Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného

Výhody predplatného mesačníku Poradca

 • Mesačník priamo do schránky
 • Formát A5 v dvoj-farbe, cca 3000 - 3200 strán textu ročne
 • Aktuálne novelizované zákony s komentárom
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky, pracovného práva a ekonomiky
 • Obohatený o judikatúru, príklady a prípady z praxe, problémy
 • V rámci predplatného množstvo predplatiteľských výhod

41,50 € bez DPH
49,80 € s 20% DPH
Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníku Poradca + Daňové a nedaňové výdavky

 • Daňové a nedaňové výdavky obsahujú heslá v abecednom poradí - pultová cena 15,50 €
 • Mesačník priamo do schránky
 • Formát A5 v dvoj-farbe, cca 3000 - 3200 strán textu ročne
 • Aktuálne novelizované zákony s komentárom
 • Rady z oblasti účtovníctva, daní, personalistiky, pracovného práva a ekonomiky
 • Obohatený o judikatúru, príklady a prípady z praxe, problémy
 • V rámci predplatného množstvo predplatiteľských výhod

49,00 € bez DPH
58,80 € s 20% DPH
Objednať

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníku Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále

 • Časopis je určený zamestnancom, zamestnávateľom personalistom, ekonómom, živnostníkom a mzdovým účtovníkom
 • Ponúka množstvo výhod pre predplatiteľov počas celého edičného ročníka, radí pri riešení zložitých úloh, ukazuje správne postupy a ponúka články odborníkov na aktuálne témy z oblasti vzdelávania a školenia zamestnancov
 • Pracovné problémy rieši prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí
 • Prináša témy k najnovším zákonom a ich novelám a radí ako predchádzať problémom pri vedení personálnej agendy a platení odvodov.
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 7,50 € bez DPH; 9,00 € s 20% DPH

56,67 € bez DPH
68,00 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníku 1000 riešení

 • Mesačník v dvojfarbe vo formáte A5
 • Nadstavba mesačníka Poradca
 • 1300 – 1500 strán ročne, 1200 príkladov a riešení z praxe z oblasti
 • daní, účtovníctva, odvodov, miezd, personalistiky, práva, BOZP, odpadového hospodárstva, stavebníctva a verejnej správy
 • Prostredníctvom otázok a odpovedí radí pri problémoch z odbornej praxe a dopĺňa aktuálne novelizované zákony
 • Za každou kapitolou sú uvedené zákony, ktoré sa danou problematikou zaoberajú
 • V rámci predplatného predplatiteľské výhody
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 3,34 € bez DPH; 4,00 € s 20% DPH

29,67 € bez DPH
35,60 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK

Výhody predplatného mesačníku Dane, účtovníctvo, odvody bez chýb, pokút a penále

 • Prináša odborné články z oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní, správy daní, pracovného práva, odvodov a miezd
 • Rýchlo reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve
 • Vysvetľuje danú problematiku pomocou praktických príkladov a zároveň upozorňuje na sankcie, ktoré hrozia pri porušení povinností
 • Uverejňuje citácie aktuálnych znení zákonov
 • Radí zamestnancom aj zamestnávateľom ako riešiť medziľudské vzťahy
 • Počas celého účtovného roka prináša predplatiteľom mnohé výhody
 • Naši predplatitelia majú nárok uplatniť bonusovú zľavu 10,00 € bez DPH; 12,00 € s 20% DPH

61,67 € bez DPH
74,00 € s 20% DPH
Objednať Objednať s bonusom

INFORMAČNÝ LETÁK
zväčšiť

Účtovanie - zákony a predpisy


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s komentárom
 • Postupy účtovania v PÚ s komentárom
 • Postupy účtovania v JÚ úplné znenie
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
 • Slovník odborných pojmov
 • Riešenia z praxe

11,36 € bez DPH
12,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 12


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s komentárom
 • Doplnkové dôchodkové sporenie (novela zákona)
 • Nehnuteľnosti (daň od roku 2018)
 • Prevádzka vozidiel v cestnej premávke (nový zákon)

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

1000 riešení č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Príklady z praxe k uvedeným témam. Prehľad zmien v novelách.
 • Pozemkové spoločenstvá (novela zákona)
 • Doplnkové dôchodkové sporenie (zmeny)
 • ZDP, DPH,
 • JÚ, PÚ, Opravné položky,
 • ZP, Mzdy a odvody, Služby zamestnanosti
 • Právo a podnikateľ, živnosti
 • Školstvo, Verejná správa

2,93 € bez DPH
3,52 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Úplné znenie zákona s komentárom, príkladmi z praxe, účtovaním
 • Vysvetlenie zmien platných po ostatnej novele s účinnosťou od 1.7.2018

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Doplnkové dôchodkové sporenie
 • Predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov
 • Stravovanie zamestnancov
 • Lehoty na rozhodnutie v daňovom konaní
 • Vybrané príjmy zdaňované zrážkou
 • Manká a škody
 • Služby zamestnanosti (novela)

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 6


ročník : 2018
vyšlo: V/2018
 • Ochrana osobných údajov (nový zákon)
 • Zákon o službách zamestnanosti (novela zákona)
 • Príplatky za prácu od 1. 5. 2018
 • Používanie ERP občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím od 1. 4. 2018
 • Náhradné výživne (novela zákona)
 • Podpora kúpeľníctva v ZDP

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 11


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Posudzovanie zhody výrobkov (nový zákon s komentárom)
 • Autorské právo
 • Archivácia
 • Zamestnanecká rada
 • Regionálna pomoc

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (platné k 1. 5. 2018)

4,17 € bez DPH
5,00 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť
 • Zákon o cestnej premávke (platné k 1. 5. 2018)
 • Vyhláška k zákonu o cestnej premávke (platné k 1. 2. 2018)
 • Príloha farebných značiek

4,73 € bez DPH
5,20 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Verejný sektor bez chýb, pokút a penále


ročník : 2018
vyšlo: IV/2018
 • Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu
 • Zákon o štátnej službe
 • Zákon o verejnom obstarávaní
 • Rozpočtové pravidlá pre verejnú správu
 • Verejné obstarávanie

6,82 € bez DPH
7,50 € s 10% DPH
Objednať

máj 2018
T po ut st št pi so ne
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Dušan
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay