17. 7. 2018

Termíny

 • 31. 7. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2018

 • 31. 7. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2018

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2014 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2014

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti november 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu november 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2014 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2014

 • do 5 dní výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2014

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní i výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2016

 • do 5 dní výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2015

 • do 5 dní výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2015 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2015

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2015

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2015 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplatyprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2013

 • do 5 dní po dni výplatyodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za apríl 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2011 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru - odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2011 - prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobrudvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za február 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za január 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2012 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za marec 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2012

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní od výplatného termínuodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní od výplatného termínuprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za november 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2010

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2009 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za október 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2013

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2011 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2013 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2011

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2010

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2010 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za marec 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za september 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za december 2016 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za december 2016

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za október 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za apríl 2017

 • do 5 dní prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za september 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za marec 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobru- odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2018

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za jún 2017

 • do 5 dní prevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za jún 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za jún 2018

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za august 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za február 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za august 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za júl 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za júl 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za november 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2017 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za apríl 2018

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruOdvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za január 2009

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za máj 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za máj 2018

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za apríl 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za máj 2017

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruPrevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za január 2009 naosobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za november 2017

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane:vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať Správa dane - zmenu skutočností o daňovníkovi a o zániku daňovej povinnosti Správa dane - zrušenie činnosti daňového subjektu

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane:vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať Správa dane - zmenu skutočností o daňovníkovi a o zániku daňovej povinnosti Správa dane - zrušenie činnosti daňového subjektu

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane:vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane- vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane- vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane: vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane- vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 15 dní oznámiť správcovi dane: vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za október 2012

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruodvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa za február 2018

 • Do konca nasledujúceho mesiacaoznámiť vznik povinnosti zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň z príjmov alebo daň z príjmov vyberať

 • do 5 dní po dni výplaty, úhrady alebo pripísania zdaniteľnej mzdy daňovníkovi k dobruprevod finančných prostriedkov vo výške vytvoreného sociálneho fondu za február 2018 na osobitný analytický účet fondu alebo na osobitný účet v banke

 • 16. 7. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 7. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2018

 • 2. 7. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018

 • 15. 6. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 5. 2018            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 5. 2018            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 5. 2018            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 5. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2018            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2017 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2018            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2017

 • 30. 4. 2018            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2017 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2018

 • 30. 4. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 4. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 16. 4. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 4. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 3. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2018

 • 3. 4. 2018            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 3. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2018

 • 3. 4. 2018            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2017

 • 3. 4. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2018 (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 3. 4. 2018            úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 3. 4. 2018            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2017 zamestnancom

 • 3. 4. 2018            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2017 alebo oznámenia o predĺžení lehoty na jeho podanie (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 3. 4. 2018            podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 15. 3. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2018 (platitelia DPH a právnické osoby zapísané v obchodnom registri len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 28. 2. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 28. 2. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2018

 • 15. 2. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2018            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2018            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2017, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2017 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 12. 2. 2018            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2017

 • 5. 2. 2018            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2017 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie sám

 • 31. 1. 2018            – podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2018            – podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 31. 1. 2018            – úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 31. 1. 2018            – podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 1. 2018            – zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017

 • 15. 1. 2018            – podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2017 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 15. 1. 2018            – odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 1. 2018            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2017 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 15. 1. 2018            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2017

 • 15. 1. 2018            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 1. 2018            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2018            – podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 1. 2018            – podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 1. 2018            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2017

 • 2. 1. 2018            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2018            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2017

 • 15. 12. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 11. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2017

 • 30. 11. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 11. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 11. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 31. 10. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 31. 10. 2017            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 10. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 10. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 10. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 10. 2017            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 10. 2017            - splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 2. 10. 2017            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 18. 9. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 18. 9. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 31. 8. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 8. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 8. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 7. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb

 • 31. 7. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 17. 7. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 7. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 7. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2017            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2017            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 30. 6. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 6. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2017

 • 15. 6. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 5. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2017

 • 31. 5. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 5. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 5. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 5. 2017            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2016 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 2. 5. 2017            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2016

 • 2. 5. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 5. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2017

 • 2. 5. 2017            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2016 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 18. 4. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 18. 4. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2017

 • 31. 3. 2017            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2016 zamestnancom

 • 31. 3. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 3. 2017            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2017            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2016

 • 31. 3. 2017            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2016

 • 15. 3. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2017

 • 28. 2. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 28. 2. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 2. 2017            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2016, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2016 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 15. 2. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 10. 2. 2017            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2016

 • 6. 2. 2017            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2016 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie

 • 31. 1. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 1. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2016

 • 31. 1. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 1. 2017            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2016 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 16. 1. 2017            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 1. 2017            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 1. 2017            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v roku 2016

 • 2. 1. 2017            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 1. 2017            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2016

 • 2. 1. 2017            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 1. 2017            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 12. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 11. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 11. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2016

 • 15. 11. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 11. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 10. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2016

 • 31. 10. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 17. 10. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 10. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2016            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 9. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2016

 • 16. 9. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 8. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2016

 • 31. 8. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 8. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 8. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 1. 8. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2016

 • 1. 8. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 7. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2016            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2016            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 30. 6. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2016

 • 30. 6. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 6. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 5. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 5. 2016            písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni príjmy z osobnej asistencie alebo vyplatené dividendy (na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť) v roku 2015

 • 31. 5. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 5. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 5. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 5. 2016            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2015 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 2. 5. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 5. 2016            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2015

 • 2. 5. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2016

 • 2. 5. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 5. 2016            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2015 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 15. 4. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2016            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2015

 • 31. 3. 2016            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2015

 • 31. 3. 2016            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2015 zamestnancom

 • 31. 3. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2016

 • 31. 3. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 3. 2016            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 3. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 29. 2. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 29. 2. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 2. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2016            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2015, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2015 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 15. 2. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 10. 2. 2016            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2015

 • 5. 2. 2016            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2015 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie sám

 • 1. 2. 2016            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2015

 • 1. 2. 2016            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 1. 2. 2016            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 15. 1. 2016            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2016            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2016            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého vo 4. štvrťroku 2015

 • 15. 1. 2016            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi vo 4. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 31. 12. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 12. 2015            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 12. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2015

 • 31. 12. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 12. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2015

 • 30. 11. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 11. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 11. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 11. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 11. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 11. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 11. 2015            úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 3. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 2. 11. 2015            podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 3. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 2. 11. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2015

 • 15. 10. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2015            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v 3. štvrťroku 2015

 • 15. 10. 2015            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v 3. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 30. 9. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2015            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2015

 • 30. 9. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 9. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 8. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2015

 • 31. 8. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 17. 8. 2015            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 8. 2015            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 7. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2015

 • 31. 7. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 7. 2015            - úhrada dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 2. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 31. 7. 2015            - podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia poskytnutého v 2. štvrťroku 2015 držiteľom zdravotníckemu pracovníkovi

 • 15. 7. 2015            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2015            - zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého v 2. štvrťroku 2015

 • 15. 7. 2015            - podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi v 2. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 15. 7. 2015            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 6. 2015            - splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2015

 • 15. 6. 2015            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2015            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 6. 2015            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 1. 6. 2015            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 1. 6. 2015            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2015

 • 15. 5. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2015            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2014 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2015            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2014 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2015            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2014

 • 30. 4. 2015            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 4. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 4. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2015

 • 15. 4. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2015

 • 31. 3. 2015            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2014 zamestnancom

 • 31. 3. 2015            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2014

 • 31. 3. 2015            splatnosť mesačného a štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2015            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2014

 • 31. 3. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 3. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 3. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 3. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2015

 • 2. 3. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 3. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 2. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 2. 2015            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2014, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2014 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 16. 2. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 10. 2. 2015            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2014

 • 5. 2. 2015            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2014 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie

 • 2. 2. 2015            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 2. 2015            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 2. 2015            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2014

 • 15. 1. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2015            podanie oznámenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi vo 4. štvrťroku 2015 držiteľom (registrácie lieku, farmaceutickou spoločnosťou atď.),

 • 15. 1. 2015            zaslanie oznámenia držiteľa registrácie lieku alebo farmaceutickej spoločnosti príjemcovi nepeňažného plnenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého vo 4. štvrťroku 2015

 • 15. 1. 2015            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2015            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2014            - splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 12. 2014            - splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 12. 2014            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti november 2014

 • 31. 12. 2014            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 12. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2014            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 12. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 1. 12. 2014            - podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 1. 12. 2014            - podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2014

 • 18. 11. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 18. 11. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 10. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 10. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2013

 • 15. 10. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2014            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2013

 • 30. 9. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 9. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 9. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 9. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 9. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 8. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 7. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 7. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2014

 • 15. 7. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2014            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 6. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2013

 • 30. 6. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 16. 6. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 6. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 6. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 6. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za apríl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 6. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 5. 2014            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2014            dvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2014            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2013 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 4. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 4. 2014            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2013

 • 30. 4. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 30. 4. 2014            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2013 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 15. 4. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2014            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2014            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 3. 2014            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2013

 • 31. 3. 2014            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov za rok 2013 zamestnancom

 • 31. 3. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2013

 • 31. 3. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 17. 3. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 3. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 28. 2. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 28. 2. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2013

 • 17. 2. 2014            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 2. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 2. 2014            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2013, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2013 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 10. 2. 2014            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2013

 • 5. 2. 2014            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2013 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ alebo ktorý si bude podávať daňové priznanie

 • 31. 1. 2014            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 31. 1. 2014            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za december 2013

 • 31. 1. 2014            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 15. 1. 2014            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2014            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 31. 12. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 2 500 € do 16 596,96 €

 • 31. 12. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 12. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2013

 • 31. 12. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za november 2013

 • 16. 12. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 12. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 12. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za október 2013

 • 2. 12. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 12. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2013

 • 15. 11. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 11. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2013

 • 31. 10. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za september 2013

 • 31. 10. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 10. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2013

 • 30. 9. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za august 2013

 • 30. 9. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 9. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 9. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2013

 • 2. 9. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za júl 2013

 • 2. 9. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 8. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2013

 • 31. 7. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za jún 2013

 • 31. 7. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 7. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 7. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2013

 • 1. 7. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 1. 7. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za máj 2013

 • 1. 7. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 1. 7. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 2 500 € do 16 596,96 €

 • 17. 6. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 6. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2013

 • 31. 5. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2013

 • 31. 5. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 5. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2013            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2012 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2013            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2012

 • 30. 4. 2013            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2012 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2013

 • 30. 4. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za marec 2013

 • 30. 4. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 4. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 4. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 4. 2013            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 2. 4. 2013            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 4. 2013            zaslanie oznámenia o hotovostných platbách (okrem tých, ktoré sú evidované prostredníctvom ERP) presahujúcich 5 000 € za rok 2012 fyzickým osobách, z ktorých nebola zrazená daň

 • 2. 4. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za február 2013

 • 2. 4. 2013            podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012

 • 2. 4. 2013            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2012 zamestnancom

 • 2. 4. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2013

 • 15. 3. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 11. 3. 2013             doručiť zamestnancovi, ktorý si bude podávať daňové priznanie sám, doklad o súhrnných údajoch za rok 2012 uvedených na mzdovom liste

 • 28. 2. 2013            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2013

 • 28. 2. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 28. 2. 2013            podanie oznámenia o zrazenej sume osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti za január 2013

 • 15. 2. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2013            podanie písomnej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2012, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2012 zamestnávateľovi a podpísanie žiadosti zamestnancom

 • 11. 2. 2013            doručiť zamestnancovi, ktorý o to požiadal, doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2012

 • 5. 2. 2013            podanie žiadosti o vystavenie dokladu o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2012 zamestnancom, ktorému bude ročné zúčtovanie vykonávať iný zamestnávateľ

 • 31. 1. 2013            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2012

 • 31. 1. 2013            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 1. 2013            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2013            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 31. 12. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za november 2012

 • 31. 12. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 17. 12. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 12. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za október 2012

 • 30. 11. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 15. 11. 2012             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 10. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za september 2012

 • 15. 10. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 10. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 10. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 1. 10. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 1. 10. 2012             podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za august 2012

 • 17. 9. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 9. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za júl 2012

 • 31. 8. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 8. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 7. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za jún 2012

 • 16. 7. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 7. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 7. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2012

 • 2. 7. 2012             splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 7. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 15. 6. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 5. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 5. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 5. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za apríl 2012

 • 15. 5. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 4. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 30. 4. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za marec 2012

 • 16. 4. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 4. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 4. 2012            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 2. 4. 2012            úhrada dane z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 2. 4. 2012             podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2011

 • 2. 4. 2012            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2011

 • 2. 4. 2012            aslanie oznámenia o hotovostných platbách (okrem tých, ktoré sú evidované prostredníctvom ERP) presahujúcich 5 000 € za rok 2011 fyzickým osobám, z ktorých nebola zrazená daň

 • 2. 4. 2012            platnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 4. 2012            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2011 zamestnancom

 • 2. 4. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za február 2012

 • 15. 3. 2012            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2012            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 29. 2. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 29. 2. 2012            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 29. 2. 2012            podanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za január 2012

 • 15. 2. 2012             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2012            podanie písomnej žiadosti zamestnancom o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2011, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2011 zamestnávateľovi a podpísanie vyhlásenia zamestnancom

 • 15. 2. 2012             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 € Daň z motorových vozidiel - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 15. 11. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane Daň z príjmov - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 10. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 € - podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za tretí štvrťrok 2011 Daň z motorových vozidiel - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 17. 10. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane Daň z príjmov - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 30. 9. 2011            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 16. 9. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 9. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2011            – splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 8. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 8. 2011            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 8. 2011            – splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 1. 8. 2011            - podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za druhý štvrťrok 2011

 • 15. 7. 2011             - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2011            – splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 30. 6. 2011            - splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 15. 6. 2011            - odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2011            - odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 25. 5. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 5. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 5. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 5. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 2. 5. 2011            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2010 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 2. 5. 2011            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2010 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 2. 5. 2011            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za prvý štvrťrok 2011

 • 15. 4. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2011            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 31. 3. 2011            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2010

 • 31. 3. 2011            úhrada dane z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2011            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2010 zamestnancom

 • 31. 3. 2011            podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb za rok 2010

 • 31. 3. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 3. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 3. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 28. 2. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 2. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 2. 2011            podanie písomnej žiadosti zamestnancom o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2010, preukázanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a zamestnaneckú prémiu za rok 2010 zamestnávateľovi a podpísanie vyhlásenia zamestnancom

 • 15. 2. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 1. 2011             podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii za štvrtý štvrťrok 2010

 • 31. 1. 2011            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 17. 1. 2011            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 17. 1. 2011            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 12. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 12. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 15. 12. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 12. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 30. 11. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 11. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 11. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 11. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za tretí štvrťrok 2010

 • 2. 11. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 10. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 10. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 30. 9. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 9. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 8. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 16. 8. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 16. 8. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 8. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za druhý štvrťrok 2010

 • 2. 8. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 7. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 7. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 6. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 30. 6. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 15. 6. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 6. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 5. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 17. 5. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 17. 5. 2010             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 30. 4. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za prvý štvrťrok 2010

 • 30. 4. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 (500 000 Sk)

 • 30. 4. 2010            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2009 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2010            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2009 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 15. 4. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 4. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 3. 2010            odovzdanie ročných zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009 za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie

 • 31. 3. 2010            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 1 659,70 € do 16 596,96 €

 • 31. 3. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 31. 3. 2010            vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane za rok 2009 zamestnancom

 • 31. 3. 2010            úhrada dane z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2010            podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2009

 • 31. 3. 2010            podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 15. 3. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 3. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 3. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 16 596,96 €

 • 15. 2. 2010            podanie písomnej žiadosti zamestnancom o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2009, preukázanie nároku na zamestnaneckú prémiu za rok 2009 zamestnávateľovi a podpísanie vyhlásenia zamestnancom

 • 15. 2. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 2. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 2. 2010            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 1. 2. 2010            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za štvrtý štvrťrok 2009

 • 17. 1. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 1. 2010            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 1. 2010            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 12. 2009            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 50 000 Sk (1 659,70 €) do 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 31. 12. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 15. 12. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 12. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 11. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 11. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 16. 11. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 2. 11. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 2. 11. 2009            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za tretí štvrťrok 2009

 • 15. 10. 2009             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 10. 2009             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 30. 9. 2009            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 50 000 Sk (1 659,70 €) do 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 30. 9. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 9. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 16. 9. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 8. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 17. 8. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 17. 8. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 31. 7. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 31. 7. 2009            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za druhý štvrťrok 2009

 • 15. 7. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 7. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 6. 2009             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 15. 6. 2009             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 1. 6. 2009             splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 15. 5. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 30. 4. 2009            zrazenie daňového nedoplatku z ročného zúčtovania za rok 2008 u zamestnanca, ktorý predložil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na osobitné účely

 • 30. 4. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 30. 4. 2009            podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2008 na osobitné účely daňovníkom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

 • 30. 4. 2009            podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za prvý štvrťrok 2009

 • 15. 4. 2009            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 4. 2009            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 31. 3. 2009             vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2008 zamestnancom

 • 31. 3. 2009             podanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2008

 • 31. 3. 2009             podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2009             úhrada dane z príjmov právnických a fyzických osôb

 • 31. 3. 2009             splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 50 000 Sk (1 659,70 €) do 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 31. 3. 2009             splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 3. 2009             odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 16. 3. 2009             odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 2. 3. 2009            splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré mali v predchádzajúcom zdaňovacom období daň vyššiu ako 500 000 Sk (16 596,96 €)

 • 16. 2. 2009            Odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane (oznámenie o zrážkovej dani z príjmov zo závislej činnosti až v rámci štvrťročného prehľadu)

 • 2. 2. 2009            Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za štvrtý štvrťrok 2008

 • 15. 5. 0201            odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

 • 15. 5. 0201            odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane

DPH
 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 7 dní podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť daň z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ osobou, ktorá nie je registrovaná pre DPH

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • 25.6.2014podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • Pred nadobudnutím tovaru v hodnote 14 000 € bez DPH, pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štáturegistrácia na DPH pre povinnú osobu (neplatiteľa DPH), ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu v hodnote nad 14 000 € v kalendárnom roku, registrácia pred prijatím služby a pred dodaním služby do iného členského štátu, pri ktorej sa určí miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

 • 25. 5. 2018            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 5. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2018            splatnosť DPH za apríl 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 5. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2018 49 790 €

 • 25. 4. 2018            splatnosť DPH za marec 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2018             podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2018            podanie daňového priznania k DPH za marec 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2018            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2018 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 4. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2018 49 790 €

 • 26. 3. 2018            splatnosť DPH za február 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 3. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 3. 2018            podanie daňového priznania k DPH za február 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 3. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 3. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2018 49 790 €

 • 26. 2. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2018 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 2. 2018            podanie daňového priznania k DPH za január 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 2. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2018 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 2. 2018            splatnosť DPH za január 2018 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 2. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2018 49 790 €

 • 25. 1. 2018            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2017 v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2018            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2017 v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2018            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2018            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2018            splatnosť DPH za december 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2018            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2018            - podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2018            podanie daňového priznania k DPH za december 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 1. 2018            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2017 49 790 €

 • 27. 12. 2017            splatnosť DPH za november 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 12. 2017            podanie daňového priznania k DPH za november 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 12. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2017 49 790 €

 • 27. 11. 2017            splatnosť DPH za október 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 11. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 11. 2017            podanie daňového priznania k DPH za október 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 11. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 11. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2017 49 790 €

 • 25. 10. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2017            podanie daňového priznania k DPH za september 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2017            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2017            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2017            splatnosť DPH za september 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 10. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2017 49 790 €

 • 25. 9. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2017            podanie daňového priznania k DPH za august 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 9. 2017            splatnosť DPH za august 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2017 49 790 €

 • 25. 8. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 8. 2017            splatnosť DPH za júl 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2017            podanie daňového priznania k DPH za júl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 21. 8. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2017 49 790 €

 • 25. 7. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2017            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2017            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2017            podanie daňového priznania k DPH za jún 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2017            splatnosť DPH za jún 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH právnickou osobou – orgánom verejnej moci, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť mimo rozsahu svojej hlavnej činnosti a ktorej obrat z tejto činnosti za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2017 49 790 €

 • 26. 6. 2017            podanie daňového priznania k DPH za máj 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 6. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 6. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 6. 2017            splatnosť DPH za máj 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 6. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2017 49 790 €

 • 25. 5. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 5. 2017            splatnosť DPH za apríl 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2017            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 5. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2017 49 790 €

 • 25. 4. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2017            splatnosť DPH za marec 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2017            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2017 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2017            podanie daňového priznania k DPH za marec 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2017            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2017 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 4. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2017 49 790 €

 • 27. 3. 2017            podanie daňového priznania k DPH za február 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 3. 2017            splatnosť DPH za február 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 3. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 3. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 3. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2017 49 790 €

 • 27. 2. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2017 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 2. 2017            podanie daňového priznania k DPH za január 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 2. 2017            splatnosť DPH za január 2017 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 2. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2017 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 2. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2017 49 790 €

 • 31. 1. 2017            podanie daňového priznania za rok 2017 podľa stavu k 1. 1. 2017

 • 25. 1. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2017            podanie daňového priznania k DPH za december 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2017            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2017            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2017            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2017            splatnosť DPH za december 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2017            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 1. 2017            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2016 49 790 €

 • 27. 12. 2016            splatnosť DPH za november 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 12. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 12. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2016

 • 27. 12. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2016            podanie daňového priznania k DPH za november 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 12. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2016 49 790 €

 • 25. 11. 2016            podanie daňového priznania k DPH za október 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2016            splatnosť DPH za október 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 11. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 21. 11. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2016 49 790 €

 • 25. 10. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 10. 2016            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2016 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2016            splatnosť DPH za september 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2016            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2016            podanie daňového priznania k DPH za september 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 10. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2016 49 790 €

 • 26. 9. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 9. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 9. 2016            splatnosť DPH za august 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 9. 2016            podanie daňového priznania k DPH za august 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 9. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2016 49 790 €

 • 25. 8. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 8. 2016            splatnosť DPH za júl 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2016            podanie daňového priznania k DPH za júl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 8. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2016 49 790 €

 • 25. 7. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 7. 2016            podanie daňového priznania k DPH za jún 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2016            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2016            splatnosť DPH za jún 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2016            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2016 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 7. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2016 49 790 €

 • 27. 6. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 6. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 6. 2016            podanie daňového priznania k DPH za máj 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 6. 2016            splatnosť DPH za máj 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 6. 2016            podanie daňového priznania k DPH za máj 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 6. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2016 49 790 €

 • 25. 5. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 5. 2016            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2016            splatnosť DPH za apríl 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2016 49 790 €

 • 25. 4. 2016            - splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2016 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2016            podanie daňového priznania k DPH za marec 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2016            - podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2016 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 4. 2016            - splatnosť DPH za marec 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 4. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo marci 2016 49 790 €

 • 29. 3. 2016            splatnosť DPH za február 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 29. 3. 2016            podanie daňového priznania k DPH za február 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 29. 3. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 29. 3. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 21. 3. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2016 49 790 €

 • 25. 2. 2016            podanie daňového priznania k DPH za január 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2016 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2016            splatnosť DPH za január 2016 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 2. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2016 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 22. 2. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2016 49 790 €

 • 25. 1. 2016            splatnosť DPH za december 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2016            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2016            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2016            podanie daňového priznania k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2016            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2016            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 1. 2016            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2015 49 790 €

 • 28. 12. 2015            podanie daňového priznania k DPH za november 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 28. 12. 2015            splatnosť DPH za november 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 28. 12. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 28. 12. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 21. 12. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2015 49 790 €

 • 21. 12. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2015 49 790 €

 • 25. 11. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 11. 2015            podanie daňového priznania k DPH za október 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2015            splatnosť DPH za október 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 11. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 11. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2015 49 790 €

 • 26. 10. 2015            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 10. 2015            podanie daňového priznania k DPH za september 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 10. 2015            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 26. 10. 2015            splatnosť DPH za september 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 10. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 10. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 10. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 10. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 10. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2015 49 790 €

 • 25. 9. 2015            podanie daňového priznania k DPH za august 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 9. 2015            splatnosť DPH za august 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 9. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2015 49 790 €

 • 25. 8. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 8. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za júl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2015            - splatnosť DPH za júl 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 8. 2015            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2015 49 790 €

 • 27. 7. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za 1. štvrťrok 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 7. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 7. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za jún 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 7. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 7. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 7. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 7. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 7. 2015            - splatnosť DPH za jún 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 7. 2015            - splatnosť DPH za 2. štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2015            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2015 49 790 €

 • 25. 6. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za máj 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2015            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 6. 2015            - podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 6. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za máj 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2015            - splatnosť DPH za máj 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 6. 2015            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2015 49 790 €

 • 25. 5. 2015            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2015            splatnosť DPH za apríl 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 5. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 5. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2015 49 790 €

 • 27. 4. 2015            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 27. 4. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 4. 2015            podanie daňového priznania k DPH za marec 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 4. 2015            splatnosť DPH za marec 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 4. 2015            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2015 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 4. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 4. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 27. 4. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 4. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo marci 2015 49 790 €

 • 25. 3. 2015            splatnosť DPH za február 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 3. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za február 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 3. 2015            podanie daňového priznania k DPH za február 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 3. 2015             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2015 49 790 €

 • 25. 2. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 2. 2015            splatnosť DPH za január 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 2. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za január 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2015            podanie daňového priznania k DPH za január 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 2. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2015 49 790 €

 • 26. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 26. 1. 2015            - splatnosť DPH za december 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 1. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 1. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 1. 2015            - splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 26. 1. 2015            - podanie daňového priznania k DPH za december 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 1. 2015            - podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2015            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2015             splatnosť DPH za december 2015 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2015            podanie daňového priznania k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2015            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2015 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 25. 1. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2015            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2015 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2015            podanie kontrolného výkazu k DPH za december 2015 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 1. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2015 49 790 €

 • 20. 1. 2015            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2014 49 790 €

 • 29. 12. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 29. 12. 2014            - podanie daňového priznania k DPH za november 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 29. 12. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za november 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 29. 12. 2014            - splatnosť DPH za november 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 12. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2014 49 790 €

 • 25. 11. 2014            podanie daňového priznania k DPH za október 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2014            splatnosť DPH za október 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 11. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za október 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 50 000 €

 • 20. 11. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2014 49 790 €

 • 27. 10. 2014            splatnosť DPH za III. štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 27. 10. 2014            podanie daňového priznania k DPH za september 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 10. 2014            podanie daňového priznania k DPH za III. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 10. 2014            splatnosť DPH za september 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 10. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 10. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za III. štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 10. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za III. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 10. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za september 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 10. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2014 49 790 €

 • 25. 9. 2014            podanie daňového priznania k DPH za august 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za august 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 9. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 9. 2014            splatnosť DPH za august 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 9. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2014 49 790 €

 • 25. 8. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za júl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 8. 2014            splatnosť DPH za júl 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2014            podanie daňového priznania k DPH za júl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 8. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2014 49 790 €

 • 25. 7. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za jún 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2014            splatnosť DPH za 2. štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2014            splatnosť DPH za jún 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2014            podanie daňového priznania k DPH za jún 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2014            podanie daňového priznania k DPH za 2. štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 21. 7. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2014 49 790 €

 • 25. 6. 2014            splatnosť DPH za máj 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 6. 2014            podanie daňového priznania k DPH za máj 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 6. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2014 49 790 €

 • 26. 5. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za apríl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 5. 2014            splatnosť DPH za apríl 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 5. 2014            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 5. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 5. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2014 49 790 €

 • 25. 4. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2014 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za marec 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2014            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2014 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2014            splatnosť DPH za marec 2014 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2014            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2014 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2014            podanie kontrolného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2014            podanie daňového priznania k DPH za marec 2014 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 4. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2014 49 790 €

 • 25. 3. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2014            splatnosť DPH za február 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 3. 2014            podanie daňového priznania k DPH za február 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 3. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2013, 49 790 €

 • 25. 2. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2014            splatnosť DPH za január 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 2. 2014            podanie daňového priznania k DPH za január 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 2. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2013 49 790 €

 • 27. 1. 2014            podanie daňového priznania k DPH za december 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 1. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za štvrtý štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 1. 2014            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 1. 2014            splatnosť DPH za štvrtý štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 27. 1. 2014            splatnosť DPH za december 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 1. 2014            podanie daňového priznania k DPH za štvrtý štvrťrok 2013 len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 20. 1. 2014            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2013 - 49 790 €

 • 27. 12. 2013            podanie daňového priznania k DPH za november 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2013            splatnosť DPH za november 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2013 49 790 €

 • 20. 12. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 11. 2013            podanie daňového priznania k DPH za október 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2013            splatnosť DPH za október 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 11. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2013 49 790 €

 • 20. 11. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2013            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2013            podanie daňového priznania k DPH za september 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2013            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2013            splatnosť DPH za september 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 10. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2013 49 790 €

 • 21. 10. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 10. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 9. 2013            podanie daňového priznania k DPH za august 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2013            splatnosť DPH za august 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2013 49 790 €

 • 20. 9. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 8. 2013            podanie daňového priznania k DPH za júl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 8. 2013            splatnosť DPH za júl 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 8. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2013 49 790 €

 • 20. 8. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2013            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2013            podanie daňového priznania k DPH za jún 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2013            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2013            splatnosť DPH za jún 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 7. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2013 49 790 €

 • 22. 7. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 7. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 6. 2013            podanie daňového priznania k DPH za máj 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2013            splatnosť DPH za máj 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 6. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2013 49 790 €

 • 20. 6. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 5. 2013            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 5. 2013            splatnosť DPH za apríl 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2013 49 790 €

 • 20. 5. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2013            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2013            podanie daňového priznania k DPH za marec 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2013            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2013 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2013            splatnosť DPH za marec 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 4. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo marci 2013 49 790 €

 • 22. 4. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 4. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2013            podanie daňového priznania k DPH za február 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2013            splatnosť DPH za február 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 3. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2013 49 790 €

 • 20. 3. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2013            podanie daňového priznania k DPH za január 2013 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2013            splatnosť DPH za január 2013 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 2. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2013 49 790 €

 • 20. 2. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2013 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 1. 2013            podanie daňového priznania k DPH za 4. štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2013            podanie daňového priznania k DPH za december 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2013            splatnosť DPH za 4. štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2013            splatnosť DPH za december 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 1. 2013            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2012 49 790 €

 • 21. 1. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 1. 2013            podanie súhrnného výkazu k DPH za 4. štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 12. 2012            podanie daňového priznania k DPH za november 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2012            splatnosť DPH za november 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2012 49 790 €

 • 20. 12. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2012            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2012            podanie daňového priznania k DPH za september 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2012            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2012            splatnosť DPH za september 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 10. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2012 49 790 €

 • 22. 10. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 10. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 9. 2012            podanie daňového priznania k DPH za august 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2012            splatnosť DPH za august 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2012 49 790 €

 • 20. 9. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 8. 2012            podanie daňového priznania k DPH za júl 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 8. 2012            splatnosť DPH za júl 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 8. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2012 49 790 €

 • 20. 8. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2012            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2012            podanie daňového priznania k DPH za jún 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2012            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2012            splatnosť DPH za jún 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2012 49 790 €

 • 20. 7. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 7. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 6. 2012            podanie daňového priznania k DPH za máj 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2012            splatnosť DPH za máj 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 6. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2012 49 790 €

 • 20. 6. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 5. 2012            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2012            splatnosť DPH za apríl 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 5. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2012 49 790 €

 • 21. 5. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2012            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2012            podanie daňového priznania k DPH za marec 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 4. 2012            splatnosť DPH za marec 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2012            odanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 4. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2012 49 790 €

 • 20. 4. 2012            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2012 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2012 elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 3. 2012            podanie daňového priznania k DPH za február 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 3. 2012            splatnosť DPH za február 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 3. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2012 49 790 €

 • 20. 3. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2012 podaný elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 2. 2012            podanie daňového priznania k DPH za január 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) - splatnosť DPH za január 2012 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 2. 2012            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2012 49 790 €

 • 20. 2. 2012            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2012 podaný elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 12. 2011            podanie daňového priznania k DPH za november 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2011            splatnosť DPH za november 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 12. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2011 49 790 €

 • 25. 11. 2011            podanie daňového priznania k DPH za október 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) - splatnosť DPH za október 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou Spotrebné dane - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2011

 • 21. 11. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2011 49 790 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2011            podanie daňového priznania k DPH za september 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) - podanie daňového priznania k DPH za 2. štvrťrok 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok) - splatnosť DPH za september 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou splatnosť DPH za 3. štvrťrok 2011 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou Spotrebné dane - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2011

 • 20. 10. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2011 49 790 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za 3. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 9. 2011            podanie daňového priznania k DPH za august 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 9. 2011            splatnosť DPH za august 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2011 49 790 €

 • 20. 9. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 8. 2011            - podanie daňového priznania k DPH za júl 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 8. 2011            - splatnosť DPH za júl 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 8. 2011            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2011 49 790 €

 • 22. 8. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 7. 2011             - podanie daňového priznania k DPH za 2. štvrťrok 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 7. 2011            - podanie daňového priznania k DPH za jún 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 7. 2011            - splatnosť DPH za 2. štvrťrok 2011 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 7. 2011            - splatnosť DPH za jún 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2011            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2011 49 790 €

 • 20. 7. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 7. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 6. 2011            - podanie daňového priznania k DPH za máj 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 6. 2011            - splatnosť DPH za máj 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 6. 2011            - predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2011 49 790 €

 • 20. 6. 2011            - podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 5. 2011            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2011            splatnosť DPH za apríl 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2011 49 790 €

 • 20. 5. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2011            podanie daňového priznania k DPH za 1. štvrťrok 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 4. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 4. 2011            splatnosť DPH za 1. štvrťrok 2011 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 4. 2011            splatnosť DPH za marec 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 4. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2011 49 790 €

 • 21. 4. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 4. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2011            podanie daňového priznania k DPH za február 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2011            splatnosť DPH za február 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 3. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2011 49 790 €

 • 21. 3. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2011            podanie daňového priznania k DPH za január 2011 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 2. 2011            splatnosť DPH za január 2011 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 2. 2011            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2011 49 790 €

 • 21. 2. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2011 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 1. 2011            podanie daňového priznania k DPH za štvrtý štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2011             podanie daňového priznania k DPH za december 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2011            splatnosť DPH za štvrtý štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2011            splatnosť DPH za december 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 1. 2011             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2010 49 790 €

 • 20. 1. 2011             podanie súhrnného výkazu k DPH za december 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 1. 2011            podanie súhrnného výkazu k DPH za štvrtý štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 27. 12. 2010            podanie daňového priznania k DPH za november 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 12. 2010            splatnosť DPH za november 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 12. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou , ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2010 49 790 €

 • 20. 12. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za november 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 11. 2010            podanie daňového priznania k DPH za október 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 11. 2010            splatnosť DPH za október 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 11. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v októbri 2010 49 790 €

 • 22. 11. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za október 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 10. 2010            podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 10. 2010            podanie daňového priznania k DPH za september 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 10. 2010             splatnosť DPH za september 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 10. 2010             splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 10. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za september 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 10. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za 3. štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 10. 2010             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2010 49 790 €

 • 27. 9. 2010            podanie daňového priznania k DPH za august 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 9. 2010            splatnosť DPH za august 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 9. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2010 49 790 € - podanie súhrnného výkazu k DPH za august 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 8. 2010            splatnosť DPH za júl 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2010            podanie daňového priznania k DPH za júl 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 8. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za júl 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 8. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2010 49 790 €

 • 26. 7. 2010            splatnosť DPH za jún 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 7. 2010            podanie daňového priznania k DPH za jún 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 7. 2010            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 7. 2010            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za jún 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 7. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2010 49 790 €

 • 20. 7. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za 2. štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 6. 2010            podanie daňového priznania k DPH za máj 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 6. 2010            splatnosť DPH za máj 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou.

 • 21. 6. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za máj 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 21. 6. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2010 49 790 €

 • 25. 5. 2010            splatnosť DPH za apríl 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2010            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 5. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2010 49 790 €

 • 20. 5. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za apríl 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 26. 4. 2010            podanie daňového priznania k DPH za 1. štvrťrok 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 4. 2010            podanie daňového priznania k DPH za marec 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 4. 2010            splatnosť DPH za marec 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 26. 4. 2010            splatnosť DPH za 1. štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za marec 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 20. 4. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v marci 2010 49 790 €

 • 20. 4. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za 1. štvrťrok 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 3. 2010            podanie daňového priznania k DPH za február 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 3. 2010            splatnosť DPH za február 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 22. 3. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2010 49 790 €

 • 22. 3. 2010             podanie súhrnného výkazu k DPH za február 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 25. 2. 2010            splatnosť DPH za január 2010 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 2. 2010            podanie daňového priznania k DPH za január 2010 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 2. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za január 2010 podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade, ak hodnota tovarov v ňom uvádzaných presiahla v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku 100 000 €

 • 22. 2. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v januári 2010 49 790 €

 • 25. 1. 2010            podanie súhrnného výkazu k DPH za štvrtý štvrťrok 2009

 • 25. 1. 2010             podanie daňového priznania k DPH za štvrtý štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 25. 1. 2010            splatnosť DPH za december 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 1. 2010            podanie daňového priznania k DPH za december 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 1. 2010            splatnosť DPH za štvrtý štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 1. 2010            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v decembri 2009 49 790 €

 • 28. 12. 2009            podanie daňového priznania k DPH november 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 28. 12. 2009            splatnosť DPH za november 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 12. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2009 49 790 €

 • 25. 11. 2009            splatnosť DPH za október 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 11. 2009             podanie daňového priznania k DPH za október 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 10. 2009             podanie súhrnného výkazu k DPH za tretí štvrťrok 2009

 • 26. 10. 2009             podanie daňového priznania k DPH za tretí štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 26. 10. 2009             podanie daňového priznania k DPH za september 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 26. 10. 2009             splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 26. 10. 2009             splatnosť DPH za september 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 10. 2009             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v septembri 2009 49 790 €

 • 25. 9. 2009            podanie daňového priznania k DPH za august 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 9. 2009            splatnosť DPH za august 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 21. 9. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v auguste 2009 49 790 €

 • 25. 8. 2009            splatnosť DPH za júl 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 8. 2009            podanie daňového priznania k DPH za júl 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 8. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júli 2009 35 000 €

 • 27. 7. 2009            podanie súhrnného výkazu k DPH za druhý štvrťrok 2009

 • 27. 7. 2009            podanie daňového priznania k DPH za druhý štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 7. 2009            splatnosť DPH za jún 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 7. 2009            podanie daňového priznania k DPH za jún 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 7. 2009            splatnosť DPH za druhý štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 7. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v júni 2009 35 000 €

 • 25. 6. 2009             splatnosť DPH za máj 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 6. 2009             podanie daňového priznania k DPH za máj 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 22. 6. 2009             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v máji 2009 35 000 €

 • 25. 5. 2009            podanie daňového priznania k DPH za apríl 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 25. 5. 2009            splatnosť DPH za apríl 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 20. 5. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v apríli 2009 35 000 €

 • 27. 4. 2009            podanie súhrnného výkazu k DPH za prvý štvrťrok 2009

 • 27. 4. 2009            podanie daňového priznania k DPH za prvý štvrťrok 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok)

 • 27. 4. 2009            podanie daňového priznania k DPH za marec 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 27. 4. 2009            splatnosť DPH za marec 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 27. 4. 2009            splatnosť DPH za prvý štvrťrok 2009 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 20. 4. 2009            predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v mareci 2009 35 000 €

 • 25. 3. 2009             splatnosť DPH za február 2009 pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou

 • 25. 3. 2009             podanie daňového priznania k DPH za február 2009 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)

 • 20. 3. 2009             predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol vo februári 2009 35 000 €

 • 25. 10. 0201            splatnosť DPH za tretí štvrťrok 2010 pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou

 • 25. 5. 2018            podanie daňového priznania len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2018

 • 25. 4. 2018            podanie daňového priznania (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2018

 • 26. 3. 2018            podanie daňového priznania (platitelia DPH a právnické osoby len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2018

 • 26. 2. 2018            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2018 (len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 1. 2018            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2017

 • 27. 12. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2017

 • 27. 11. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2017

 • 26. 6. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2017

 • 25. 5. 2017            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 4. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2017

 • 27. 3. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2017

 • 27. 2. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2017

 • 25. 1. 2017            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2016

 • 25. 11. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2016

 • 25. 10. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2016

 • 26. 9. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2016

 • 25. 8. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2016

 • 25. 7. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2016

 • 27. 6. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2016

 • 25. 5. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2016

 • 25. 4. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2016

 • 29. 3. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2016

 • 25. 2. 2016            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 1. 2016            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2015

 • 28. 12. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2015

 • 25. 11. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2015

 • 26. 10. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2015

 • 25. 9. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2015

 • 25. 8. 2015            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 27. 7. 2015            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 5. 2015            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 27. 4. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2015

 • 25. 3. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2015

 • 25. 2. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2015

 • 26. 1. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2014

 • 25. 1. 2015            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2015

 • 29. 12. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2014

 • 25. 11. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2014

 • 27. 10. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2014

 • 25. 9. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2014

 • 25. 8. 2014            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 7. 2014            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 25. 6. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2014

 • 26. 5. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2014

 • 25. 4. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2014

 • 25. 3. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2013

 • 25. 2. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2013

 • 27. 1. 2014            podanie daňového priznania (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne colnej správy) a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2013

 • 27. 12. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2013

 • 25. 11. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2013

 • 25. 10. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2013

 • 25. 9. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2013

 • 26. 8. 2013            ppodanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2013

 • 25. 7. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2013

 • 25. 6. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2013

 • 27. 5. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2013

 • 25. 4. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2013

 • 25. 3. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2013

 • 25. 2. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2013

 • 25. 1. 2013            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2012

 • 27. 12. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2012

 • 25. 10. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2012

 • 25. 9. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2012

 • 27. 8. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2012

 • 25. 7. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2012

 • 25. 6. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2012

 • 25. 5. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2012

 • 20. 4. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2012

 • 26. 3. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2012

 • 27. 2. 2012            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2012

 • 27. 12. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2011

 • 26. 9. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2011

 • 25. 8. 2011            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2011

 • 25. 7. 2011            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2011

 • 27. 6. 2011            - podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2011

 • 25. 5. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2011

 • 25. 3. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2011

 • 25. 2. 2011            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2011

 • 25. 1. 2011             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2010

 • 27. 12. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2010

 • 25. 11. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2010

 • 25. 10. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2010

 • 27. 9. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2010

 • 25. 8. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za júl 2010

 • 26. 7. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2010

 • 25. 6. 2010             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2010

 • 25. 5. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2010

 • 26. 4. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, z elektriny, z uhlia a zo zemného plynu za marec 2010

 • 25. 3. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 2010

 • 25. 2. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za január 2010

 • 25. 1. 2010            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za december 2009

 • 28. 12. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za november 2009

 • 25. 11. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za október 2009

 • 26. 10. 2009             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za september 2009

 • 25. 9. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za august 2009

 • 25. 8. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2009

 • 27. 7. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za jún 2009

 • 25. 6. 2009             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za máj 2009

 • 25. 5. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za apríl 2009

 • 27. 4. 2009            podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za marec 2009

 • 25. 3. 2009             podanie daňového priznania a splatnosť spotrebnej dane z liehu, vína, piva, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za február 200

 • 31. 7. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • do 30 dní podať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Daň z motorových vozidielpodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho kalen-dárneho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • Do konca nasledujúceho mesiacapodať daňové priznanie pri konkurze, likvidácii, pri ukončení podnikania a pri zániku daňovníka

 • 2. 7. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 7. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 5. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 4. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 3. 4. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 3. 4. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 28. 2. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2018            – splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2017

 • 31. 1. 2018            - podanie daňového priznania za rok 2017 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok

 • 31. 1. 2018            – splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2018            – podanie daňového priznania za rok 2017 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 1. 2018            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 1. 2018            – splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 1. 2018            – splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 1. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 1. 2018            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 30. 11. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 10. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 10. 2017            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 10. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 8. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 7. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 5. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 5. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2017            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700

 • 28. 2. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2017            podanie daňového priznania za rok 2016 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 1. 2017            splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2016

 • 2. 1. 2017            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 1. 2017            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 30. 11. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 10. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 9. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 9. 2016            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700

 • 31. 8. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 1. 8. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 5. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 5. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2016            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 31. 3. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 1. 2. 2016            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 1. 2. 2016            podanie daňového priznania za rok 2015 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne) a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2015

 • 31. 12. 2015            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 31. 12. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 11. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 11. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 9. 2015            splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmov fyzických a právnických osôb

 • 30. 9. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 8. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 7. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 6. 2015            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 1. 6. 2015            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 30. 4. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 31. 3. 2015            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 700 €

 • 2. 3. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 2. 2015            podanie daňového priznania za rok 2014 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 2. 2. 2015            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 300 €

 • 2. 2. 2015            splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2014

 • 31. 12. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2014            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 1. 12. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 10. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2014            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 9. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2014            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 6. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2014            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 28. 2. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2014            podanie daňového priznania za rok 2013 (platitelia DPH len elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronickej podateľne)

 • 31. 1. 2014            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2014            splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2013

 • 31. 12. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2013            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 12. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 10. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 9. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 7. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 7. 2013            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 5. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 4. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 4. 2013            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 28. 2. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2013            podanie daňového priznania za rok 2012 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2012

 • 31. 1. 2013            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 10. 2012            platnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 10. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 10. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 7. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 7. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 4. 2012            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 4. 2012            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2011             - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 8. 2011            - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2011             - splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2011            - splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 5. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 5. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2011            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 28. 2. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 1. 2011             podanie daňového priznania za rok 2010 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2010

 • 31. 1. 2011            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 30. 11. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 11. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 8. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 6. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 5. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2010            splatnosť 1/12 ročnej splátky dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 (249 805 Sk)

 • 31. 3. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2010            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 1. 3. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 2. 2010            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 2. 2010            podanie daňového priznania za rok 2009 a splatnosť dane alebo doplatku dane za rok 2009

 • 31. 12. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 12. 2009            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 30. 11. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 2. 11. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 9. 2009            splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 31. 8. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 7. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 1. 6. 2009             splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 30. 4. 2009            splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2009             splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • 31. 3. 2009             splatnosť 1/4 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 660 €

 • 2. 3. 2009             splatnosť 1/12 ročnej predpokladanej dane z motorových vozidiel u jedného správcu dane, ak presahuje 8 292 €

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel"

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností"

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi miestnych daní rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidie

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 30 dní zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 30 dní oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 50 dní - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 50 dní - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 50 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnostioznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 50 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnostizmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 50 dní - zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • do 50 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo začatia výkonu inej zárobkovej činnostivznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • do 50 dní - oznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • do 50 dní - vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • Do konca kalendárneho mesiacazmenu skutočností rozhodujúcich na určenie dane z motorových vozidiel

 • Do konca kalendárneho mesiacavznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 • Do konca kalendárneho mesiacaoznámiť správcovi dane z nehnuteľností rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti ako aj zmenu týchto skutočností

 • 31. 1. 2018            podanie daňového priznania za rok 2018 podľa stavu k 1. 1. 2018

 • 1. 2. 2016            podanie daňového priznania za rok 2016 podľa stavu k 1. 1. 2016

 • 2. 2. 2015            podanie daňového priznania za rok 2015 podľa stavu k 1. 1. 2015

 • 31. 1. 2013            podanie daňového priznania za rok 2013 podľa stavu k 1. 1. 2013

 • 31. 1. 2011            podanie daňového priznania za rok 2011 podľa stavu k 1. 1. 2011

Poistenie
 • 31. 7. 2018            písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného v júni 2018, keď platiteľom poistného začína a prestáva byť štát

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní - od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za február 2018

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní známiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského až po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní - oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní - od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za máj 2018

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za jún 2018

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní Od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského až po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 3 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, predložiť žiadosť o výplatu nemocenskej dávky (nemocenského po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti)

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 3 dní od výplatného termínu doručiť zdravotnej poisťovni výkaz preddavkov na poistné za apríl 2018

 • do 3 dní od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 4 dní – oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do 4 dní – od skončenia pracovného pomeru alebo pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní - prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní - predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní - prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní - oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní - oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní Prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní elektronicky predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní elektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dávku dôchodkového poistenia,

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní odhlásiť zamestnanca v pobočke Sociálnej poisťovne, odhlásiť sa z registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní Prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca, zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu), platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní predložiť pobočke Sociálnej poisťovne záznam o pracovnom úraze, výsledky vyšetrovania pracovného úrazu, hlásenie o zistení choroby z povolania

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť sa do registra zamestnávateľov v pobočke Sociálnej poisťovne, oznámiť zmenu v údajoch zamestnávateľa a zmenu výplatného termínu

 • do 8 dní prihlásiť a odhlásiť v pobočke zdravotnej poisťovne zamestnancov a ich zamestnávateľa

 • do 8 dní v prípade existencie garančného poistenia oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa, informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia, predložiť potvrdenie o nárokoch zamestnancov

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie sociálneho poistenia, začiatok a skončenie materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie od vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnancom

 • do 8 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmeny v údajoch zamestnanca (priezvisko, stav, miesto trvalého pobytu)

 • do 8 dní oznámiť zamestnávateľovi zánik nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie odo dňa zmeny zamestnancom

 • do 33 dní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť,

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2013

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2013

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2009

 • Do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2009

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2009

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ november 2009

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2009

 • Do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2009

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2009

 • Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov na úrazové a na garančné poistenie

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2013

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • Do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2009

 • Do výplatného termínu splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2015

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2009

 • Do výplatného termínuSplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2009

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaOdhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, z poistenia v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov z úrazového a z garančného poistenia

 • Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaPrihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov na úrazové a na garančné poistenie

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poistenia prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2013

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2013

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • do výplatného termínuplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2013

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • do výplatného termínuplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2015

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2015

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2009

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2013

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2013

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2012

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov na úrazové a na garančné poistenie

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2012

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2012

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, z poistenia v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov z úrazového a z garančného poistenia

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2010

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2010

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2010

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2010

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2013

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2013

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2011

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2011

 • do výplatného termínu - splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2014

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2013

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2013

 • do výplatného termínu- splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2010

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2010

 • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za apríl 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2011

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za september 2015

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2016

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za október 2016

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou alebo s dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, z poistenia v nezamestnanosti

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za júl 2017

 • Deň pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom pois-teniaprihlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne deň pred vznikom poistného vzťahu, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou alebo s dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, z poistenia v nezamestnanosti

 • Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov na úrazové a prípadne aj na garančné poistenie

 • Deň pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom pois-teniaprihlásiť zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne najneskôr deň predchádzajúci dňu, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za január 2016

 • Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov na úrazové a prípadne aj na garančné poistenie

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za december 2016

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za máj 2017

 • Do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za jún 2017

 • Pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poisteniaprihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou) na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca s uzatvorenou dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov na úrazové a prípadne aj na garančné poistenie

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poisteniaodhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca (s pracovnou zmluvou alebo s dohodou o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) z nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, z poistenia v nezamestnanosti

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za november 2016

 • pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo pred vznikom poistenia– prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca na sociálne poistenie

 • Deň nasledujúci po zániku pracovnoprávneho vzťahu alebo po zániku poistenia– odhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne zamestnanca zo sociálneho poistenia

 • do výplatného termínuelektronicky predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia za zamestnancov, ktorí skončili pracovný pomer vo februári 2018

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za február 2018

 • do výplatného termínusplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestnancom a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za august 2016

 • splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie zrazeného zamestsplatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušných zdravotných poisťovní, splatnosť poistného d