Výber zo Zbierky


Archívy a registratúraVyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 76/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

Mení a dopĺňa niektoré ustanovenia pôvodnej právnej normy týkajúce sa obsahu záznamu, vlastnosti nosiča záznamu, znaku hodnoty, prípravy vyraďovania konania, vyraďovacieho konania, preberania elektronických archívnych dokumentov, vyraďovania archívnych dokumentov pri ich sprístupňovaní, hodnotenia a vyraďovania registratívnych záznamov a preberania archívnych dokumentov, druhov ochrany, priestorov archíve, evidencie archívneho dedičstva, evidencie prírastkov, depozitov a úbytkov, formy a spôsobu zápisu, postupu archívu pri poskytovaní dokumentov na štúdium, odpisov, výpisov, potvrdení a kópií, ako aj osvedčovania.

december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017