Výber zo Zbierky

 • Správny poriadok

  Zákon č. 149/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

  29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Vojenská príprava

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 124/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z.

  29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Posunková reč

  Zákon č. 151/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Predchádzanie ochoreniam

  Zákon č. 150/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

  29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Sociálne poistenie

  Zákon č. 85/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Rodičovský príspevok

  Zákon č. 86/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Služby zamestnanosti

  Zákon č.81/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Zákonník práce

  Zákon č. 95/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Pobyt cudzincov

  Zákon č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Sťažnosti

  Zákon č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

  29. 5. 2017, Vyšlo v zbierke

august 2017
T po ut st št pi so ne
32 31 1 2 3 4 5 6
33 7 8 9 10 11 12 13
34 14 15 16 17 18 19 20
35 21 22 23 24 25 26 27
36 28 29 30 31 1 2 3
37 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Jana
1
Dôležitý termín
1
Sviatok