Vydané publikácie

Zákony 2018Vrátane poštovného a balného

 • Zákony I. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Správa daní a poplatkov
  • Daň z príjmov
  • Daň z pridanej hodnoty
  • Miestne dane
  • Spotrebné dane
  • Cestovné náhrady
 • Zákony I. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Účtovníctvo
  • Poplatky
 • Zákony II. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Živnostenský zákon
 • Zákony II. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný proces
  • Exekučný poriadok
  • Trestné právo
  • Správne právo
  • Notársky poriadok
 • Zákony III. A

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákonník práce
  • Mzdové predpisy
  • Zákon o zamestnanosti
  • Pedagogickí zamestnanci
  • Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Autorské právo
  • Správne právo
 • Zákony III. B

  I/2018

  5,00 € bez DPH
  6,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie
  • Sociálne zákony
 • Zákony IV

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Stavebný zákon a súvisiace predpisy
  • Architekti a inžinieri
  • Stavebné výrobky
  • Bývanie
  • Pôda
 • Zákony V

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Rozpočtové pravidlá
  • Štátna a verejná služba
  • Školy
  • Obce
 • Zákony VI

  I/2018

  4,17 € bez DPH
  5,00 € s 20% DPH
  Objednať
  • Životné prostredie
  • Ochrana ovzdušia
  • Vodné hospodárstvo
  • Lesné hospodárstvo
  • Odpadové hospodárstvo
  • Súvisiace predpisy

Úplné znenia zákonov I/2018 - všetky najdôležitejšie daňové a účtovné zákony...

Úplné znenia zákonov II/2018 - zákony z oblasti obchodného, občianskeho, trestného práva...

 • Aktualizácia II/1

  III/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri
  • Zákon č. 55/2018 Z.z. o poskytovaní informácií
  • Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
  • Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
  • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
  • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
  • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore

Úplné znenia zákonov III/2018 - Zákonník práce, sociálne, mzdové, pracovné a bezpečnostné zákony...

 • Aktualizácia III/1

  III/2018

  3,58 € bez DPH
  4,30 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Úplné znenia zákonov V/2018 - zákony pre školy, obce, štátnu a verejnú správu

 • Aktualizácia V/1

  III/2018

  1,90 € bez DPH
  2,28 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
  • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
máj 2018
T po ut st št pi so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Dušan
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay