Výber zo Zbierky


Predchádzanie ochoreniamZákon č. 150/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

Zákon
Priniesol rad zmien najmä v rámci rozšírenia povinností úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva, stanovil opatrenia na predchádzanie ochorení, prehodnotil posudkovú činnosť a novo ustanovil podmienky komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti pre vydávanie osvedčení odbornej spôsobilosti.
Táto právna norma zároveň mení a dopĺňa niektoré ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

november 2017
T po ut st št pi so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Klement
1
Dôležitý termín
1
Sviatok