Výber zo Zbierky


Sociálne poistenieZákon č. 266/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
21. 11. 2017, Vyšlo v zbierke

Priniesol zmeny týkajúce sa osobného rozsahu dôchodkového poistenia, vzniku a zániku povinného dôchodkového poistenia iných fyzických osôb, podmienok nároku na nemocenské, obdobia dôchodkového poistenia, nároku na starobný dôchodok, vyrovnávajúceho príplatku, súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok, zvyšovania dôchodkových dávok, určenia sumy úrazovej renty, podmienok nároku na dávku garančného poistenia, podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti, poukazovania dávok a poberateľ dávky, výkonu sociálneho poistenia, generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, dozornej rady Sociálnej poisťovne, poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity, sadzby poistného na úrazové poistenie, prirážky k poistnému na úrazové poistenie a zľavy z poistného na úrazové poistenie.

december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017