Murphy radí

Otázky na rádio Jerevan

Platí ešte: „Pomaly najďalej zájdeš“? Ale áno. Ibaže komu sa chce dnes ďaleko chodiť?

Aká je hodnota slovenskej koruny? Skúste si požičať v banke a uvidíte.

Ktorý je prvý známy boj o trh? Boj medzi Kainom a Ábelom o priazeň Hospodina.

(Myšlienky bez cla)
O márnom hľadaní - III. večer

Nikdy sa nepýtaj predavača, či sa tovar vyplatí kúpiť!

Očakávaná užitočnosť vecí je nepriamoúmerná jej skutočnej užitočnosti.

Nikdy sa nepýtaj holiča, či ti treba skrátiť vlasy!

(Murphyho zákony po poslednej novele)
Život je smiešny

Psychiater upokojuje neúspešného podnikateľa: „Vôbec netrpíte komplexom menejcennosti, iba správne hodnotíte svoje schopnosti!“

„Pán advokát, rozprávali ste sa mojou manželkou?“ „Áno. Všetky vaše návrhy však odmieta. Odkazuje, že ak dohodnutú čiastku do týždňa nepošlete, vráti sa späť.

„Uveďte príklad na neproduktívne uloženie kapitálu!“ „Pozvať na koňak do baru vlastnú manželku.“

(Myšlienky bez cla)
Firma a práca

Bez ohľadu na to, koľko robíte, nikdy to nebude dosť.

Tvrdá práca sa vypláca v budúcnosti, lenivosť teraz.

Správne zorganizované dovolenky neznížia produktivitu práce: za každý týždeň, čo ste preč a nič neurobíte, je iný týždeň, kedy váš šéf je preč a vy urobíte dvakrát toľko.

(Murphyho zákony - úplné znenie s komentárom)
Murphy a šťastie

To, že hlúpy má šťastie, ešte nezaručuje, že keď naňho vsadíte, budete mať šťastie.

To, že ste vyhrali, ešte nezaručí, že budete šťastní.

Iba dve veci sú nekonečne veľké: vesmír a ľudská hlúposť. Avšak zatiaľ sa podarilo experimentálne dokázať len to druhé.

(Murphyho Zbierka zákonov)

Investície Slovákov výrazne rastú

13. 11. 2017 O Slovákoch sa hovorí, že sú konzervatívni investori. Ako ukazuje analýza Slovenskej asociácie správcovských spoločností, od roku 2010 do roku 2017 u nás stúpol podiel investorov do zmiešaných a akciových fondov. A to z 20 na 60 percent. Na konferencii Kolektívne investovanie na Slovensku 2017 odznela aj informácia, že sme dokonca prekonali priemer v krajinách Európy.
V krajinách EFAMA podľa štatistiky investovalo do akciových a zmiešaných fondov 55 percent osôb. Údaje sú za obdobie do konca septembra 2017. Na porovnanie, v roku 2010 bola výška investície do týchto produktov na európskej úrovni takmer rovnaká, kým u nás výrazne stúpla. „Celkový majetok pod správou Slovenskej asociácie správcovských spoločností je takmer 8,5 miliardy eur,“ ozrejmil Ivan Znášik, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Oproti minulému roku zaznamenala spoločnosť nárast vo výške 9,5 percenta. Najväčší objem majetku sa pritom nachádza v zmiešaných fondoch a tvorí až 40,5 percenta. Naopak, odlev finančných prostriedkov zaznamenali tento rok dlhopisové fondy. Aktuálne tvoria objem vo výške 21,7 percenta. Posledným z rozšírených typov sú realitné fondy, do ktorých Slováci investujú čím ďalej, tým viac. Aktuálne ide o necelých 15 percent.

(Zdroj: hnonline.sk)

Priemysel v septembri rástol o 2,3 %

10. 11. 2017 Priemyselná produkcia v septembri medziročne vzrástla o 2,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, priemyselnej výrobe o 1,8 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 6,6 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR.
Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,3 %. Vzrástla aj dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, či ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 10 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,8 %, či vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,6 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v septembri oproti augustu zvýšila o 0,9 %. Od začiatku tohto roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 4,2 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,3 % a v priemyselnej výrobe o 4 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 1,5 %.
(Zdroj: pravda.sk)

Poľnohospodárstvu chýba atraktivita

7. 11. 2017 Takmer každý rok sa pretriasa otázka odškodňovania farmárov. Ste za to, aby sa pre krízové situácie zriadil rizikový fond alebo sú podľa vás lepšie každoročné finančné injekcie?
Zriadenie rizikového fondu považujem za systémové opatrenie, ktoré by nahradilo zbytočné vyjednávanie a požadovanie finančných injekcií od ministerstva pri vzniku nepredvídaných udalostí, spojených s klimatickými alebo poveternostnými vplyvmi s rôznou úrovňou vplyvov na výšku či kvalitu úrody. Tie môžu mať až likvidačný dosah na existenciu prvovýrobcov v poľnohospodárstve. Žiaľ, výkyvy počasia sa nedajú ani predvídať, ani plánovať, ale ony sa vyskytujú a, žiaľ, čoraz častejšie. Zriadenie rizikového fondu s transparentnými a akceptovanými pravidlami by určite pomohlo farmárom pri náhradách škôd viac ako jednorazové injekcie, vďaka ktorým nie všetci môžu byť uspokojení férovo. Rizikový fond ako systém by vyrovnával šance a bol spravodlivý.
(Zdroj: http://hnonline.sk/)

Tvorba pracovných miest vo výrobe na získanie investičnej pomoci už nepostačí

7. 11. 2017 Podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe. Vyplýva to z návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorým sa bude 8. novembra zoberať vládny kabinet. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2018.
"K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste," priblížil v predkladacej správe k zákonu slovenský rezort hospodárstva. Ďalšie zmeny legislatívy súvisia podľa MH SR so zmenou smerovania investičnej pomoci podľa potrieb Slovenskej republiky, a to ako z pohľadu typov investície, tak aj regionálneho rozmeru realizovania investičných zámerov. "Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia," upozornilo ministerstvo hospodárstva.
(Zdroj: hnonline.sk)

Chovateľom rozdávajú dotácie, pestovateľom zatiaľ nie

27. 10. 2017 Preddavky pre poľnohospodárov. Finančný balík, na zavedenie ktorého čakajú farmári od vstupu Slovenska do Európskej únie. Časť našich agropodnikateľov sa dotácie už dočkala, časť zostáva stále bez nich. Medzi prvými preddavky dostanú chovatelia.
O finančnú injekciu požiadalo 3 645 poľnohospodárov, ktorí však museli splniť podmienky na poskytnutie týchto platieb. Celková suma sa vyšplhala do výšky 18,4 milióna eur. „Slovenským farmárom vyplácame preddavky v maximálnej možnej výške, ktorú povoľuje európska legislatíva, a to až vo výške 50 percent,“ uviedol generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. Finančná situácia sa však zlepší len chovateľom dobytka a mliekarom. Do dnešného dňa dostalo peniaze na svoje účty približne 2 600 chovateľov.
(Zdroj: hnonline.sk)
november 2017
T po ut st št pi so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Klement
1
Dôležitý termín
1
Sviatok