Výber zo Zbierky


Predchádzanie ochoreniamZákon č. 150/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

Zákon
Priniesol rad zmien najmä v rámci rozšírenia povinností úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, stanovil opatrenia na predchádzanie ochorení, prehodnotil posudkovú činnosť a novo ustanovil podmienky komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vydávanie osvedčení odbornej spôsobilosti.
Táto právna norma zároveň mení a dopĺňa niektoré ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Matej
1
Dôležitý termín
1
Sviatok