Výber zo Zbierky


Zdravotné poistenieZákon č. 256/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21. 11. 2017, Vyšlo v zbierke

Upravuje a rozširuje povinnosti zdravotnej poisťovne, najmä poskytnutie údajov o zamestnancovi, zamestnávateľovi a SZČO Sociálnej poisťovni za účelom vykonávania kontrolnej činnosti v oblasti sociálneho poistenia, oznámenie úradu pre dohľad nad zdravotným poistením i rodné číslo poistenca, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, pohlavie a vek poistenca, ruší jej povinnosť oznamovať tomuto úradu počty poistencov, za ktorých platiteľom poistného nie je a za ktorých je štát, podľa veku a pohlavia a dopĺňa, že úrad získava uvedené údaje z centrálneho registra poistencov, ale aj mení ustanovenia, ktoré stanovujú zdravotnej poisťovni poskytovať Ministerstvu zdravotníctva SR údaje, ktoré toto odošle všetkým zdravotným poisťovniam a úrad pre dohľad nad zdravotným poistením je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou poisťovňou na účely vykonania mesačného prerozdeľovania poistného.

marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok