23. 9. 2018

Termíny

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2009

 • do 5 dní i výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruPrevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2009 naosobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruOdvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2014

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2017

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2014 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2014

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti november 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu november 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2015

 • do 5 dní výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2015 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplatyprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za apríl 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplatyodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2018

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2011

 • do 5 dní dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru - odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2011 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2011 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za jún 2018

 • do 5 dní prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobrudvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za február 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za júl 2018

 • do 5 dní prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za január 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za apríl 2018

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za marec 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za máj 2018

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2011

 • do 5 dní prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní od výplatného termínuprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní od výplatného termínuodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2017

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2010

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za október 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za november 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2011

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane- vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane- vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane- vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane:vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať Správa dane - zmenu skutočností o daňovníkovi a o zániku daňovej povinnosti Správa dane - zrušenie činnosti daňového subjektu

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane: vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane: vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane:vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať Správa dane - zmenu skutočností o daňovníkovi a o zániku daňovej povinnosti Správa dane - zrušenie činnosti daňového subjektu

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane:vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za február 2018

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za august 2018

 • 17. 9. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 9. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 8. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2018

 • 31. 8. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2018

 • 15. 8. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2018

 • 31. 7. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2018

 • 16. 7. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 7. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018

 • 2. 7. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2018

 • 15. 6. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 5. 2018            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 5. 2018            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 5. 2018            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 5. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2018

 • 30. 4. 2018            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2017 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2018            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2017 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 4. 2018            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2017

 • 30. 4. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 16. 4. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 4. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 3. 4. 2018            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 3. 4. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 3. 4. 2018            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2017 alebo oznámenia o predĺžení lehoty na jeho podanie (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 3. 4. 2018            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2017 zamestnancom

 • 3. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2018

 • 3. 4. 2018            úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 3. 4. 2018            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2017

 • 3. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2018

 • 3. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 15. 3. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2018

 • 28. 2. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2018 (platitelia DPH a právnické osoby zapísané v obchodnom registri len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 28. 2. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 2. 2018            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2017, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2017 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 15. 2. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 12. 2. 2018            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2017

 • 5. 2. 2018            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2017 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie sám

 • 31. 1. 2018            – podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2018            – podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2018            – podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 31. 1. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 1. 2018            – úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 15. 1. 2018            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2017 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 15. 1. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2018            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017

 • 15. 1. 2018            – zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017

 • 15. 1. 2018            – odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 1. 2018            – podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2017 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 2. 1. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2017

 • 2. 1. 2018            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2018            – podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 1. 2018            – podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 1. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2017

 • 15. 12. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2017

 • 30. 11. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 11. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 11. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 11. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 31. 10. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 31. 10. 2017            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 10. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 10. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 10. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 10. 2017            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 10. 2017            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 10. 2017            - splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 18. 9. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 18. 9. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 8. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 8. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 15. 8. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 7. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 31. 7. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 17. 7. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 7. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 7. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2017            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 30. 6. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 6. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2017

 • 30. 6. 2017            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 6. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 5. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2017

 • 31. 5. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 5. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 5. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 5. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 5. 2017            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2016 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 2. 5. 2017            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2016

 • 2. 5. 2017            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2016 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 2. 5. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2017

 • 18. 4. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 18. 4. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2017            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2016

 • 31. 3. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2017

 • 31. 3. 2017            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2016

 • 31. 3. 2017            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2017            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2016 zamestnancom

 • 31. 3. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 3. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 28. 2. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2017

 • 28. 2. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 2. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2017            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2016, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2016 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 15. 2. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 10. 2. 2017            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2016

 • 6. 2. 2017            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2016 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie

 • 31. 1. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2016

 • 31. 1. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 1. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 1. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 1. 2017            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2016 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 16. 1. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 1. 2017            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2016

 • 2. 1. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2017            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2016

 • 2. 1. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 12. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 11. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 11. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2016

 • 15. 11. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 11. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2016

 • 31. 10. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 10. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 17. 10. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 10. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 9. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2016            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2016

 • 16. 9. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 8. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2016

 • 31. 8. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 8. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 8. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 1. 8. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 1. 8. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2016

 • 15. 7. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2016            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2016            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 30. 6. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2016

 • 30. 6. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 6. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2016            písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni príjmy z osobnej asistencie alebo vyplatené dividendy (na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť) v roku 2015

 • 31. 5. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 5. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 5. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 5. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 5. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 5. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2016

 • 2. 5. 2016            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2015 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 2. 5. 2016            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2015

 • 2. 5. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 5. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 5. 2016            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2015 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 15. 4. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2016            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2015 zamestnancom

 • 31. 3. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2016

 • 31. 3. 2016            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2015

 • 31. 3. 2016            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2015

 • 31. 3. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 3. 2016            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 3. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 29. 2. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 29. 2. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 2. 2016            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2015, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2015 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 15. 2. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 10. 2. 2016            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2015

 • 5. 2. 2016            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2015 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie sám

 • 1. 2. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2015

 • 1. 2. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 1. 2. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 1. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2016            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého vo 4. štvrťroku 2015

 • 15. 1. 2016            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi vo 4. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 31. 12. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 12. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2015

 • 31. 12. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 12. 2015            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 12. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 11. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 11. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2015

 • 16. 11. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 11. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 11. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2015

 • 2. 11. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 11. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 11. 2015            úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 3. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 2. 11. 2015            podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 3. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 15. 10. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2015            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v 3. štvrťroku 2015

 • 15. 10. 2015            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v 3. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 30. 9. 2015            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2015

 • 30. 9. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 9. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 8. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 8. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2015

 • 17. 8. 2015            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 8. 2015            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 7. 2015            - podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 2. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 31. 7. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 7. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2015

 • 31. 7. 2015            - úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 2. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 15. 7. 2015            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2015            - zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v 2. štvrťroku 2015

 • 15. 7. 2015            - podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v 2. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 15. 7. 2015            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2015

 • 30. 6. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 6. 2015            - splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 6. 2015            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2015            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 6. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 1. 6. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2015

 • 1. 6. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 5. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2015            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 4. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 4. 2015            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2014 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2015

 • 30. 4. 2015            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2014

 • 30. 4. 2015            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2014 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 15. 4. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2015            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2014

 • 31. 3. 2015            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2014

 • 31. 3. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 3. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2015

 • 31. 3. 2015            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2015            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2014 zamestnancom

 • 16. 3. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 3. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 3. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 3. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2015

 • 2. 3. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 16. 2. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 2. 2015            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2014, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2014 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 16. 2. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 10. 2. 2015            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2014

 • 5. 2. 2015            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2014 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie

 • 2. 2. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 2. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2014

 • 2. 2. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 1. 2015            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého vo 4. štvrťroku 2015

 • 15. 1. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2015            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi vo 4. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 15. 1. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2014            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 12. 2014            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti november 2014

 • 31. 12. 2014            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 12. 2014            - splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 12. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2014            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 12. 2014            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2014

 • 1. 12. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 1. 12. 2014            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 18. 11. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 18. 11. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2013

 • 31. 10. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 10. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 10. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2014            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 9. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2013

 • 30. 9. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 16. 9. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 9. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 9. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 9. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 8. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 7. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 7. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2014

 • 15. 7. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 6. 2014            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2013

 • 16. 6. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 6. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 6. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 6. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 6. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 5. 2014            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2014            dvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2014            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2013 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 4. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 4. 2014            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2013 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2014            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2013

 • 30. 4. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 4. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2013

 • 31. 3. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2014            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2013 zamestnancom

 • 31. 3. 2014            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 3. 2014            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2014            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2013

 • 17. 3. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 3. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 28. 2. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2013

 • 28. 2. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 17. 2. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 2. 2014            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 2. 2014            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2013, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2013 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 10. 2. 2014            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2013

 • 5. 2. 2014            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2013 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie

 • 31. 1. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2013

 • 31. 1. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 1. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2013

 • 31. 12. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 12. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2013

 • 31. 12. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 2 500 € do 16 596,96 €

 • 31. 12. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 16. 12. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 12. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 12. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 12. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2013

 • 2. 12. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2013

 • 15. 11. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 11. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2013

 • 31. 10. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 10. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2013

 • 15. 10. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 30. 9. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2013

 • 30. 9. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2013

 • 16. 9. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 9. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2013

 • 2. 9. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 9. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2013

 • 15. 8. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2013

 • 31. 7. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2013

 • 31. 7. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 7. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 7. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 2 500 € do 16 596,96 €

 • 1. 7. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 1. 7. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 1. 7. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2013

 • 1. 7. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2013

 • 17. 6. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 6. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2013

 • 31. 5. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 5. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2013

 • 15. 5. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2013

 • 30. 4. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 30. 4. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2013

 • 30. 4. 2013            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2012

 • 30. 4. 2013            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2012 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2013            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2012 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 15. 4. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 4. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 2. 4. 2013            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2012 zamestnancom

 • 2. 4. 2013            zaslanie oznámenia o hotovostných platbách (okrem tých, ktoré sú evidované prostredníctvom ERP) presahujúcich 5 000 € za rok 2012 fyzickým osobách, z ktorých nebola zrazená daň

 • 2. 4. 2013            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012

 • 2. 4. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2013

 • 2. 4. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 4. 2013            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 4. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2013

 • 15. 3. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 11. 3. 2013             doručiť zamestnancovi, ktorý si bude podávať daňové priznanie sám, doklad o súhrnných údajoch za rok 2012 uvedených na mzdovom liste

 • 28. 2. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 28. 2. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2013

 • 28. 2. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2013

 • 15. 2. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2013            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2012, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2012 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 11. 2. 2013            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2012

 • 5. 2. 2013            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2012 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ

 • 31. 1. 2013            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2012

 • 31. 1. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 1. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 31. 12. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 12. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2012

 • 17. 12. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 12. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 11. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2012

 • 15. 11. 2012             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2012

 • 31. 10. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 10. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 10. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 1. 10. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 1. 10. 2012             podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2012

 • 17. 9. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 9. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2012

 • 31. 8. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 8. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2012

 • 31. 7. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 7. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 7. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 7. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 2. 7. 2012             splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 7. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2012

 • 15. 6. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2012

 • 31. 5. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 5. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 15. 5. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2012

 • 30. 4. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 4. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 4. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 4. 2012            aslanie oznámenia o hotovostných platbách (okrem tých, ktoré sú evidované prostredníctvom ERP) presahujúcich 5 000 € za rok 2011 fyzickým osobám, z ktorých nebola zrazená daň

 • 2. 4. 2012            platnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 4. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 2. 4. 2012            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 4. 2012             podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2011

 • 2. 4. 2012            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2011

 • 2. 4. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2012

 • 2. 4. 2012            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2011 zamestnancom

 • 15. 3. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 29. 2. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 29. 2. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 29. 2. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2012

 • 15. 2. 2012             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2012            podanie písomnej žiadosti zamestnancom o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2011, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2011 zamestnávateľovi a podpísanie vyhlásenia zamestnancom

 • 15. 2. 2012             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 € Daň z motorových vozidiel - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 15. 11. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane Daň z príjmov - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 € - podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za tretí štvrťrok 2011 Daň z motorových vozidiel - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 17. 10. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane Daň z príjmov - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2011            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 30. 9. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 9. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2011            – splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 8. 2011            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 8. 2011            - podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za druhý štvrťrok 2011

 • 1. 8. 2011            – splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 7. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2011             - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2011            - splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 30. 6. 2011            – splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 6. 2011            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 25. 5. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 5. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 5. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 5. 2011            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2010 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 2. 5. 2011            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za prvý štvrťrok 2011

 • 2. 5. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 5. 2011            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2010 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 15. 4. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2011            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2010 zamestnancom

 • 31. 3. 2011            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2010

 • 31. 3. 2011            úhrada dane z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2011            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 31. 3. 2011            podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb za rok 2010

 • 31. 3. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 3. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 2. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2011            podanie písomnej žiadosti zamestnancom o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2010, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2010 zamestnávateľovi a podpísanie vyhlásenia zamestnancom

 • 15. 2. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 1. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 1. 2011             podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii za štvrtý štvrťrok 2010

 • 17. 1. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 1. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 12. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 31. 12. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 12. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 12. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 11. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 11. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 11. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 11. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za tretí štvrťrok 2010

 • 15. 10. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 10. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 30. 9. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 16. 9. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 8. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 8. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 16. 8. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 8. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 8. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za druhý štvrťrok 2010

 • 15. 7. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 7. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 30. 6. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 6. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 6. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 17. 5. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 5. 2010             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 30. 4. 2010            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2009 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 (500 000 Sk)

 • 30. 4. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za prvý štvrťrok 2010

 • 30. 4. 2010            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2009 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 15. 4. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 3. 2010            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2009 zamestnancom

 • 31. 3. 2010            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2009

 • 31. 3. 2010            úhrada dane z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2010            podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 3. 2010            odovzdanie ročných zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009 za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie

 • 31. 3. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 15. 3. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 3. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 3. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 2. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 2. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2010            podanie písomnej žiadosti zamestnancom o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2009, preukázanie nároku na zamestnaneckú prémiu za rok 2009 zamestnávateľovi a podpísanie vyhlásenia zamestnancom

 • 1. 2. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za štvrtý štvrťrok 2009

 • 1. 2. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 17. 1. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 1. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 1. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 31. 12. 2009            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 50 000 Sk (1 659,70 €) do 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 15. 12. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 12. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 11. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 16. 11. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 11. 2009            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za tretí štvrťrok 2009

 • 2. 11. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 15. 10. 2009             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2009             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 30. 9. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 30. 9. 2009            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 50 000 Sk (1 659,70 €) do 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 9. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 16. 9. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 17. 8. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 8. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 7. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 31. 7. 2009            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za druhý štvrťrok 2009

 • 15. 7. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 6. 2009             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 6. 2009             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 6. 2009             splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 15. 5. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 30. 4. 2009            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za prvý štvrťrok 2009

 • 30. 4. 2009            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2008 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2009            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2008 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 15. 4. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 3. 2009             vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2008 zamestnancom

 • 31. 3. 2009             podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2008

 • 31. 3. 2009             podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2009             úhrada dane z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2009             splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 50 000 Sk (1 659,70 €) do 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 31. 3. 2009             splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 3. 2009             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 16. 3. 2009             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 3. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 2. 2009            Odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 2. 2. 2009            Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za štvrtý štvrťrok 2008

 • 15. 5. 0201            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 0201            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

DPH
 • 25. 9. 2018            podanie daňového priznania k DPH za august 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 9. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2018            splatnosť DPH za august 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • 25.6.2014podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • 20. 9. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2018 49 790 €

 • 25. 5. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 5. 2018            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2018            splatnosť DPH za apríl 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 21. 5. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2018 49 790 €

 • 25. 4. 2018             podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2018            splatnosť DPH za marec 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2018            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2018 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2018            podanie daňového priznania k DPH za marec 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 4. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2018 49 790 €

 • 26. 3. 2018            podanie daňového priznania k DPH za február 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 3. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 3. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 3. 2018            splatnosť DPH za február 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 3. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2018 49 790 €

 • 26. 2. 2018            splatnosť DPH za január 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 2. 2018            podanie daňového priznania k DPH za január 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 2. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 2. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 2. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2018 49 790 €

 • 25. 1. 2018            podanie daňového priznania k DPH za december 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2017 v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2018            - podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2018            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2017 v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2018            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2018            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2018            splatnosť DPH za december 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 1. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2017 49 790 €

 • 27. 12. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2017            podanie daňového priznania k DPH za november 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2017            splatnosť DPH za november 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 12. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 12. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2017 49 790 €

 • 27. 11. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 11. 2017            splatnosť DPH za október 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 11. 2017            podanie daňového priznania k DPH za október 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 11. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 11. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2017 49 790 €

 • 25. 10. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2017            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2017            splatnosť DPH za september 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2017            podanie daňového priznania k DPH za september 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2017            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 10. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2017 49 790 €

 • 25. 9. 2017            splatnosť DPH za august 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 9. 2017            podanie daňového priznania k DPH za august 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 9. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 9. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2017 49 790 €

 • 25. 8. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 8. 2017            podanie daňového priznania k DPH za júl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2017            splatnosť DPH za júl 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 8. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2017 49 790 €

 • 25. 7. 2017            podanie daňového priznania k DPH za jún 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2017            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2017            splatnosť DPH za jún 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2017            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 7. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2017 49 790 €

 • 26. 6. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 6. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 6. 2017            splatnosť DPH za máj 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 6. 2017            podanie daňového priznania k DPH za máj 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 6. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2017 49 790 €

 • 25. 5. 2017            splatnosť DPH za apríl 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 5. 2017            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 5. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2017 49 790 €

 • 25. 4. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2017            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2017            podanie daňového priznania k DPH za marec 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2017            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2017            splatnosť DPH za marec 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2017 49 790 €

 • 27. 3. 2017            podanie daňového priznania k DPH za február 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 3. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 3. 2017            splatnosť DPH za február 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 3. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 3. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2017 49 790 €

 • 27. 2. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 2. 2017            splatnosť DPH za január 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 2. 2017            podanie daňového priznania k DPH za január 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 2. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 2. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2017 49 790 €

 • 31. 1. 2017            podanie daňového priznania za rok 2017 podľa stavu k 1. 1. 2017

 • 25. 1. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2017            splatnosť DPH za december 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2017            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2017            podanie daňového priznania k DPH za december 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2017            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 1. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2016 49 790 €

 • 27. 12. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 12. 2016            podanie daňového priznania k DPH za november 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2016

 • 27. 12. 2016            splatnosť DPH za november 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2016 49 790 €

 • 25. 11. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2016            podanie daňového priznania k DPH za október 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2016            splatnosť DPH za október 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 11. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 21. 11. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2016 49 790 €

 • 25. 10. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2016            splatnosť DPH za september 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2016            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2016            podanie daňového priznania k DPH za september 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2016            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2016 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 10. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2016 49 790 €

 • 26. 9. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 9. 2016            podanie daňového priznania k DPH za august 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 9. 2016            splatnosť DPH za august 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 9. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 9. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2016 49 790 €

 • 25. 8. 2016            podanie daňového priznania k DPH za júl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 8. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2016            splatnosť DPH za júl 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 8. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2016 49 790 €

 • 25. 7. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2016            splatnosť DPH za jún 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2016            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2016            podanie daňového priznania k DPH za jún 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2016            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2016 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 7. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2016 49 790 €

 • 27. 6. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 6. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 6. 2016            podanie daňového priznania k DPH za máj 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 6. 2016            splatnosť DPH za máj 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 6. 2016            podanie daňového priznania k DPH za máj 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 6. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2016 49 790 €

 • 25. 5. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 5. 2016            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2016            splatnosť DPH za apríl 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2016 49 790 €

 • 25. 4. 2016            - splatnosť DPH za marec 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2016            podanie daňového priznania k DPH za marec 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2016            - podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2016 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2016            - splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 4. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo marci 2016 49 790 €

 • 29. 3. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 29. 3. 2016            podanie daňového priznania k DPH za február 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 29. 3. 2016            splatnosť DPH za február 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 29. 3. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 21. 3. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2016 49 790 €

 • 25. 2. 2016            splatnosť DPH za január 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 2. 2016            podanie daňového priznania k DPH za január 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 22. 2. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2016 49 790 €

 • 25. 1. 2016            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2016            podanie daňového priznania k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2016            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2016            splatnosť DPH za december 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 1. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2015 49 790 €

 • 28. 12. 2015            podanie daňového priznania k DPH za november 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 28. 12. 2015            splatnosť DPH za november 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 28. 12. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 28. 12. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 21. 12. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2015 49 790 €

 • 21. 12. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2015 49 790 €

 • 25. 11. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 11. 2015            splatnosť DPH za október 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 11. 2015            podanie daňového priznania k DPH za október 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 11. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2015 49 790 €

 • 26. 10. 2015            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 26. 10. 2015            podanie daňového priznania k DPH za september 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 10. 2015            splatnosť DPH za september 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 10. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 10. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 10. 2015            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 10. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 10. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 10. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2015 49 790 €

 • 25. 9. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 9. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2015            podanie daňového priznania k DPH za august 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2015            splatnosť DPH za august 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 9. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2015 49 790 €

 • 25. 8. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za júl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2015            - splatnosť DPH za júl 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 8. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 8. 2015            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2015 49 790 €

 • 27. 7. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za jún 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 7. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 7. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 7. 2015            - splatnosť DPH za 2. štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 27. 7. 2015            - splatnosť DPH za jún 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 7. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za 1. štvrťrok 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 7. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 7. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 7. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 7. 2015            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2015 49 790 €

 • 25. 6. 2015            - splatnosť DPH za máj 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 6. 2015            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 6. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za máj 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 22. 6. 2015            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2015 49 790 €

 • 25. 5. 2015            splatnosť DPH za apríl 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2015            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 5. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2015 49 790 €

 • 27. 4. 2015            splatnosť DPH za marec 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 4. 2015            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 4. 2015            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 27. 4. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 4. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 4. 2015            podanie daňového priznania k DPH za marec 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 4. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 4. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 4. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo marci 2015 49 790 €

 • 25. 3. 2015            podanie daňového priznania k DPH za február 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2015            splatnosť DPH za február 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 3. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 3. 2015             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2015 49 790 €

 • 25. 2. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2015            podanie daňového priznania k DPH za január 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 2. 2015            splatnosť DPH za január 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 2. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2015 49 790 €

 • 26. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 1. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 1. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 1. 2015            - splatnosť DPH za december 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 1. 2015            - splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 26. 1. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za december 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 1. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2015             splatnosť DPH za december 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2015            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2015            podanie daňového priznania k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2015            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 1. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2014 49 790 €

 • 20. 1. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2015 49 790 €

 • 29. 12. 2014            - splatnosť DPH za november 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 29. 12. 2014            - podanie daňového priznania k DPH za november 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 29. 12. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 29. 12. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 12. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2014 49 790 €

 • 25. 11. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2014            podanie daňového priznania k DPH za október 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 11. 2014            splatnosť DPH za október 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 11. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2014 49 790 €

 • 27. 10. 2014            splatnosť DPH za september 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 10. 2014            splatnosť DPH za III. štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 27. 10. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 10. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za III. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 10. 2014            podanie daňového priznania k DPH za III. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 10. 2014            podanie daňového priznania k DPH za september 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 10. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 10. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za III. štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 10. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2014 49 790 €

 • 25. 9. 2014            podanie daňového priznania k DPH za august 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2014            splatnosť DPH za august 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 9. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 9. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 9. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2014 49 790 €

 • 25. 8. 2014            podanie daňového priznania k DPH za júl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2014            splatnosť DPH za júl 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 8. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 8. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2014 49 790 €

 • 25. 7. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2014            splatnosť DPH za 2. štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2014            splatnosť DPH za jún 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2014            podanie daňového priznania k DPH za jún 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2014            podanie daňového priznania k DPH za 2. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 21. 7. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2014 49 790 €

 • 25. 6. 2014            splatnosť DPH za máj 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 6. 2014            podanie daňového priznania k DPH za máj 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 6. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2014 49 790 €

 • 26. 5. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 5. 2014            splatnosť DPH za apríl 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 5. 2014            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 5. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 5. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2014 49 790 €

 • 25. 4. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2014            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2014 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2014            splatnosť DPH za marec 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2014            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2014            podanie daňového priznania k DPH za marec 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 4. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2014 49 790 €

 • 25. 3. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2014            splatnosť DPH za február 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 3. 2014            podanie daňového priznania k DPH za február 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 3. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2013, 49 790 €

 • 25. 2. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2014            splatnosť DPH za január 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 2. 2014            podanie daňového priznania k DPH za január 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 2. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2013 49 790 €

 • 27. 1. 2014            podanie daňového priznania k DPH za december 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 1. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za štvrtý štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 1. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 1. 2014            splatnosť DPH za štvrtý štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 27. 1. 2014            splatnosť DPH za december 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 1. 2014            podanie daňového priznania k DPH za štvrtý štvrťrok 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 1. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2013 - 49 790 €

 • 27. 12. 2013            podanie daňového priznania k DPH za november 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2013            splatnosť DPH za november 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2013 49 790 €

 • 20. 12. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 11. 2013            podanie daňového priznania k DPH za október 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2013            splatnosť DPH za október 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 11. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2013 49 790 €

 • 20. 11. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2013            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2013            podanie daňového priznania k DPH za september 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2013            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2013            splatnosť DPH za september 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 10. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2013 49 790 €

 • 21. 10. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 10. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 9. 2013            podanie daňového priznania k DPH za august 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2013            splatnosť DPH za august 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2013 49 790 €

 • 20. 9. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 8. 2013            podanie daňového priznania k DPH za júl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 8. 2013            splatnosť DPH za júl 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 8. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2013 49 790 €

 • 20. 8. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2013            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2013            podanie daňového priznania k DPH za jún 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2013            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2013            splatnosť DPH za jún 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 7. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2013 49 790 €

 • 22. 7. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 7. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 6. 2013            podanie daňového priznania k DPH za máj 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2013            splatnosť DPH za máj 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 6. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2013 49 790 €

 • 20. 6. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 5. 2013            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 5. 2013            splatnosť DPH za apríl 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2013 49 790 €

 • 20. 5. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2013            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2013            podanie daňového priznania k DPH za marec 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2013            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2013            splatnosť DPH za marec 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 4. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo marci 2013 49 790 €

 • 22. 4. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 4. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2013            podanie daňového priznania k DPH za február 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2013            splatnosť DPH za február 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 3. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2013 49 790 €

 • 20. 3. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2013            podanie daňového priznania k DPH za január 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2013            splatnosť DPH za január 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 2. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2013 49 790 €

 • 20. 2. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 1. 2013            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2013            podanie daňového priznania k DPH za december 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2013            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2013            splatnosť DPH za december 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 1. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2012 49 790 €

 • 21. 1. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 1. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 12. 2012            podanie daňového priznania k DPH za november 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2012            splatnosť DPH za november 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2012 49 790 €

 • 20. 12. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2012            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2012            podanie daňového priznania k DPH za september 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2012            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2012            splatnosť DPH za september 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 10. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2012 49 790 €

 • 22. 10. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 10. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 9. 2012            podanie daňového priznania k DPH za august 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2012            splatnosť DPH za august 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2012 49 790 €

 • 20. 9. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 8. 2012            podanie daňového priznania k DPH za júl 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 8. 2012            splatnosť DPH za júl 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 8. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2012 49 790 €

 • 20. 8. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2012            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2012            podanie daňového priznania k DPH za jún 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2012            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2012            splatnosť DPH za jún 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2012 49 790 €

 • 20. 7. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 7. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 6. 2012            podanie daňového priznania k DPH za máj 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2012            splatnosť DPH za máj 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 6. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2012 49 790 €

 • 20. 6. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 5. 2012            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2012            splatnosť DPH za apríl 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 5. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2012 49 790 €

 • 21. 5. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2012            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2012            podanie daňového priznania k DPH za marec 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2012            splatnosť DPH za marec 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2012            odanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 4. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2012 49 790 €

 • 20. 4. 2012            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 3. 2012            podanie daňového priznania k DPH za február 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 3. 2012            splatnosť DPH za február 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 3. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2012 49 790 €

 • 20. 3. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2012 podaný elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 2. 2012            podanie daňového priznania k DPH za január 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) - splatnosť DPH za január 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 2. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2012 49 790 €

 • 20. 2. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2012 podaný elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 12. 2011            podanie daňového priznania k DPH za november 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2011            splatnosť DPH za november 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 12. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2011 49 790 €

 • 25. 11. 2011            podanie daňového priznania k DPH za október 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) - splatnosť DPH za október 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou Spotrebné dane - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2011

 • 21. 11. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2011 49 790 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2011            podanie daňového priznania k DPH za september 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) - podanie daňového priznania k DPH za 2. štvrťrok 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok) - splatnosť DPH za september 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou splatnosť DPH za 3. štvrťrok 2011 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou Spotrebné dane - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2011

 • 20. 10. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2011 49 790 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za 3. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 9. 2011            podanie daňového priznania k DPH za august 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 9. 2011            splatnosť DPH za august 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2011 49 790 €

 • 20. 9. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 8. 2011            - podanie daňového priznania k DPH za júl 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2011            - splatnosť DPH za júl 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 8. 2011            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2011 49 790 €

 • 22. 8. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2011             - podanie daňového priznania k DPH za 2. štvrťrok 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2011            - podanie daňového priznania k DPH za jún 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2011            - splatnosť DPH za 2. štvrťrok 2011 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2011            - splatnosť DPH za jún 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2011            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2011 49 790 €

 • 20. 7. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 7. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 6. 2011            - podanie daňového priznania k DPH za máj 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 6. 2011            - splatnosť DPH za máj 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 6. 2011            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2011 49 790 €

 • 20. 6. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 5. 2011            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2011            splatnosť DPH za apríl 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2011 49 790 €

 • 20. 5. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2011            podanie daňového priznania k DPH za 1. štvrťrok 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2011            splatnosť DPH za 1. štvrťrok 2011 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2011            splatnosť DPH za marec 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 4. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2011 49 790 €

 • 21. 4. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 4. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2011            podanie daňového priznania k DPH za február 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2011            splatnosť DPH za február 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 3. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2011 49 790 €

 • 21. 3. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2011            podanie daňového priznania k DPH za január 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2011            splatnosť DPH za január 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 2. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2011 49 790 €

 • 21. 2. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 1. 2011            podanie daňového priznania k DPH za štvrtý štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2011             podanie daňového priznania k DPH za december 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2011            splatnosť DPH za štvrtý štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2011            splatnosť DPH za december 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 1. 2011             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2010 49 790 €

 • 20. 1. 2011             podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 1. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za štvrtý štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 12. 2010            podanie daňového priznania k DPH za november 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2010            splatnosť DPH za november 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou , ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2010 49 790 €

 • 20. 12. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 11. 2010            podanie daňového priznania k DPH za október 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2010            splatnosť DPH za október 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 11. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2010 49 790 €

 • 22. 11. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2010            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2010            podanie daňového priznania k DPH za september 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2010             splatnosť DPH za september 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2010             splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 10. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 10. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za 3. štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 10. 2010             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2010 49 790 €

 • 27. 9. 2010            podanie daňového priznania k DPH za august 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 9. 2010            splatnosť DPH za august 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2010 49 790 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 8. 2010            splatnosť DPH za júl 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2010            podanie daňového priznania k DPH za júl 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 8. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 8. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2010 49 790 €

 • 26. 7. 2010            splatnosť DPH za jún 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 7. 2010            podanie daňového priznania k DPH za jún 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 7. 2010            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 7. 2010            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 7. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2010 49 790 €

 • 20. 7. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 6. 2010            podanie daňového priznania k DPH za máj 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2010            splatnosť DPH za máj 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou.

 • 21. 6. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 6. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2010 49 790 €

 • 25. 5. 2010            splatnosť DPH za apríl 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2010            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 5. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2010 49 790 €

 • 20. 5. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 4. 2010            podanie daňového priznania k DPH za 1. štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 4. 2010            podanie daňového priznania k DPH za marec 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 4. 2010            splatnosť DPH za marec 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 4. 2010            splatnosť DPH za 1. štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 4. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2010 49 790 €

 • 20. 4. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2010            podanie daňového priznania k DPH za február 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2010            splatnosť DPH za február 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 3. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2010 49 790 €

 • 22. 3. 2010             podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2010            splatnosť DPH za január 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 2. 2010            podanie daňového priznania k DPH za január 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 2. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 2. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2010 49 790 €

 • 25. 1. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za štvrtý štvrťrok 2009

 • 25. 1. 2010             podanie daňového priznania k DPH za štvrtý štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2010            splatnosť DPH za december 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2010            podanie daňového priznania k DPH za december 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2010            splatnosť DPH za štvrtý štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 1. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2009 49 790 €

 • 28. 12. 2009            podanie daňového priznania k DPH november 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 28. 12. 2009            splatnosť DPH za november 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 12. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2009 49 790 €

 • 25. 11. 2009            splatnosť DPH za október 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 11. 2009             podanie daňového priznania k DPH za október 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 10. 2009             podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2009

 • 26. 10. 2009             podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 10. 2009             podanie daňového priznania k DPH za september 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 10. 2009             splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 26. 10. 2009             splatnosť DPH za september 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 10. 2009             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2009 49 790 €

 • 25. 9. 2009            podanie daňového priznania k DPH za august 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2009            splatnosť DPH za august 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 9. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2009 49 790 €

 • 25. 8. 2009            splatnosť DPH za júl 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2009            podanie daňového priznania k DPH za júl 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 8. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2009 35 000 €

 • 27. 7. 2009            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2009

 • 27. 7. 2009            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 7. 2009            splatnosť DPH za jún 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 7. 2009            podanie daňového priznania k DPH za jún 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 7. 2009            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2009 35 000 €

 • 25. 6. 2009             splatnosť DPH za máj 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 6. 2009             podanie daňového priznania k DPH za máj 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 6. 2009             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2009 35 000 €

 • 25. 5. 2009            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2009            splatnosť DPH za apríl 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2009 35 000 €

 • 27. 4. 2009            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2009

 • 27. 4. 2009            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 4. 2009            podanie daňového priznania k DPH za marec 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 4. 2009            splatnosť DPH za marec 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 4. 2009            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v mareci 2009 35 000 €

 • 25. 3. 2009             splatnosť DPH za február 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 3. 2009             podanie daňového priznania k DPH za február 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 3. 2009             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2009 35 000 €

 • 25. 10. 0201            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 9. 2018            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2018

 • 25. 5. 2018            podanie daňového priznania len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2018

 • 25. 4. 2018            podanie daňového priznania (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2018

 • 26. 3. 2018            podanie daňového priznania (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2018

 • 26. 2. 2018            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2018 (len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 1. 2018            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2017

 • 27. 12. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2017

 • 27. 11. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2017

 • 26. 6. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2017

 • 25. 5. 2017            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 4. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2017

 • 27. 3. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2017

 • 27. 2. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2017

 • 25. 1. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2016

 • 25. 11. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2016

 • 25. 10. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2016

 • 26. 9. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2016

 • 25. 8. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2016

 • 25. 7. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2016

 • 27. 6. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2016

 • 25. 5. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2016

 • 25. 4. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2016

 • 29. 3. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2016

 • 25. 2. 2016            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 1. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2015

 • 28. 12. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2015

 • 25. 11. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2015

 • 26. 10. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2015

 • 25. 9. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2015

 • 25. 8. 2015            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 27. 7. 2015            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 5. 2015            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 27. 4. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2015

 • 25. 3. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2015

 • 25. 2. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2015

 • 26. 1. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2014

 • 25. 1. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2015

 • 29. 12. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2014

 • 25. 11. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2014

 • 27. 10. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2014

 • 25. 9. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2014

 • 25. 8. 2014            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 7. 2014            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 6. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2014

 • 26. 5. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2014

 • 25. 4. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2014

 • 25. 3. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2013

 • 25. 2. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2013

 • 27. 1. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2013

 • 27. 12. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2013

 • 25. 11. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2013

 • 25. 10. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2013

 • 25. 9. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2013

 • 26. 8. 2013            ppodanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2013

 • 25. 7. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2013

 • 25. 6. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2013

 • 27. 5. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2013

 • 25. 4. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2013

 • 25. 3. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2013

 • 25. 2. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2013

 • 25. 1. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2012

 • 27. 12. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2012

 • 25. 10. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2012

 • 25. 9. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2012

 • 27. 8. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2012

 • 25. 7. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2012

 • 25. 6. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2012

 • 25. 5. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2012

 • 20. 4. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2012

 • 26. 3. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2012

 • 27. 2. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2012

 • 27. 12. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2011

 • 26. 9. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2011

 • 25. 8. 2011            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2011

 • 25. 7. 2011            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2011

 • 27. 6. 2011            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2011

 • 25. 5. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2011

 • 25. 3. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2011

 • 25. 2. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2011

 • 25. 1. 2011             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2010

 • 27. 12. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2010

 • 25. 11. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2010

 • 25. 10. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2010

 • 27. 9. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2010

 • 25. 8. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2010

 • 26. 7. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2010

 • 25. 6. 2010             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2010

 • 25. 5. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2010

 • 26. 4. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, z elektriny, z uhlia a zo zemného plynu za marec 2010

 • 25. 3. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2010

 • 25. 2. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2010

 • 25. 1. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2009

 • 28. 12. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2009

 • 25. 11. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2009

 • 26. 10. 2009             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2009

 • 25. 9. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2009

 • 25. 8. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2009

 • 27. 7. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2009

 • 25. 6. 2009             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2009

 • 25. 5. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2009

 • 27. 4. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2009

 • 25. 3. 2009             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 200

 • do 30 dní podať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Daň z motorových vozidielpodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho kalendárneho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho kalen-dárneho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • 31. 7. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 7. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 7. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 5. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 4. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 3. 4. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 3. 4. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 28. 2. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2018            - podanie daňového priznania za rok 2017 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok

 • 31. 1. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2018            – splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2018            – podanie daňového priznania za rok 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2018            – splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2017

 • 2. 1. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 1. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 1. 2018            – splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 1. 2018            – splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 1. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 30. 11. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 10. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 10. 2017            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 10. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 8. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 7. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 5. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 5. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2017            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700

 • 28. 2. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2017            podanie daňového priznania za rok 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2017            splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2016

 • 2. 1. 2017            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 1. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 11. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 10. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 9. 2016            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700

 • 30. 9. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 8. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 1. 8. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 5. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 5. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2016            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 1. 2. 2016            podanie daňového priznania za rok 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne) a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2015

 • 1. 2. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 12. 2015            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 31. 12. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 11. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 11. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 9. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 9. 2015            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 8. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 7. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2015            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 1. 6. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 4. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2015            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 3. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 2. 2015            podanie daňového priznania za rok 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 2. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 2. 2015            splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2014

 • 31. 12. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2014            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 1. 12. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 10. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2014            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 9. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2014            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 6. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2014            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 28. 2. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2014            podanie daňového priznania za rok 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2014            splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2013

 • 31. 12. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2013            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 12. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 10. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 9. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 7. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 7. 2013            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 5. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 4. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 4. 2013            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 28. 2. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2013            podanie daňového priznania za rok 2012 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2012

 • 31. 1. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 10. 2012            platnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 10. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 10. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 7. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 7. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 4. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 4. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2011             - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 8. 2011            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2011             - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2011            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 5. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 5. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2011            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 28. 2. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2011             podanie daňového priznania za rok 2010 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2010

 • 31. 1. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 30. 11. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 11. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 8. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 5. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2010            splatnosť 1/12 ročnej splátky dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 (249 805 Sk)

 • 31. 3. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 1. 3. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 2. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 2. 2010            podanie daňového priznania za rok 2009 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2009

 • 31. 12. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2009            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 30. 11. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 11. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2009            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 6. 2009             splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2009             splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2009             splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 3. 2009             splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel"

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností"

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidie

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 50 dní - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 50 dní - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 50 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnostivznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 50 dní - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 50 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnostizmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 50 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnostioznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 50 dní - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • Do konca kalendárneho mesiacavznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • Do konca kalendárneho mesiacazmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • Do konca kalendárneho mesiacaoznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • 31. 1. 2018            podanie daňového priznania za rok 2018 podľa stavu k 1. 1. 2018

 • 1. 2. 2016            podanie daňového priznania za rok 2016 podľa stavu k 1. 1. 2016

 • 2. 2. 2015            podanie daňového priznania za rok 2015 podľa stavu k 1. 1. 2015

 • 31. 1. 2013            podanie daňového priznania za rok 2013 podľa stavu k 1. 1. 2013

 • 31. 1. 2011            podanie daňového priznania za rok 2011 podľa stavu k 1. 1. 2011

Poistenie
 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za február 2018

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za apríl 2018

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského až po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní známiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní - od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní - od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní - oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za máj 2018

 • do 3 dní Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského až po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní Od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za jún 2018

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za august 2018

 • do 3 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za júl 2018

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 4 dní – oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 4 dní – od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní Prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní - oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní - predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní - prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní - prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní Prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 33 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2011

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2015

 • do výplatného termínu - splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2014

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2011

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2014

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2015

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2015

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2013

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2013

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2010

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2009

 • Do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2013

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2010

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ november 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2015

 • 3oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2010

 • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2010

 • Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov na úrazové a na garančné poistenie

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2013

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2014

 • Do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2009

 • Do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2014

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2012

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2009

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2015

 • do výplatného termínuplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2015

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poistenia prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2009

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2009

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2012

 • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaPrihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou