Odborné publikácie - monotematiky

vrátane poštovného a balného
zväčšiť

Školský zákon


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • Vyhláška o školskej inšpekcii
 • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon o ochrane nefajčiarov
 • Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

6,27 € bez DPH
6,90 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákonník práce po novele


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zmeny po ostatnej novele, zákon o nelegálnej práci, aktuálne informácie k novele zákona:
 • zmeny životného minima od 1. 7. 2018
 • cestovné náhrady od 1. 6. 2018
 • 13. a 14. plat a zmeny v ZDP
 • odvodová úľava pracujúcich dôchodcov
 • daňový bonus u študentov
 • sankcie súvisiace s prácou personalistov
 • prehľad odvodov pre základné kategórie poistencov
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od 1. 6. 2018

5,64 € bez DPH
6,20 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Účtovanie - zákony a predpisy


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom
 • Postupy účtovania v PÚ s komentárom
 • Postupy účtovania v JÚ úplné znenie
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
 • Slovník odborných pojmov
 • Riešenia z praxe

8,64 € bez DPH
9,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním
 • Vysvetlenie zmien platných po novele s účinnosťou od 1.7.2018

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné k 1. 5. 2018)

4,16 € bez DPH
4,99 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Verejný sektor bez chýb, pokút a penále


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu
 • Zákon o štátnej službe
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Rozpočtové pravidlá pre verejnú správu
 • Verejné obstarávanie

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Zákon o cestnej premávke (platné k 1. 5. 2018)
 • Vyhláška k zákonu o cestnej premávke (platné k 1. 2. 2018)
 • Príloha farebných značiek

4,73 € bez DPH
5,20 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Daňové a nedaňové výdavky 2018


ročník : 2018
vyšlo: III/2018
 • Preukazovanie výdavkov príslušnými dokladmi
 • Hesla v abecednom poradí
 • Dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
 • Preukazovanie výdavkov

12,92 € bez DPH
15,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Kontrola podnikania


ročník : 2018
vyšlo: III/2018
 • Daňová kontrola
 • Mzdová kontrola
 • Inšpekcia práce
 • Povinnosti zamestnávateľa

9,91 € bez DPH
10,90 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Daňové a mzdové zákony 2018


ročník : 2018
vyšlo: III/2018
 • Daň z príjmu
 • DPH
 • Účtovníctvo
 • Postupy účtovania
 • Zákonník práce
 • Mzdy
 • Zdravotné poistenie

9,36 € bez DPH
10,30 € s 10% DPH
Objednať

  <<<1234567>>>
august 2018
T po ut st št pi so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Lýdia
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay