Výber zo Zbierky


Učebné texty, učebnice a pracovné zošityVyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
13. 11. 2017, Vyšlo v zbierke

Právna norma
Upravuje podrobnosti o spôsobe používania schválených učebníc, schválených učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, evidencii didaktických prostriedkov, ako aj spôsobe a výške náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie didaktického prostriedku. V zmysle nej je škola povinná vykonať inventarizáciu didaktických prostriedkov podľa stavu k 30. júnu príslušného kalendárneho roka, na základe ktorej zapisuje do evidencie didaktických prostriedkov súhrnné údaje o počte didaktických prostriedkov. V prípade, že sa zistí poškodenie alebo strata učebnice so životnosťou päť rokov, žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka uhradí v prvom roku používania jej cenu v plnej výške. V ďalšom období používania uhradí z ceny učebnice 75 % v druhom roku používania, 50 % v treťom roku používania, 25 % vo štvrtom roku používania a 10 % v piatom roku používania.
Ak ide o učebnicu so životnosťou tri roky, žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka uhradí za jej stratu, zničenie alebo poškodenie, pre ktoré učebnica nemôže slúžiť svojmu účelu,
v prvom roku používania jej cenu v plnej výške. V ďalšom období používania uhradí z ceny učebnice 50 % v druhom roku používania a 10 % v treťom roku používania.

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Matej
1
Dôležitý termín
1
Sviatok