Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného

Predplatné mesačníka Poradca 2019 s 25% zľavou – výhody:


 • Mesačník 12x ročne priamo do schránky
 • Novelizované zákony s komentárom
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 strán textu ročne farebne zvýrazneného
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky,
  pracovného práva, ekonomiky a manažmentu
 • Obsah obohatený o judikatúru, problémy, príklady a prípady z praxe
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Bonusové publikácie: Účtovná závierka, Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v cene predplatného - 6 zborníkov
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...)
  pri predplatení do 30.8.

56,80 € s DPH Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Predplatné mesačníka Poradca 2019 s 25% zľavou + Daňové a nedaňové výdavky

 • Daňové a nedaňové výdavky súvisiace s účtovníctvom v hodnote 15,50 €
 • Mesačník 12x ročne priamo do schránky
 • Novelizované zákony s komentárom
 • Formát A5, cca 3000 - 3200 strán textu ročne farebne zvýrazneného
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky,
  pracovného práva, ekonomiky a manažmentu
 • Obsah obohatený o judikatúru, problémy, príklady a prípady z praxe
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Bonusové publikácie: Účtovná závierka, Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Zákony 2019 v cene predplatného - 6 zborníkov
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...)
  pri predplatení do 30.8.

65,80 € s DPH Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníka 1000 riešení

 • Mesačník vo formáte A5, 1300 – 1500 strán ročne priamo do schránky
 • 1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy
 • Nadstavba mesačníka Poradca
 • Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony
 • Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených publikácií
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...)
  pri predplatení do 30.8.


  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 4,00 €

35,60 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníka Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

 • Odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd
 • Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve
 • Vysvetľuje danú problematiku pomocou praktických príkladov a upozorňuje na sankcie, ktoré hrozia pri porušení povinností
 • Uverejňuje citácie aktuálnych znení zákonov
 • Radí zamestnancom aj zamestnávateľom ako riešiť medziľudské vzťahy
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených produktov
 • Zákony 2019 v cene predplatného – 2 zborníky
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...)
  pri predplatení do 30.8.


  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectv
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 12,00 €

74,00 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníka Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále

 • Množstvo výhod pre predplatiteľov počas celého edičného ročníka, radí pri riešení zložitých úloh, ukazuje správne postupy a ponúka články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov
 • Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí
 • Prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám a radí ako predchádzať problémom pri vedení personálnej agendy a platení odvodov
 • Telefonická a písomná poradňa zdarma
 • Bonusové publikácie: Odvody poistného, Daňové priznanie (vyplnené vzory tlačív daňových priznaní)
 • Elektronický prístup k plným textom všetkých predplatených produktov
 • Zákony 2019 v cene predplatného – 2 zborníky
 • Prístup k portálu E-PORADCA - bezplatný elektronický poradca (daňové náklady, dôležité termíny, e-mailové noviny, ...)
 • Ďalšie výhody (20 € bonus na publikácie podľa vlastného výberu,...)
  pri predplatení do 30.8.


  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 9,00 €

68,00 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného aktualizácií I, II, III, IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,
 • stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 12,00 €

71,20 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného aktualizácií I, II, III

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: daní, účtovníctva, obchodné, občianske právo, súdne spory, trestné právo,
 • pracovné právo, pracovno-právne vzťahy, ZP, sociálne a zdravotné predpisy,

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

33,60 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

Výhody predplatného aktualizácií IV, V, VI

 • Formát A 5
 • 10 - 15 brožúr v závislosti od schválených noviel k zákonom
 • Priamo do schránky
 • Online verzia plných textov v cene produktu
 • Novely k zákonom vychádzajúce počas celého roka
 • Vydávané k účinnosti noviel zákonov
  z oblasti: stavebné právo, katastrálny zákon, bývanie, pozemky a pôda,
 • verejný správa, štátna správa, školstvo,
 • životné prostredie, odpady, voda

  Minimálne 20% zľava oproti cene v kníhkupectve
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 6,00 €

37,60 € s DPH Objednať Objednať s bonusom

zväčšiť

Poradca č. 1 / 2019


ročník : 2019
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom
 • úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020
 • Kataster nehnuteľností (zmeny zákona)
 • Daň z poistenie (nový zákon)
 • Špeciálne daňové konania

4,00 € bez DPH
4,80 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia V/2


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o štátnej službe: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018); Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)
 • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: Novela č. 177/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení: Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon): Novela č. 209/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018); Novela č. 210/2018 Z. z. (účinnosť 1. 9. 2018)
 • Zákon o majetku obcí: Novela č. 112/2018 Z. z. (účinnosť 1. 5. 2018)
 • Zákon o obecnom zriadení: Novela č. 177/2018 (účinnosť 1. 9. 2018)

2,92 € bez DPH
3,50 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia IV/3


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
 • Novela zákona č. 212/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)

1,17 € bez DPH
1,40 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia II/5


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Občiansky Zákonník
 • Novela č. 213/2018 Z. z. (účinnosť 1. 10. 2018)
 • Zákon o živnostenskom registri (živnostenský zákon)
 • Novela č. 216/2018 Z. z. (účinnosť 1. 1. 2019)

1,75 € bez DPH
2,10 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 9


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Vnútropodnikové účtovníctvo v s.r.o.
 • Garančné poistenie
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend
 • Fakturačné pravidlá na účely DPH
 • Zdaňovanie príjmov z kapitálového majetku
 • Odložená daň z príjmov v s.r.o
 • Zostatková cena hmotného majetku

5,44 € bez DPH
6,53 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

1000 riešení č. 9


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Príklady z praxe k uvedeným témam
 • Prehľad zmien v novelách
 • Nelegálne zamestnávanie v roku 2018
 • Školstvo (zmeny od septembra 2018)
 • ZDP, DPH, JÚ, PÚ, Hmotný majetok
 • ZP, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady
 • Právo a podnikateľ
 • Pozemky, investičná pomoc

1,95 € bez DPH
2,34 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Školský zákon


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
 • Vyhláška o školskej inšpekcii
 • Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Zákon o ochrane nefajčiarov
 • Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

6,27 € bez DPH
6,90 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 9


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2018
 • Životné minimum od 1. júla 2018
 • Zmeny v ZDP a 13. a 14. plat
 • Predčasný starobný dôchodok
 • Špecifické pracovné podmienky
 • Stravovanie zamestnancov
 • Vplyv ročného zúčtovania poistného na daň z príjmov

4,80 € bez DPH
5,76 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Aktualizácia I/3


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (po novele zákonom č. 213/2018)
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (po novele zákonom č. 209/2018, č. 213/2018)
 • Opatrenie č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného (po novele opatrením č. 148/2018)
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (po novele zákonom č. 213/2018)
 • Zákon č. 145/195 Z. z. o správnych poplatkoch (po novele zákonom č. 156/2018, č. 212/2018, č. 215/2018)

3,17 € bez DPH
3,80 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Zákonník práce po novele


ročník : 2018
vyšlo: VII/2018
 • Zmeny po ostatnej novele, zákon o nelegálnej práci, aktuálne informácie k novele zákona:
 • zmeny životného minima od 1. 7. 2018
 • cestovné náhrady od 1. 6. 2018
 • 13. a 14. plat a zmeny v ZDP
 • odvodová úľava pracujúcich dôchodcov
 • daňový bonus u študentov
 • sankcie súvisiace s prácou personalistov
 • prehľad odvodov pre základné kategórie poistencov
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od 1. 6. 2018

5,64 € bez DPH
6,20 € s 10% DPH
Objednať

august 2018
T po ut st št pi so ne
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Lýdia
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay