Výber zo Zbierky

 • Zamestnanosť

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 145/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  22. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Ukončenie štúdia

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 142/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

  22. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Prevádzka vozidiel

  Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

  22. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Osobné údaje

  Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

  22. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Sťaženie uplatnenia

  Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 152/2018 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

  22. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného

  22. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Pobyt cudzincov

  Zákon č. 108/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  3. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Doplnkové dôchodkové sporenie

  Zákon č. 109/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  3. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Sociálne podniky

  Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  3. 6. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Obecné zriadenie

  Zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  19. 4. 2018, Vyšlo v zbierke

júl 2018
T po ut st št pi so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Bohuslav
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay