Výber zo Zbierky


Predchádzanie ochoreniamZákon č. 150/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

Zákon
Priniesol rad zmien najmä v rámci rozšírenia povinností úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, stanovil opatrenia na predchádzanie ochorení, prehodnotil posudkovú činnosť a novo ustanovil podmienky komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vydávanie osvedčení odbornej spôsobilosti.
Táto právna norma zároveň mení a dopĺňa niektoré ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

september 2017
T po ut st št pi so ne
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
38 11 12 13 14 15 16 17
39 18 19 20 21 22 23 24
40 25 26 27 28 29 30 1
41 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Móric
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
Poradca č. 1-2
2018
VIII/2017
DUO č. 10
2017
IX/2017
PaM č. 10
2017
IX/2017