Zaujímavé články

 • Posledné zdaňovacie obdobie platiteľa DPH

  Ak sa platiteľ DPH alebo daňový úrad rozhodnú pre ukončenie registrácie, je potrebné najskôr určiť, ktoré zda-ňovacie obdobie bude posledným zdaňovacím obdobím platiteľa, pretože sa s ním spájajú určité povinnosti. Jednou z takýchto povinností je „dodanenie majetku“ platiteľa, t.j. vznik daňovej povinnosti z majetku platiteľa, pri ktorom si odpočítal DPH.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Paušálne výdavky v roku 2017

  V praxi rozšíreným spôsobom uplatňovania výdavkov u podnikateľov sú tzv. paušálne výdavky. Od roku 2017 je ich uplatňovanie ešte výhodnejšie, nakoľko sa zvýšilo percento výdavkov ako aj maximálna suma paušálnych výdavkov, o ktoré môžu byť znížené zdaniteľné príjmy. Popri výdavkoch vypočítaných percentuálnym spôsobom sa príjmy znižujú aj o zaplatené poistné. Uplatňovanie výdavkov týmto spôsobom nie je administratívne náročné, nakoľko podnikateľ vedie len evidenciu príjmov a evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Dividendy v roku 2017

  S účinnosťou od 1. januára 2017 vo veľkej časti nadobudol platnosť zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menil a dopĺňal aj zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práve problematika dividend bola podstatnou súčasťou spomínanej novely zákona o dani z príjmov.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP

  Problematika transferového oceňovania je stredom neustálej pozornosti odbornej verejnosti a to aj s ohľadom na vývoj v tejto problematike na globálnej (OECD) a regionálnej úrovni (EU). Na globálnej úrovni sa jedná o odhaľovanie praktík nadnárodných spoločností, ktoré presúvajú svoje zisky do krajín s nízkym daňovým zaťažením, alebo využívajú utajené dohody s daňovými správami,1)ktoré umožňujú dosiahnutie veľmi nízkej efektívnej sadzby aj v krajinách s vysokým daňovým zaťažením. Na akej úrovni dochádza k zmenám v transferovom oceňovaní?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Daňová kontrola u zamestnávateľa

  Správca dane pri daňovej kontrole bude kontrolovať skutočne odvedené preddavky v nadväznosti na termín odvodovej povinnosti a na výšku zrazených preddavkov. Ak boli preddavky na daň alebo daň odvedené neskôr, ako je termín odvodu v súlade s § 35 ods. 6 zákona o dani z príjmov, správca dane predpíše zamestnávateľovi sankciu za oneskorenú úhradu preddavkov na daň (dane). Čo ešte môže správca dane na dani z príjmov zo závislej činnosti kontrolovať? Aké má povinnosti zamestnávateľ pri výkone daňovej kontroly?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017

  Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 200/2008 Z. z. účinným od 12. júna 2008 upravila príslušné ustanovenia Zákonníka práce tak, že zamestnancovi nie je možné nariadiť a ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác, t. j. maloobchodný predaj, a to v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra. Uvedená zmena bola prijatá pozitívne. Tento okruh dní sa zákonom, ktorý platí od 1. 6. 2017 rozšíril. Počas ktorých sviatočných dní budú obchody zatvorené? Aké ďalšie zmeny sa pripravujú?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Čo musíte evidovať v daňovej evidencie v roku 2017

  Každá podnikajúca fyzická osoba má pri stanovení základu dane a výpočte dane z príjmov možnosť postupovať dvoma základnými spôsobmi. Môže využiť uplatniť paušálne výdavky, alebo môže uplatniť skutočne vynaložené daňové výdavky. Fyzická osoba, ktorá sa rozhodne pre skutočne vynaložené daňové výdavky, nemusí viesť účtovníctvo a mô-že využiť jednoduchší spôsob vedenia evidencie - daňovú evidenciu.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Dobrovoľné sociálne poistenie

  Každý slovenský občan musí byť zdravotne poistený v niektorej z troch poisťovní, ale sociálne poistenie sa povinne vzťahuje len na určité kategórie osôb. Preto ak občan nepatrí do takejto kategórie, môže využiť inštitút dobrovoľného sociálneho poistenia ako poistenia pre prípad choroby, tehotenstva a materstva, invalidity, staroby a nezamestnanosti

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017

  Počnúc 1. májom 2017 nadobúda účinnosť novela zákona o službách zamestnanosti (ďalej iba „zákon o službách zamestnanosti“). Azda najzásadnejšou zmenou je značné obmedzenie možnosti nezamestnaných evidovaných na úrade práce privyrobiť si.

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

 • Možnosti predĺženia lehoty na podanie DP

  V súvislosti s povinnosťou vysporiadať celoročné príjmy daňovým priznaním bude pre daňové subjekty aktuálna otázka možnosti predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. Aké sú možnosti predĺženia lehoty na podanie DP? Aké podmienky musia byť splnené?

  (na prezeranie dokumentu sa musíte prihlásiť)

august 2017
T po ut st št pi so ne
32 31 1 2 3 4 5 6
33 7 8 9 10 11 12 13
34 14 15 16 17 18 19 20
35 21 22 23 24 25 26 27
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Jana
1
Dôležitý termín
1
Sviatok