Výber zo Zbierky


Archívy a registratúraVyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 76/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

Mení a dopĺňa niektoré ustanovenia pôvodnej právnej normy týkajúce sa obsahu záznamu, vlastnosti nosiča záznamu, znaku hodnoty, prípravy vyraďovania konania, vyraďovacieho konania, preberania elektronických archívnych dokumentov, vyraďovania archívnych dokumentov pri ich sprístupňovaní, hodnotenia a vyraďovania registratívnych záznamov a preberania archívnych dokumentov, druhov ochrany, priestorov archíve, evidencie archívneho dedičstva, evidencie prírastkov, depozitov a úbytkov, formy a spôsobu zápisu, postupu archívu pri poskytovaní dokumentov na štúdium, odpisov, výpisov, potvrdení a kópií, ako aj osvedčovania.

marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok