Vydané publikácie

Poradca 2018Vrátane poštovného a balného

 • Poradca č. 13-14

  VI/2018

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Trestný zákon s komentárom
  • úplné znenie po rozsiahlej novele s účinnosťou od 1. 7. 2018.
 • Poradca č. 12

  V/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s komentárom
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (novela zákona)
  • Nehnuteľnosti (daň od roku 2018)
  • Prevádzka vozidiel v cestnej premávke (nový zákon)
 • Poradca č. 11

  IV/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Posudzovanie zhody výrobkov (nový zákon s komentárom)
  • Autorské právo
  • Archivácia
  • Zamestnanecká rada
  • Regionálna pomoc
 • Poradca č. 10

  III/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Ochrana osobných údajov
  • Obecné zriadenie
  • Znalci
  • Tlmočníci
  • Prekladatelia
 • Poradca č. 9

  II/2018

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Civilný sporový poriadok
  • Civilný mimosporový poriadok
  • Služby zamestnanosti po novele zákona
 • Poradca č. 8

  I/2018

  vypredanéPONÚKAME – DPH 2018 s komentárom, s príkladmi (publikácia nižšie)
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • DPH 2018 s komentárom, s príkladmi

  II/2018

  6,27 € bez DPH
  6,90 € s 10% DPH
  Objednať
  • Účtovanie
  • Osobitná úprava DPH
  • Zdanenie prirážky cestovnej kancelárie
  • Trojstranná dohoda
  • Postúpenie pohľadávky
  • Súhrnné výkazy
  • Inštitút daňového zástupcu
  • Súhrnná faktúra
 • Poradca č. 6-7

  I/2018

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 5

  XI/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov
  • Ukončenie roka FO z pohľadu dane z príjmov
  • Obchodný zákonník (novela zákona)
  • Zmeny v elektronickej komunikácii
  • Porada ako dôležitý manažérsky nástroj
 • Poradca č. 4

  X/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s komentárom
  • Zákon o e-Governmente po novele zákona
  • Daňovník a vozidlo v dani z motorových vozidiel
  • Je ročná sadzba dane z motorových vozidiel nemenná?
  • Poisťovacie podvody pri poistení majetku
  • Cestovné náhrady
  • Príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • Poradca č. 3

  IX/2017

  3,77 € bez DPH
  4,52 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 289/2008 Z. z.o používaní elektronickej registračnej pokladnice
  • Pozemky – vlastníctvo a usporiadanie od 1. 9. 2017
  • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • Obchodný register – zmeny
  • Zákon o ochrane a rozvoji verejného zdravia
  • Zákon o odpadoch – novinky
  • Štátny fond rozvoja bývania – novela zákona
 • Poradca č. 1-2

  VIII/2017

  7,53 € bez DPH
  9,04 € s 20% DPH
  Objednať
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s komentárom
júl 2018
T po ut st št pi so ne
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Bohuslav
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
cardpay