Výber zo Zbierky


ERPZákon č. 270/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
21. 11. 2017, Vyšlo v zbierke

Prináša zmeny v oblasti povinnosti evidovať tržbu ERP alebo VRP, požiadaviek na ERP a VRP, servisnej organizácie, registra, uvedenia ERP do prevádzky, pridelenia kódu VRP a začatie používania VRP, pokladničného dokladu, prerušenia prevádzky ERP alebo VRP, výmena fiskálnej pamäte, knihy elektronickej registračnej pokladnice, ukončenia prevádzky ERP alebo VRP, plomby, správnych deliktov, sankcií, zabezpečenia a prepadnutia ERP a postupu podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí ERP.

december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017