Murphy radí

Murphyho vynálezy

Vodotesné čajové vrecko ušetrí nervy všetkým, ktorí prácne lovia čajové vrecko na dne čajníka.

Nepotopiteľná kotva je neoceniteľná v prípade, keď s už loď potápa. Ostane z nej aspoň niečo, čo sa dá speňažiť v zberných surovinách.

Nehorľavé zápalky sú ideálne najmä pre rodiny s malými deťmi a hasičov.

(Murphyho zrnká II)
Murphy optimista

Ak sa veci pokazia, svet sa ešte preto nezrúti – práve naopak, tá kopa pokazených harabúrd mu nedovolí padnúť.

Ak vás tri dni naháňali a nakoniec vás dostali, je to lepšie, ako utekať po celý zvyšok života.

Ak ste sa sklamali v láske, skúste to s kartami. Ak ani v kartách nebudete mať šťastie, skúste borovičku – tá ešte nikdy nesklamala.

(Murphyho zákonník)
Murphyho postrehy

Keď sa šťastie unaví, sadne si aj na somára. Ale nie je radno sa na to spoliehať. Ukazuje sa, že šťastie má svinsky dobrú kondíciu.

Práca nie je nákazlivá choroba. To, že pracujú iní, ešte neznamená, že musíš pracovať aj ty.

V práci sa človek nemá naháňať. Veď nie je na love!

(Murphyho zrnká II)
Človek a hlúposť

Hlúposť nie je hriech; postihnutý nemôže nebyť hlúpym.

Ani absolútna hlúposť neprinesie automaticky absolútne šťastie.

Jeden hlupák skomplikuje vec natoľko, že si s ňou neporadí tisíc múdrych.

(Murphyho zákony - úplné znenie s komentárom)
Bezproblémové riadenie - IV. večer

V každej organizácii sa vždy nájde niekto, kto dobre pozná pozadie jej fungovania.

Každá organizácia si udržuje určitý počet miest pre neschopných.

Snažte sa nepúšťať sa do veľkých debát! Keby vás predsa len dostali do úzkych, namiesto odpovede položte nezmyselnú otázku.

(Murphyho zákony po poslednej novele)

Inflácia vyletela na štvorročné maximum

13. 11. 2017 Ceny tovarov a služieb na Slovensku tento rok v októbri rástli najrýchlejšie od jari 2013. Tempo medziročnej miery inflácie zrýchlilo na 1,7 percenta z 1,6 percenta v septembri, informoval Štatistický úrad. Ekonómovia v priemere očakávali, že inflácia sa v októbri udrží na septembrovej úrovni.
Rast v medziročnom porovnaní zaznamenali ceny takmer vo všetkých sledovaných kategóriách. Mierne zlacnelo bývanie a energie, rovnako ako nábytok a vybavenie domácností. Potraviny, ktoré spolu s energiami majú značný podiel na spotrebiteľskom koši pre výpočet inflácie, zdraželi medziročne o 6,5 percenta. To bol najrýchlejší rast za posledných viac ako šesť rokov. Slovensko zaznamenalo v rokoch 2014 až 2016 defláciu, spotrebiteľské ceny tak v priemere klesali. Národná banka Slovenska v poslednej prognóze odhadla, že tempo rastu spotrebiteľských cien na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch zrýchľovať. Inflácia by sa z tohto roku očakávaných 1,2 percenta mala dostať už v budúcom roku na úroveň dvoch percent.
(Zdroj: hnonline.sk)

Investície Slovákov výrazne rastú

13. 11. 2017 O Slovákoch sa hovorí, že sú konzervatívni investori. Ako ukazuje analýza Slovenskej asociácie správcovských spoločností, od roku 2010 do roku 2017 u nás stúpol podiel investorov do zmiešaných a akciových fondov. A to z 20 na 60 percent. Na konferencii Kolektívne investovanie na Slovensku 2017 odznela aj informácia, že sme dokonca prekonali priemer v krajinách Európy.
V krajinách EFAMA podľa štatistiky investovalo do akciových a zmiešaných fondov 55 percent osôb. Údaje sú za obdobie do konca septembra 2017. Na porovnanie, v roku 2010 bola výška investície do týchto produktov na európskej úrovni takmer rovnaká, kým u nás výrazne stúpla. „Celkový majetok pod správou Slovenskej asociácie správcovských spoločností je takmer 8,5 miliardy eur,“ ozrejmil Ivan Znášik, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Oproti minulému roku zaznamenala spoločnosť nárast vo výške 9,5 percenta. Najväčší objem majetku sa pritom nachádza v zmiešaných fondoch a tvorí až 40,5 percenta. Naopak, odlev finančných prostriedkov zaznamenali tento rok dlhopisové fondy. Aktuálne tvoria objem vo výške 21,7 percenta. Posledným z rozšírených typov sú realitné fondy, do ktorých Slováci investujú čím ďalej, tým viac. Aktuálne ide o necelých 15 percent.
(Zdroj: hnonline.sk)

Priemysel v septembri rástol o 2,3 %

10. 11. 2017 Priemyselná produkcia v septembri medziročne vzrástla o 2,3 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, priemyselnej výrobe o 1,8 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 6,6 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad SR.
Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,3 %. Vzrástla aj dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, či ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 10 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,8 %, či vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,6 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v septembri oproti augustu zvýšila o 0,9 %. Od začiatku tohto roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 4,2 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,3 % a v priemyselnej výrobe o 4 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 1,5 %.
(Zdroj: pravda.sk)

Poľnohospodárstvu chýba atraktivita

7. 11. 2017 Takmer každý rok sa pretriasa otázka odškodňovania farmárov. Ste za to, aby sa pre krízové situácie zriadil rizikový fond alebo sú podľa vás lepšie každoročné finančné injekcie?
Zriadenie rizikového fondu považujem za systémové opatrenie, ktoré by nahradilo zbytočné vyjednávanie a požadovanie finančných injekcií od ministerstva pri vzniku nepredvídaných udalostí, spojených s klimatickými alebo poveternostnými vplyvmi s rôznou úrovňou vplyvov na výšku či kvalitu úrody. Tie môžu mať až likvidačný dosah na existenciu prvovýrobcov v poľnohospodárstve. Žiaľ, výkyvy počasia sa nedajú ani predvídať, ani plánovať, ale ony sa vyskytujú a, žiaľ, čoraz častejšie. Zriadenie rizikového fondu s transparentnými a akceptovanými pravidlami by určite pomohlo farmárom pri náhradách škôd viac ako jednorazové injekcie, vďaka ktorým nie všetci môžu byť uspokojení férovo. Rizikový fond ako systém by vyrovnával šance a bol spravodlivý.
(Zdroj: http://hnonline.sk/)

Tvorba pracovných miest vo výrobe na získanie investičnej pomoci už nepostačí

7. 11. 2017 Podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe. Vyplýva to z návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorým sa bude 8. novembra zoberať vládny kabinet. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2018.
"K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste," priblížil v predkladacej správe k zákonu slovenský rezort hospodárstva. Ďalšie zmeny legislatívy súvisia podľa MH SR so zmenou smerovania investičnej pomoci podľa potrieb Slovenskej republiky, a to ako z pohľadu typov investície, tak aj regionálneho rozmeru realizovania investičných zámerov. "Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia," upozornilo ministerstvo hospodárstva.
(Zdroj: hnonline.sk)
november 2017
T po ut st št pi so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Klement
1
Dôležitý termín
1
Sviatok