Vydané publikácie

Verejná správa 2018Vrátane poštovného a balného

 • Verejná správa č. 9

  VIII/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Vyhláška ministerstva školstva Slovenskej republiky o škole v prírode
  • Doplnkové dôchodkové sporenie po novom
 • Verejná správa č. 7-8

  VI/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Investičná pomoc
  • Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  • VYHLÁŠKA, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • Verejná správa č. 6

  V/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Poskytovanie informácií o technickom predpise
  • Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov
  • Zákon o technickej normalizácii
  • Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
  • Zákon o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
 • Verejná správa č. 4-5

  IV/2018

  2,92 € bez DPH
  3,50 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov
  • Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
  • Zákon č. 575/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci
  • Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
 • Verejná správa č. 3

  II/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Obecné zriadenie – novela zákona
  • BOZP vo verejnej sfére
  • Daň z nehnuteľností na rok 2018
 • Verejná správa č. 2

  I/2018

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 317/2009 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • Zákon o odpadoch – novinky
 • Verejná správa č. 1

  XII/2017

  2,00 € bez DPH
  2,40 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 219/2017 Z. z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2018
  • Štátny fond rozvoja bývania po novom
  • Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Verejná výskumná inštitúcia – nový druh právnickej osoby

2016

Verejná správa 2016Vrátane poštovného a balného

 • Verejná správa č. 12-13

  XI/2016

  11,10 € bez DPH
  13,32 € s 20% DPH
  Objednať
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie od 1. 1. 2017
  • Registrácia pre DPH
  • Úvery na bývanie
  • Účtovanie o odloženej dani z príjmov
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Financovanie škôl a školských zariadení
  • Zdravotne postihnutí občania – zamestnávanie
  • Pracovný pohovor a jeho priebeh
 • Verejná správa č. 10-11

  IX/2016

  11,10 € bez DPH
  13,32 € s 20% DPH
  Objednať
  • Novela školského zákona a odmeňovanie po novom
  • Prenájom nebytových priestorov z pohľadu DPH
  • Reštrukturalizácia
  • Posledný benefit od zamestnávateľa – Outplacement
  • Zdaňovanie vybraných plnení lekárov
  • Obec ako správca dane
  • Vybrané úpravy daňového poriadku
  • Časový manažment na pracovisku
 • Verejná správa č. 9

  VIII/2016

  6,00 € bez DPH
  7,20 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zdaňovanie stavebných pozemkov a rozostavaných stavieb
  • Zmeny pri posudzovaní finančnej disciplíny
  • Daňová kontrola
  • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  • Odborná spôsobilosť a prax v oblasti BOZP
  • Porušovanie predpisov v regionálnom školstve
  • Anabolické látky – neoprávnené zaobchádzanie
  • Nová e–služba Sociálnej poisťovne
 • Verejná správa č. 7-8

  VI/2016

  11,10 € bez DPH
  13,32 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zdravotné poistenie - novela zákona
  • Kontrolný výkaz k DPH zmeny...
  • Podanie odvolania v daňovom konaní
  • Základné princípy účtovania DPH
  • Poslanci a rozsah platenia poistného
  • Duálne vzdelávanie
  • Pracovná zdravotná služba
  • Štatút obce
 • Verejná správa č. 6

  V/2016

  6,00 € bez DPH
  7,20 € s 20% DPH
  Objednať
  • Úver na bývanie - nový zákon
  • Príjmy od spoločenstva vlastníkov bytov
  • Výpoveď svedka v správnom konaní
  • Účtovanie a oceňovanie – zmeny v r. 2016
  • Príspevok na starostlivosť o dieťa
  • Financovanie škôl – percentuálny podiel pre rok 2016
  • Akreditácia v zdravotníctve
  • Dovolenka starostu a čerpanie sociálneho fondu starostu
 • Verejná správa č. 5

  IV/2016

  6,00 € bez DPH
  7,20 € s 20% DPH
  Objednať
  • Sociálne služby po novom
  • Príjmy a výdavky nepodnikateľských subjektov
  • Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
  • Proces dokazovania v správnom konaní
  • Vzdelávanie v zdravotníctve
  • Zdravie a kvalita života
  • Klientske centrá
  • Zverejňovanie a poskytovanie info. orgánmi VS (2.)
 • Verejná správa č. 3-4

  II/2016

  11,10 € bez DPH
  13,32 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zmeny v správe daní
  • Novela rozpočtových pravidiel VS od 1. 1. 2016
  • Virtuálna pokladnica od roku 2016
  • Premlčanie a preklúzia v občianskom práve
  • Účtovanie materiálu
  • Povinnosť platiť daňovú licenciu
  • Práva a povinnosti poistencov voči zdravotnej poisťovni
 • Verejná správa č. 2

  I/2016

  6,00 € bez DPH
  7,20 € s 20% DPH
  Objednať
  • Archívy a registratúra po novom
  • Nový miestny poplatok za rozvoj
  • Poukazovanie podielu zaplatenej dane v roku 2016
  • Daň z nehnuteľností na rok 2016
  • Zostavenie účtovných závierok zatriedených účtovných jednotiek
  • Upravujúce závierkové účtovné prípady
  • Cestovné náklady na dopravu žiakov do školy a späť
  • Obecné zriadenie po novelách zákonov od roku 2016
 • Verejná správa č. 1

  XII/2015

  6,00 € bez DPH
  7,20 € s 20% DPH
  Objednať
  • Daň z motorových vozidiel
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015
  • Poskytnutie a použitie verejných prostriedkov
  • Civilný sporový poriadok
  • Minimálna mzda v roku 2016
  • Doručovanie v pracovnom práve
  • Obezita ako zdravotné postihnutie
  • Všeobecne záväzné nariadenia na rok 2016
september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay