Výber zo Zbierky


ERPZákon č. 270/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
21. 11. 2017, Vyšlo v zbierke

Prináša zmeny v oblasti povinnosti evidovať tržbu ERP alebo VRP, požiadaviek na ERP a VRP, servisnej organizácie, registra, uvedenia ERP do prevádzky, pridelenia kódu VRP a začatie používania VRP, pokladničného dokladu, prerušenia prevádzky ERP alebo VRP, výmena fiskálnej pamäte, knihy elektronickej registračnej pokladnice, ukončenia prevádzky ERP alebo VRP, plomby, správnych deliktov, sankcií, zabezpečenia a prepadnutia ERP a postupu podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí ERP.

marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok