Výber zo Zbierky

 • Sezónne zamestnania

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 190/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

  9. 10. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Sústava odborov vzdelávania

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 185/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

  9. 10. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

  Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 206/2017 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

  9. 10. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Stupnice platových taríf

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  9. 10. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Odbory vzdelávania

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 185/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.

  12. 9. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Sezónne zamestnanie

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 190/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

  12. 9. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Platové tarify zamestnancov

  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

  12. 9. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Správny poriadok

  Zákon č. 149/2017 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

  29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Vojenská príprava

  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 124/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z.

  29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

 • Posunková reč

  Zákon č. 151/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  29. 6. 2017, Vyšlo v zbierke

október 2017
T po ut st št pi so ne
40 25 26 27 28 29 30 1
41 2 3 4 5 6 7 8
42 9 10 11 12 13 14 15
43 16 17 18 19 20 21 22
44 23 24 25 26 27 28 29
45 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Hedviga
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 10
2017
IX/2017
PaM č. 10
2017
IX/2017
Poradca č. 3
2018
IX/2017