Murphy radí

Ja nič, to Murphy

Keď sa konečne podarí všetko úplne popísať, objaví sa niečo, čo to všetko úplne zmení.

To, že viete, na koho zvalíte vinu, problém nevyrieši, ale človeku to náramne pomôže.

O vašom mieste pod Slnkom bude rozhodovať len a len to, akú veľkú informáciu budete mať. V živote prestane platiť: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ a začne platiť nové: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale byť prvý!

(Murphyho zákony – novela pre XXI. storočie)
Život je smiešny

Otecko, mám byť zubným, alebo očným lekárom?“ Synku, vybrať si musíš sám. Ale maj na pamäti: človek má len dve oči, ale tridsaťdva zubov!“

„Uveďte príklad na neproduktívne uloženie kapitálu!“ „Pozvať na koňak do baru vlastnú manželku.“

Milionár náhle zomrel a ukázalo sa, že nezanechal závet. Trúchliaca vdova sedí u rodinného advokáta a žiada ho o radu. Advokát nahlas rozmýšľa: „Takže, váš manžel zomrel a nezanechal závet. A povedal aspoň niečo bezprostredne pred tým, ako zomrel?“ „Ale áno, hovoril: Preboha Mary, odlož tú pušku, aj tak s ňou netrafíš ani do stodoly!“

(Myšlienky bez cla)
Všeobecné ustanovenia

Neexistuje cesta, po ktorej by sa dala chyba obísť.

Nevŕtajte do vecí – pokazia sa aj samy!

Matka príroda je macocha.

(Murphyho zákonník)
Ako si komplikovať život - II. večer

Mýliť sa je ľudské, ale niečo dokonale zbabrať sa dá len pomocou počítača.

Ľubovoľné novovyvinuté zariadenie musí obsahovať aspoň jednu súčiastku, ktorá je zastaralá, dve, ktoré nie je možné zaobstarať a tri, ktoré sú ešte len vo vývoji.

Ak máme po dlhšiu dobu rovno pred očami nejaké ľahšie riešenie, určite si ho nevšimneme.

(Murphyho zákony po poslednej novele)

Dávky v hmotnej núdzi sa v budúcom roku zvýšia o päť percent

8. 11. 2017 Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam sa nezvyšovali od roku 2009. Hospodárska a sociálna rada SR odsúhlasila návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam by sa mali od začiatku júla budúceho roka zvýšiť o 5 percent. Ako po rokovaní tripartity povedal minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam sa nezvyšovali od roku 2009.
Upozornil na to, že okrem zvýšenia dávok o 5 percent novela zákona obsahuje aj návrh, aby osoby v hmotnej núdzi s príjmom zo závislej činnosti najmenej vo výške minimálnej mzdy dostávali aktivačný príspevok v dvojnásobnej sume, teda vo výške 132,40 eura. Ak sa zamestná hlava rodiny, poväčšine muž a naďalej rodina poberá hmotnú núdzu, aktivačný príspevok nebude 66 eur ako doteraz, ale 132 eur," uviedol. Podľa ministra sa tým motivujú ľudia v hmotnej núdzi, aby išli pracovať.
Snaha otvárať nožnice. "Veľmi vítame snahu otvárať nožnice medzi pracujúcimi a nepracujúcimi v otázke odmeňovania," povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Luboš Sirota. Podľa neho ide o krok správnym smerom, keďže pracovať sa ľuďom musí oplatiť. Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) Monika Uhlerová navrhla otvoriť širšiu diskusiu s rezortom práce a sociálnych vecí o nastavení iného mechanizmu určovania sumy životného minima.
Dávky v hmotnej núdzi podľa nej neriešia preventívnu a ochrannú funkciu voči rodinám. Podľa Uhlerovej platí nejednotný systém stanovovania hranice chudoby a hranice životného minima, od ktorej sa odvíja aj dávka v hmotnej núdzi. "Je dôležité napĺňať prostredníctvom takýchto dávok aj preventívnu a ochrannú funkciu, nielen motivačnú, na ktorú sa vláda zameriava," povedala. Odborári mali pripomienky k návrhu novely zákona o náhradnom výživnom. KOZ sa podľa Uhlerovej nepozdáva to, že podľa tohto zákona má na náhradné výživné od štátu nárok tá samoživiteľka, ktorej príjem je do sumy 2,2-násobku životného minima. Toto kritérium považuje za neprimerane prísne, keďže tým môže ísť len o poberateľku minimálnej mzdy. "Domnievame sa, že toto výživné smeruje k dieťaťu, preto by nemal byť posudzovaný príjem rodiča ako samoživiteľa a už vôbec by nemala byť táto hranica na úrovni minimálnej mzdy," povedala. Podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera by sa náhradné výživné malo týkať najmä sociálne odkázaných rodín. "Vôbec si nemyslíme, že je to problém, ktorý by mal riešiť solventné rodiny," dodal Richter.
(Zdroj: Aktuality)

Daňový poriadok

27. 10. 2017 Zmenou v zákone o správe daní sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a v zmysle plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 a Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018.
Navrhuje sa zreformovať inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstránenia prekážok v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov.
(Zdroj: nrsr.sk)

Zákon o účtovníctve

26. 10. 2017 Zmeny čakajú aj firmy, ktoré vedú účtovné záznamy. Tie sa budú musieť archivovať dvojnásobne dlhý čas teda desať rokov.
Každý podnikateľ si však bude môcť vybrať, či bude záznamy archivovať v písomnej alebo v elektronickej forme. Okrem zmeny v archivácií, je nová aj možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú štruktúru na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky.
(Zdroj: nrsr.sk)

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

26. 10. 2017 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov čakajú zmeny.
Cieľom návrhu zákona je: nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie niektorých ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou.
(Zdroj: nrsr.sk)

Zdravotníctvo si polepší

25. 10. 2017 Vyššie príjmy by mali byť od ekonomicky aktívnych osôb, ale aj vyššie platby štátu za svojich poistencov. Z celkových príjmov by ekonomicky aktívni poistenci mali po zohľadnení ročného zúčtovania poistného prispieť sumou vyše 3,5 mld. eur.
Za poistencov štátu by štát mal odviesť viac až 1,241 mld. eur, čo je nárast oproti rozpočtu na tento rok, kedy štát očakával 1,226 mld. eur. Ide pritom o nárast aj na jedného poistenca. Na svojich poistencov štát odvedie preddavky vo výške 1,22 mld. eur. Táto suma má v ďalších rokoch rásť na 1,26 mld. eur, resp. 1,32 mld. eur v roku 2020. Ustanovuje sa sadzba pre platbu poistného za poistencov štátu na obdobie od 1. novembra do 31. decembra 2017 vo výške 4,73%, čo predstavuje v nominálnom vyjadrení cca sumu 50 498 703 eur.
(Zdroj: nrsr.sk)
november 2017
T po ut st št pi so ne
45 30 31 1 2 3 4 5
46 6 7 8 9 10 11 12
47 13 14 15 16 17 18 19
48 20 21 22 23 24 25 26
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
Dnes má meniny Klement
1
Dôležitý termín
1
Sviatok