Výber zo Zbierky

 • Poskytovanie dotácii

  Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 226/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Daň z poistenia

  Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Kataster nehnuteľností

  Zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Odborné vzdelávanie

  Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Odborné vzdelávanie

  Zákon č. 210/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Prídavok na dieťa

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 233/2018 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Rodičovský príspevok

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 231/2018 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Zákon o poisťovníctve

  Zákon č. 214/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

 • Autorské právo

  Zákon č. 215/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2012 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  17. 8. 2018, Vyšlo v zbierke

september 2018
T po ut st št pi so ne
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Zdenka
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay