Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného

Predplatné mesačníka Poradca 2019 s 25% zľavou – výhody:


 • Mesačník 12x ročne priamo do schránky
 • Novelizované zákony s komentárom
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 strán textu ročne farebne zvýrazneného
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky,
  pracovného práva, ekonomiky a manažmentu
 • Obsah obohatený o judikatúru, problémy, príklady a prípady z praxe
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Bonusové publikácie: Účtovná závierka, Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v cene predplatného - 6 zborníkov

 • Ďalšie výhody:
  Bonus 25 € na publikácie a predplatné vydavateľstva PORADCA

  Daňový a plánovací kalendár
  Cestovné náhrady k 1. 1. kalendárneho roka
  Zákaznícky servis
  Čísla na ukážku zadarmo

56,80 € s DPH Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Predplatné mesačníka Poradca 2019 s 25% zľavou + Daňové a nedaňové výdavky

 • Daňové a nedaňové výdavky súvisiace s účtovníctvom v hodnote 15,50 €
 • Mesačník 12x ročne priamo do schránky
 • Novelizované zákony s komentárom
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 strán textu ročne farebne zvýrazneného
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky,
  pracovného práva, ekonomiky a manažmentu
 • Obsah obohatený o judikatúru, problémy, príklady a prípady z praxe
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Bonusové publikácie: Účtovná závierka, Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v cene predplatného - 6 zborníkov

 • Ďalšie výhody:
  Bonus 25 € na publikácie a predplatné vydavateľstva PORADCA

  Daňový a plánovací kalendár
  Cestovné náhrady k 1. 1. kalendárneho roka
  Zákaznícky servis
  Čísla na ukážku zadarmo

65,80 € s DPH Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníka 1000 riešení

 • Mesačník vo formáte A5, 1300 – 1500 strán ročne priamo do schránky
 • 1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy
 • Nadstavba mesačníka Poradca
 • Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony
 • Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)

 • Ďalšie výhody:
  Bonus 25 € na publikácie a predplatné vydavateľstva PORADCA

  Zákaznícky servis
  Čísla na ukážku zadarmo

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 4,00 €

39,80 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníka Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

 • Odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd
 • Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve
 • Vysvetľuje danú problematiku pomocou praktických príkladov a upozorňuje na sankcie, ktoré hrozia pri porušení povinností
 • Uverejňuje citácie aktuálnych znení zákonov
 • Radí zamestnancom aj zamestnávateľom ako riešiť medziľudské vzťahy
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených produktov
 • Zákony 2019 v cene predplatného – 2 zborníky
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)

 • Ďalšie výhody:
  Bonus Plus 25 € na publikácie a predplatné vydavateľstva PORADCA

  Zákaznícky servis
  Čísla na ukážku zadarmo

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 10,00 €

76,00 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníka Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále

 • Množstvo výhod pre predplatiteľov počas celého edičného ročníka, radí pri riešení zložitých úloh, ukazuje správne postupy a ponúka články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov
 • Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí
 • Prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám a radí ako predchádzať problémom pri vedení personálnej agendy a platení odvodov
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených produktov
 • Zákony 2019 v cene predplatného – 2 zborníky
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)

 • Ďalšie výhody:
  Bonus 25 € na publikácie a predplatné vydavateľstva PORADCA

  Zákaznícky servis
  Čísla na ukážku zadarmo

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 10,00 €

74,00 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného Aktualizácií I, II, III, IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,
 • stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

 • Ďalšie výhody:
  Zákaznícky servis

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 12,00 €

82,20 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného Aktualizácií I, II, III

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,

 • Ďalšie výhody:
  Zákaznícky servis

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

39,60 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného Aktualizácií IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

 • Ďalšie výhody:
  Zákaznícky servis

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

42,60 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

zväčšiť

Vzory zmlúv, žalôb a podaní 2018


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Zmluvy, žaloby a podania podľa:
 • Zákonníka práce, Zákona o rodine
 • Obchodného o občianskeho zákonníka
 • Civilného sporového poriadku
 • Exekučného a správneho poriadku
 • + CD s editovateľnými vzormi zmlúv, žalôb a podaní

21,73 € bez DPH
23,90 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Daňová optimalizácia


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Publikácia obsahuje nasledovné témy:
 • Optimalizácia daňového základu,
 • Možnosti daňovej optimalizácie FO,
 • Daňové výdavky,
 • Účtovná osnova,
 • Komponentné odpisovanie,
 • Sponzorské výdavky,
 • Opravné položky,
 • Kurzové rozdiely,
 • Rezervy ako nástroj daňovej optimalizácie.

7,73 € bez DPH
8,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 2 / 2019


ročník: 2019
vyšlo: IX/2018
 • Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní s komentárom (úplné znenie po novele, ktorá nadobudla účinnosť 1. 1. 2018)
 • Katastrálny zákon (novela zákona)
 • Technické zhodnotenie majetku
 • Spotrebiteľské rozhodcovské konanie
 • Odborné vzdelávanie (zmeny od 1. 9. 2018)
 • Protispoločenská činnosť (ochrana)

4,00 € bez DPH
4,80 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia VI/3


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

1,75 € bez DPH
2,10 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 10


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Zvýšenie životného minima v ZDP
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Dohoda o vzdelávaní zamestnanca
 • Postavenie členov volebnej komisie v sociálnom a zdravotnom poistení
 • Podnikateľské zručnosti vo vzdelávaní

4,80 € bez DPH
5,76 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia III/4


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Zákon č. 185/2015 Z. z. o Autorský zákon
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti

2,92 € bez DPH
3,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 10


ročník: 2018
vyšlo: IX/2018
 • Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci
 • Sociálne podniky (poskytnutie podpory)
 • Podania pri správe daní a ich spoplatnenie
 • Odpustenie daňového nedoplatku
 • Zdaňovanie podielov na zisku
 • Odvod zrážkovej dane

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Strelné zbrane a súkromná bezpečnosť


ročník: 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o strelných zbraniach a strelive a súvisiace vyhlášky (úplné znenie)
 • Zákon o súkromnej bezpečnosti a súvisiace vyhlášky (úplné znenie)
 • Zákon o BOZP (úplné znenie)

5,91 € bez DPH
6,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Trestný zákon (úplné znenie)
 • Trestný poriadok (úplné znenie)
 • Zákon o trestnej zodpovednosti PO (úplné znenie)

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 1 / 2019


ročník: 2019
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom
 • úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020
 • Daň z poistenia (nový zákon)
 • Špeciálne daňové konania

4,00 € bez DPH
4,80 € s 20% DPH
Objednať

október 2018
T po ut st št pi so ne
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Vladimíra
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay