Murphy radí

Ja nič, to Murphy

Každý má toľko, koľko si zaslúži.

O vašom mieste pod Slnkom bude rozhodovať len a len to, akú veľkú informáciu budete mať. V živote prestane platiť: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ a začne platiť nové: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale byť prvý!

Keď sa konečne podarí všetko úplne popísať, objaví sa niečo, čo to všetko úplne zmení.

(Murphyho zákony – novela pre XXI. storočie)
Dobrá rada stojí groš

Pýta sa mladý študent učeného profesora Kohna na rôzne náboženské záhady a nechápe hlavne jednu vec: - Ako to, že rabín má aj deti? Veď on nerobí nič iné, len študuje, vzdeláva sa a rozjíma. – To ti môžem vysvetliť. Večer, keď študuje a je už veľmi unavený, pristúpi k nemu štyridsaťtisíc anjelov. Dvetisíc anjelov ho vezme za hlavu, dvetisíc za nohy, dvetisíc za ruky a potom ho odnesú do postele k jeho manželke. – A čo robí tých ostatných tridsaťštyritisíc anjelov? – Tí sú na to, aby ho dotiahli z postele znovu ku knihe.

S gordickým uzlom sa trápili mnohí – a nič. Až prišiel jeden, ktorý si nelámal hlavu hlúposťami a problém rozpletenia uzla zmietol zo sveta jednou ranou dobre nabrúseného meča. Zdá sa, že keby viacerí nasledovali jeho príklad, bol by život oveľa jednoduchší.

Ortodoxní veriaci nachytali nového rabína, ako sa na ulici rozpráva s krásnym mladých dievčaťom: - Takého rabína, čo má pletky s dievčatami, tu nepotrebujeme! – hovoria mu pobúrene. – Ale priatelia, - tíši ich rabín. – Je predsa lepšie rozprávať sa s dievčaťom a myslieť na Všemohúceho, ako modliť sa k Všemohúcemu a myslieť pritom na dievča!

(Zrnká úsmevu)
Murphyho vynálezy

Nepotopiteľná kotva je neoceniteľná v prípade, keď s už loď potápa. Ostane z nej aspoň niečo, čo sa dá speňažiť v zberných surovinách.

Nehlučný budík neničí nervy vyzváňaním o šiestej ráno, keď sa človeku chce najviac spať.

Vodotesné čajové vrecko ušetrí nervy všetkým, ktorí prácne lovia čajové vrecko na dne čajníka.

(Murphyho zrnká II)

Zmeny vo výchove a vzdelávaní – novela školského zákona

9. 3. 2018 Potreba novelizácie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je aktuálna vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorý ustanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky práve v prípade vydávania rozhodnutí v správnom konaní.
V súvislosti s povinnosťami riaditeľov základných škôl a stredných škôl ako orgánov verejnej moci vykonávať verejnú moc elektronicky bolo potrebné upraviť príslušné ustanovenia týkajúce sa prijatia na výchovu a vzdelávanie na strednú školu tak, aby bolo možné podávať prihlášky aj ako elektronické podania.
Úpravami školského zákona sa má umožniť aj vytváranie a používanie elektronických podôb niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe. Tým sa napomôže implementácii elektronického vládnutia a potrebnej elektronizácii ďalších služieb rezortu ministerstva školstva (rýchlejšie vybavovanie vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženie administratívnej náročnosti vnútorných procesov pre školy a školské zariadenia).
Novela zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja v súvislosti so zabezpečovaním koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

Začal sa deviaty ročník veľtrhu práce Profesia days, voľných je vyše 16 tisíc miest

2. 3. 2018 Na veľtrhu sa môžu záujemci zúčastniť aj na vzdelávacích workshopoch.Takmer 16.500 pracovných miest ponúka na deviatom ročníku veľtrhu práce Profesia days, ktorý potrvá v bratislavskej Inchebe od stredy do štvrtka (1.3.), 180 domácich a zahraničných vystavovateľov.
Ako uviedla pred novinármi výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová, rekordný počet vystavovateľov svedčí o rastúcich požiadavkách zamestnávateľov na pracovnú silu, ktorej začína byť akútny nedostatok. Ako zdôraznila, napriek tomu, že regionálne rozdiely medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska sa pomaly znižujú, sú stále veľké. Okrem rozdielov v počte pracovných príležitostí, výške platov, sú odlišnosti aj v požiadavkách zamestnávateľov. Bratislavský kraj, ako zdôraznila Molnárová, sa vyznačuje aj vyššími požiadavkami firiem na zamestnancov. Prejavuje sa to napríklad vo vyžadovaní vysokoškolského vzdelania. Kým v Prešovskom alebo Banskobystrickom kraji vyžadujú zamestnávatelia titul iba v štyroch percentách inzerátov, v Bratislavskom kraji je to až 20 percent. Až 46 percent pracovných inzerátov v Bratislavskom kraji vyžaduje od uchádzačov znalosť angličtiny. Celoslovenský priemer predstavuje 31 percent a napríklad v Prešovskom kraji je to iba 20 percent. Na veľtrhu sa môžu záujemci zúčastniť aj na vzdelávacích workshopoch, oboznámiť sa, ako napísať životopis, ako sa správať na pohovore, otestovať si svoje IT znalosti, angličtinu a podobne.
(Zdroj: sme.sk)

Zmeny v policajnom zbore

28. 2. 2018 Novela zákona o policajnom zbore obsahuje zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich (PNR údaje) pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti.
Novela má okrem iného posilniť bezpečnosť osôb, ochranu ich života a zdravia a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní PNR údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckí dopravcovia už údaje PNR o svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Leteckým dopravcom sa neukladá povinnosť zhromažďovať dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať ani sa cestujúcim neukladá povinnosť poskytovať ďalšie údaje okrem tých, ktoré už leteckým dopravcom poskytujú. Novelou zákona im vzniká povinnosť priamo zasielať PNR údaje, ktoré majú k dispozícii, do jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar – Národná ústredňa informácií o pasažieroch. Tento útvar ďalej na základe analýzy hrozieb posúva informácie určeným postupom príslušným bezpečnostným orgánom presne definovanými v novele zákona, iným členským štátom, tretím krajinám a Europolu. Predmetný zákon pokrýva zber, uchovávanie a spracovanie PNR údajov na letoch mimo aj v rámci Európskej únie. Upravený je aj časový harmonogram zasielania takýchto údajov zo strany leteckých dopravcov. Rozsah PNR údajov je špecifikovaný v jednej z príloh predkladaného návrhu. V prípade nesplnenia povinnosti je možné uložiť sankcie leteckým dopravcom v zmysle zákona.

Novela zákona o pobyte cudzincov

28. 2. 2018 V súvislosti s transpozíciou smernice sa dochádza k novelizácii zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ustanovenia týkajúce sa už aktuálneho zberu, uchovávania a spracúvania tzv. API údajov budú presunuté z tohto zákona do novej úpravy v zákone o Policajnom zbore. API údaje sú časť údajov o cestujúcich, podskupinou PNR údajov, ktoré Policajný zbor aktuálne zbiera a spracúva na účely predchádzania nelegálnej migrácie a uľahčenia hraničnej kontroly. Policajný zbor aktuálne vyžaduje API údaje iba z príletov z tretích krajín.

Bratislava zažije masívnu opravu ciest za 16 miliónov

16. 2. 2018 V Bratislave dá v tomto roku magistrát opraviť 100 kilometrov komunikácií za 16 miliónov eur. S prácami chce začať v marci na Bajkalskej ulici, a to v úseku od Prístavného mosta po križovatku Bajkalská-Trnavská.
V tomto roku čaká Bratislavu podľa primátora masívna oprava komunikácií. "Spolu s 50 kilometrami z roku 2016 a 50 kilometrami z roku 2017 bude mať hlavné mesto počas troch rokov opravených 200 kilometrov komunikácií," povedal Nesrovnal. ​Ako spresnil, okrem hlavných ťahov sa budú opravovať aj cesty v každej mestskej časti. V Starom Meste sa opraví napríklad Brnianska a Cintorínska, v Novom Meste Račianska a Odborárska, v Petržalke Panónska, Dolnozemská či Mamateyova, v Rači Pri Vinohradoch a Púchovská, vo Vrakuni Hradská a vo Vajnoroch Roľnícka. Oprava 100 kilometrov komunikácií vyjde na 16 miliónov eur, sedem miliónov dá mesto zo svojho rozpočtu a deväť miliónov eur je z dotácie od štátu. Primátor zároveň deklaroval plán hlavného mesta do konca roka 2021 kompletne vymeniť vozovku na deviatich hlavných bratislavských radiálach a troch spojniciach k týmto cestám.
(Zdroj: hnonline.sk)
apríl 2018
T po ut st št pi so ne
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
Dnes má meniny Slavomír
1
Dôležitý termín
1
Sviatok