Murphy radí

O podnikateľoch

Nikdy nie je čas venovať sa veci poriadne, ale vždy je čas opäť a opäť sa k nej vracať.

V podnikaní nie je žiaden experiment úplne zbytočný. Vždy sa dá použiť ako negatívny príklad.

Nestačí, ak vyhráte. Ešte treba, aby ostatní prehrali.

(Murphyho zákonník)
Život je smiešny

Synček sa spytuje otecka: „Otec, čo je to civlizácia?“ „Keď si pustíš televízor, aby si sa dozvedel, aké je počasie, namiesto toho, aby si vybehol z chalupy pozrieť sa na oblohu.“

Sudca hovorí obžalovanému: „Chcete uviesť nejaké poľahčujúce okolnosti?“ „Áno, pán sudca. Chcel by som slávnemu súdu pripomenúť, že už som bol trikrát trestaný a vôbec to nepomohlo!“

Sudca sa celý červený v tvári vráti po dlhom obede do pojednávacej siene a nechá predviesť ďalšieho obžalovaného. Je ním muž, ktorý šoféroval opitý. Na otázku, či sa cíti vinný, odpovedá: „Nie, pán sudca. Ja som bol vtedy taký triezvy ako vy teraz.“ „Vinný v plnom rozsahu žaloby!“ vyriekne sudca.

(Myšlienky bez cla)
Manželstvo je podnik

Susedov trávnik sa nám vidí vždy zelenší ako náš. (Židovské príslovie)

Manželstvo je omyl, ktorého by sa mal dopustiť každý muž. (Kessel)

Pani Kohnová vstúpi do nočného baru a pýta sa čašníka: „Prosím vás, nie je tu môj manžel?“ „Nie je, madam,“ úslužne odpovedá čašník. „Ale veď ani neviete, ako sa volá a hneď mi odpovedáte, že tu nie je!“ „Tu nikdy nie je žiadny manžel, madam“ odpovedá sucho čašník.

(Zrnká úsmevu)
Oheň a voda

Prebieha zákopová vojna. Priateľský vojak Kohn každé ráno vystrčí zo zákopu na palici svoju prilbu a nepriateľský vojak zo zákopu naproti do nej celý deň strieľa. Aj dnes Kohn vystrčí prilbu – a nič – streľba žiadna. – Hej, prečo nestrieľaš – kričí na nepriateľa vojak Kohn. – Minuli sa mi náboje, - kričí naspäť nepriateľský vojak. – Predám za dolár kus. Ak vezmeš celú tisícku, dám ti päť percent zľavu, - ponúka vojak Kohn.

Poznanie je poklad, ale kľúčom k nemu je prax. (Fuller)

Dôstojník, aby povzbudil vo vojakoch bojového ducha, zápalisto reční: - Vojaci! Teraz nadišiel veľký a slávny okamih. Dnes pôjde muž proti mužovi! Tu sa opatrne ozve vojak Ábeles: - S dovolením, nemohli by ste mi ukázať toho môjho? Ja by som sa s ním hádam aj dohodol...!

(Zrnká úsmevu)

Investície Slovákov výrazne rastú

13. 11. 2017 O Slovákoch sa hovorí, že sú konzervatívni investori. Ako ukazuje analýza Slovenskej asociácie správcovských spoločností, od roku 2010 do roku 2017 u nás stúpol podiel investorov do zmiešaných a akciových fondov. A to z 20 na 60 percent. Na konferencii Kolektívne investovanie na Slovensku 2017 odznela aj informácia, že sme dokonca prekonali priemer v krajinách Európy.
V krajinách EFAMA podľa štatistiky investovalo do akciových a zmiešaných fondov 55 percent osôb. Údaje sú za obdobie do konca septembra 2017. Na porovnanie, v roku 2010 bola výška investície do týchto produktov na európskej úrovni takmer rovnaká, kým u nás výrazne stúpla. „Celkový majetok pod správou Slovenskej asociácie správcovských spoločností je takmer 8,5 miliardy eur,“ ozrejmil Ivan Znášik, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Oproti minulému roku zaznamenala spoločnosť nárast vo výške 9,5 percenta. Najväčší objem majetku sa pritom nachádza v zmiešaných fondoch a tvorí až 40,5 percenta. Naopak, odlev finančných prostriedkov zaznamenali tento rok dlhopisové fondy. Aktuálne tvoria objem vo výške 21,7 percenta. Posledným z rozšírených typov sú realitné fondy, do ktorých Slováci investujú čím ďalej, tým viac. Aktuálne ide o necelých 15 percent.

(Zdroj: hnonline.sk)

Priemysel v septembri rástol o 2,3 %

10. 11. 2017 Priemyselná produkcia v septembri medziročne vzrástla o 2,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, priemyselnej výrobe o 1,8 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 6,6 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR.
Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,3 %. Vzrástla aj dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, či ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 10 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,8 %, či vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,6 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v septembri oproti augustu zvýšila o 0,9 %. Od začiatku tohto roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 4,2 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,3 % a v priemyselnej výrobe o 4 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 1,5 %.
(Zdroj: pravda.sk)

Poľnohospodárstvu chýba atraktivita

7. 11. 2017 Takmer každý rok sa pretriasa otázka odškodňovania farmárov. Ste za to, aby sa pre krízové situácie zriadil rizikový fond alebo sú podľa vás lepšie každoročné finančné injekcie?
Zriadenie rizikového fondu považujem za systémové opatrenie, ktoré by nahradilo zbytočné vyjednávanie a požadovanie finančných injekcií od ministerstva pri vzniku nepredvídaných udalostí, spojených s klimatickými alebo poveternostnými vplyvmi s rôznou úrovňou vplyvov na výšku či kvalitu úrody. Tie môžu mať až likvidačný dosah na existenciu prvovýrobcov v poľnohospodárstve. Žiaľ, výkyvy počasia sa nedajú ani predvídať, ani plánovať, ale ony sa vyskytujú a, žiaľ, čoraz častejšie. Zriadenie rizikového fondu s transparentnými a akceptovanými pravidlami by určite pomohlo farmárom pri náhradách škôd viac ako jednorazové injekcie, vďaka ktorým nie všetci môžu byť uspokojení férovo. Rizikový fond ako systém by vyrovnával šance a bol spravodlivý.
(Zdroj: http://hnonline.sk/)

Tvorba pracovných miest vo výrobe na získanie investičnej pomoci už nepostačí

7. 11. 2017 Podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe. Vyplýva to z návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorým sa bude 8. novembra zoberať vládny kabinet. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2018.
"K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste," priblížil v predkladacej správe k zákonu slovenský rezort hospodárstva. Ďalšie zmeny legislatívy súvisia podľa MH SR so zmenou smerovania investičnej pomoci podľa potrieb Slovenskej republiky, a to ako z pohľadu typov investície, tak aj regionálneho rozmeru realizovania investičných zámerov. "Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia," upozornilo ministerstvo hospodárstva.
(Zdroj: hnonline.sk)

Chovateľom rozdávajú dotácie, pestovateľom zatiaľ nie

27. 10. 2017 Preddavky pre poľnohospodárov. Finančný balík, na zavedenie ktorého čakajú farmári od vstupu Slovenska do Európskej únie. Časť našich agropodnikateľov sa dotácie už dočkala, časť zostáva stále bez nich. Medzi prvými preddavky dostanú chovatelia.
O finančnú injekciu požiadalo 3 645 poľnohospodárov, ktorí však museli splniť podmienky na poskytnutie týchto platieb. Celková suma sa vyšplhala do výšky 18,4 milióna eur. „Slovenským farmárom vyplácame preddavky v maximálnej možnej výške, ktorú povoľuje európska legislatíva, a to až vo výške 50 percent,“ uviedol generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. Finančná situácia sa však zlepší len chovateľom dobytka a mliekarom. Do dnešného dňa dostalo peniaze na svoje účty približne 2 600 chovateľov.
(Zdroj: hnonline.sk)
február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Frederik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok