Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného

Predplatné mesačníku Poradca 2019 s 25% zľavou – výhody:

 • Mesačník 12x ročne priamo do schránky
 • Novelizované zákony s komentárom
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 strán textu ročne farebne zvýrazneného
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky,
  pracovného práva, ekonomiky a manažmentu
 • Obsah obohatený o judikatúru, problémy, príklady a prípady z praxe
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Bonusové publikácie: Účtovná závierka, Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v cene predplatného - 6 zborníkov
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...) pri predplatení do 30.8.

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve

47,33 € bez DPH
56,80 € s 20% DPH
Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Predplatné mesačníku Poradca 2019 s 25% zľavou + Daňové a nedaňové výdavky


 • Daňové a nedaňové výdavky súvisiace s účtovníctvom v hodnote 15,50 €
 • Mesačník 12x ročne priamo do schránky
 • Novelizované zákony s komentárom
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 strán textu ročne farebne zvýrazneného
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky,
  pracovného práva, ekonomiky a manažmentu
 • Obsah obohatený o judikatúru, problémy, príklady a prípady z praxe
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Bonusové publikácie: Účtovná závierka, Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v cene predplatného - 6 zborníkov
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...) pri predplatení do 30.8.

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve

47,33 € bez DPH
56,80 € s 20% DPH
Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníku Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále

 • Časopis je určený zamestnancom, zamestnávateľom personalistom, ekonómom, živnostníkom a mzdovým účtovníkom
 • Ponúka množstvo výhod pre predplatiteľov počas celého edičného ročníka, radí pri riešení zložitých úloh, ukazuje správne postupy a ponúka články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov
 • Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí
 • Prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám a radí ako predchádzať problémom pri vedení personálnej agendy a platení odvodov
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených produktov
 • Zákony 2019 v cene predplatného – 2 zborníky
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhk
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 9,00 €

56,67 € bez DPH
68,00 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného aktualizácií I, II, III

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov v daných zborníkoch
 • z oblasti daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,
 • životné prostredie, odpady, voda

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

28,00 € bez DPH
33,60 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného aktualizácií I, II, III, IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov v daných zborníkoch
 • z oblasti daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,
 • stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 12,00 €

59,33 € bez DPH
71,20 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného aktualizácií IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov v daných zborníkoch
 • stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

31,33 € bez DPH
37,60 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného mesačníku 1000 riešení

 • Mesačník vo formáte A5, 1300 – 1500 strán ročne priamo do schránky
 • 1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy
 • Nadstavba mesačníka Poradca
 • Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony
 • Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Množstvo ďalších výhod v rámci predplatného

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 4,00 €

29,67 € bez DPH
35,60 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníku Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

 • Prináša odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd
 • Rýchlo reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve
 • Vysvetľuje danú problematiku pomocou praktických príkladov a zároveň upozorňuje na sankcie, ktoré hrozia pri porušení povinností
 • Uverejňuje citácie aktuálnych znení zákonov
 • Radí zamestnancom aj zamestnávateľom ako riešiť medziľudské vzťahy
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených produktov
 • Zákony 2019 v cene predplatného – 2 zborníky
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Množstvo ďalších výhod v rámci predplatného

  Minimálne 25% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 12,00 €

61,67 € bez DPH
74,00 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK
zväčšiť

Aktualizácia IV/2


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
 • Zákon o stavebných výrobkoch
 • Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • Zákon o správcoch bytových domov
 • Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom

2,00 € bez DPH
2,40 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/3


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Obchodný zákonník
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Občiansky zákonník
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
 • Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

2,00 € bez DPH
2,40 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/4


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon o registri trestov
 • Zákon o Policajnom zbore
 • Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)

1,90 € bez DPH
2,28 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia VI/2


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. vodný zákon
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
 • Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
 • Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
 • Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

3,58 € bez DPH
4,30 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia III/3


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
 • Opatrenie č. 196/2018 Z. z. úprave súm životného minima

3,42 € bez DPH
4,10 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/2


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore

3,17 € bez DPH
3,80 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Agentúra podporovaného zamestnávania
 • Inovácie v podnikateľskom kontexte
 • Pracovný pomer (povinnosti)
 • Cestovné náhrady
 • Sociálny podnik (osobitný druh podnikania)
 • Skončenie podnikania FO

9,60 € bez DPH
11,52 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 13-14


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Trestný zákon s komentárom
 • úplné znenie po rozsiahlej novele s účinnosťou od 1. 7. 2018.

7,53 € bez DPH
9,04 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

1000 riešení č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Trestný zákon po novele v praxi
 • Agentúrne zamestnávanie
 • ZDP, DPH, Odpisovanie hmotného majetku
 • JÚ, PÚ, Nehnuteľnosti
 • ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné
 • Právo a podnikateľ, Pohľadávky
 • Školstvo, Verejná správa, Verejný sektor

3,90 € bez DPH
4,68 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 7-8


ročník : 2018
vyšlo: VI/2018
 • Index daňovej spoľahlivosti
 • Zverejnenie zoznamov daňových dlžníkov
 • Preddavky na daň
 • Účtovanie organizačnej zložky
 • Vzťah medzinárodných zmlúv na zdanenie príjmov v SR
 • Druhotná platobná neschopnosť

8,29 € bez DPH
9,95 € s 20% DPH
Objednať

júl 2018
T po ut st št pi so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Drahomír
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay