôb a podaní

21,73 € bez DPH
23,90 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Daňová optimalizácia


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Publikácia obsahuje nasledovné témy:
 • Optimalizácia daňového základu,
 • Možnosti daňovej optimalizácie FO,
 • Daňové výdavky,
 • Účtovná osnova,
 • Komponentné odpisovanie,
 • Sponzorské výdavky,
 • Opravné položky,
 • Kurzové rozdiely,
 • Rezervy ako nástroj daňovej optimalizácie.

7,73 € bez DPH
8,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Strelné zbrane a súkromná bezpečnosť


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o strelných zbraniach a strelive a súvisiace vyhlášky (úplné znenie)
 • Zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace vyhlášky (úplné znenie)
 • Zákon o BOZP (úplné znenie)

5,91 € bez DPH
6,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Trestný zákon (úplné znenie)
 • Trestný poriadok (úplné znenie)
 • Zákon o trestnej zodpovednosti PO (úplné znenie)

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Školský zákon


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • Vyhláška o školskej inšpekcii
 • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon o ochrane nefajčiarov
 • Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

6,27 € bez DPH
6,90 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákonník práce po novele


ročník: 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zmeny po ostatnej novele, zákon o nelegálnej práci, aktuálne informácie k novele zákona:
 • zmeny životného minima od 1. 7. 2018
 • cestovné náhrady od 1. 6. 2018
 • 13. a 14. plat a zmeny v ZDP
 • odvodová úľava pracujúcich dôchodcov
 • daňový bonus u študentov
 • sankcie súvisiace s prácou personalistov
 • prehľad odvodov pre základné kategórie poistencov
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od 1. 6. 2018

5,64 € bez DPH
6,20 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Účtovanie - zákony a predpisy


ročník: 2018
vyšlo: V/2018
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom
 • Postupy účtovania v PÚ s komentárom
 • Postupy účtovania v JÚ úplné znenie
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
 • Slovník odborných pojmov
 • Riešenia z praxe

8,64 € bez DPH
9,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním
 • Vysvetlenie zmien platných po novele s účinnosťou od 1.7.2018

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné k 1. 5. 2018)

4,16 € bez DPH
4,99 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Verejný sektor bez chýb, pokút a penále


ročník: 2018
vyšlo: IV/2018
 • Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu
 • Zákon o štátnej službe
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Rozpočtové pravidlá pre verejnú správu
 • Verejné obstarávanie

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

  <<<1234567>>>
október 2018
T po ut st št pi so ne
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Vladimíra
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay