Výber zo Zbierky


Úplné znenie zákona o štátnej službe profesionálnych vojakovPod č. 82/2010 Z. z. bolo vyhlásené úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 253/2007 Z. z., zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 348/2007 Z. z., zákonom č. 144/2008 Z. Z., zákonom č. 452/2008 Z. z., zákonom č. 59/2009 Z. z. a zákonom č. 483/2009 Z. z.
17. 3. 2010, Vyšlo v zbierke

Účinnosť zákona:
Zákon č. 346/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2005.
Zákon č. 253/2007 Z. z nadobudol účinnosť 1. júla 2007 s výnimkou čl. I bodu 88 § 51a, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009.
Zákon č. 330/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2008.
Zákon č. 348/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2007 okrem čl. IV druhého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2008.
Zákon č. 144/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2008 okrem § 2 ods. 6 v čl. I a dvadsiateho ôsmeho až tridsiateho druhého bodu v čl. III, ktoré nadobudli účinnosť 1. júna 2008.
Zákon č. 452/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2009.
Zákon č. 59/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. X 1. bodu, 9. až 13. bodu, ktoré nadobudli účinnosť 2. apríla 2009, a okrem čl. XIII 40. bodu, ktorý nadobudol účinnosť 31. marca 2009.
Zákon č. 483/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2010 okrem čl. I bodu 20, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Príloha č. 1 - DOBY VÝSLUHY V HODNOSTI A MAXIMÁLNE DOBY SLUŽBY
Príloha č. 2 - CHARAKTERISTIKY HODNOSTÍ PODĽA VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
Príloha č. 3 - STUPNICA HODNOSTNÝCH PLATOV PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
Príloha č. 4 - ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Prehľad ustanovení zákona:
PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
DRUHÁ ČASŤ - ŠTÁTNA SLUŽBA
TRETIA ČASŤ - SLUŽOBNÝ POMER
ŠTVRTÁ ČASŤ - PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY
PIATA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Základné ustanovenia zákona:
Predmet zákona
Štátna služba
Zásada rovnakého zaobchádzania
Hlavný služobný úrad pre štátnu službu profesionálnych vojakov
Služobné úrady
Vedúci služobného úradu
Veliteľ
Služobné predpisy
Systemizácia
Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov

marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok