Výber zo Zbierky

 • Sociálne poistenie

  Zákon č. 85/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Rodičovský príspevok

  Zákon č. 86/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Služby zamestnanosti

  Zákon č.81/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Zákonník práce

  Zákon č. 95/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Pobyt cudzincov

  Zákon č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Sťažnosti

  Zákon č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Starobné dôchodkové sporenie

  Zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

  Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Vyhláška k exekúciám

  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

  10. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Archívy a registratúra

  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 76/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  10. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

jún 2017
T po ut st št pi so ne
23 29 30 31 1 2 3 4
24 5 6 7 8 9 10 11
25 12 13 14 15 16 17 18
26 19 20 21 22 23 24 25
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
Dnes má meniny Ján
1
Dôležitý termín
1
Sviatok