Murphy radí

Život je smiešny

Neschopný advokát môže zdržať prípad aj šesť rokov. Schopný aj dlhšie.

Na skúškach sa profesor pýta študenta práva: „Má manžel právo otvoriť list svojej manželke?“ „Právo má, ale nemá na to odvahu!“

Pani podala žiadosť o rozvod. Na pojednávaní sa sudca pýta: „Môžete uviesť dôvod na rozvod?“ „Manžel vždy číta detektívky prvý a zakaždým na prvú stranu napíše meno vraha!“

(Myšlienky bez cla)
Všeobecné ustanovenia

Je zdravšie mať vodu v topánkach, ako ležať na ľade v márnici.

Proti tým, čom vám chcú dobre, niet ochrany.

Neexistuje cesta, po ktorej by sa dala chyba obísť.

(Murphyho zákonník)
Pravda a blufovanie

To, že s pravdou najďalej zájdeš, ešte nezaručuje, že vás po ceste nepredbehne rad klamárov.

Načo ničiť nepriateľa ohňom a mečom, keď sa to dá oveľa ľahšie jazykom.

Ak sa už silou - mocou chcete cez niečo prebíjať, tak radšej cez betónový múr ako cez klebetu.

(Murphyho zákony - úplné znenie s komentárom)
Aj koniec má svoj čas - posledný večer

Dobré medziľudské vzťahy vo firme sú najproduktívnejšie vzťahy.

Najčastejšou príčinou zlyhania šéfa je jeho neochota, resp. neschopnosť adaptovať sa na nové podmienky.

Krátke časové úseky, aj keď ich je veľký počet, sú nanič, pretože sa neustále začína od začiatku.

(Murphyho zákony po poslednej novele)
Murphy a byrokrati

Neexistuje byrokrat, ktorý by vyvinul nejaké úsilie, aby dokázal, že sa mýli.

Ľudia v akomkoľvek systéme nerobia to, čo im systém prikazuje.

Aby argument mohol byť akceptovaný, musí byť vyjadrený holou vetou a už na prvý pohľad musí byť jasné, že je nevyvrátiteľný.

(Murphyho zákony – novela pre XXI. storočie)

Daňové priznanie nepodala na Slovensku takmer štvrtina firiem

13. 11. 2017 Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode totiž takmer 23 % akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným nepodalo daňové priznanie za rok 2016.
Ich podiel tak v poslednom období pomaly rastie a od roku 2014 sa zvýšil o takmer jeden percentuálny bod. Ešte v roku 2012 však daňové priznanie nepodala až tretina firiem. Z tohto pohľadu najmenej disciplinované firmy eviduje Bisnode v Bratislavskom kraji, kde daňové priznanie nepodalo vyše 26 % spoločností. Nasledoval Nitriansky kraj s podielom vyše 25 % a Trnavský kraj, kde si povinnosť nesplnilo viac ako 24 % firiem. Na druhej strane najmenej spoločností, ktoré nepodali daňové priznanie za minulý rok, evidovali v Trenčianskom kraji, kde ich podiel presiahol 16 %.
(Zdroj: topky.sk)

Dávky v hmotnej núdzi sa v budúcom roku zvýšia o päť percent

8. 11. 2017 Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam sa nezvyšovali od roku 2009. Hospodárska a sociálna rada SR odsúhlasila návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam by sa mali od začiatku júla budúceho roka zvýšiť o 5 percent. Ako po rokovaní tripartity povedal minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam sa nezvyšovali od roku 2009.
Upozornil na to, že okrem zvýšenia dávok o 5 percent novela zákona obsahuje aj návrh, aby osoby v hmotnej núdzi s príjmom zo závislej činnosti najmenej vo výške minimálnej mzdy dostávali aktivačný príspevok v dvojnásobnej sume, teda vo výške 132,40 eura. Ak sa zamestná hlava rodiny, poväčšine muž a naďalej rodina poberá hmotnú núdzu, aktivačný príspevok nebude 66 eur ako doteraz, ale 132 eur," uviedol. Podľa ministra sa tým motivujú ľudia v hmotnej núdzi, aby išli pracovať. Snaha otvárať nožnice. "Veľmi vítame snahu otvárať nožnice medzi pracujúcimi a nepracujúcimi v otázke odmeňovania," povedal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Luboš Sirota. Podľa neho ide o krok správnym smerom, keďže pracovať sa ľuďom musí oplatiť. Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) Monika Uhlerová navrhla otvoriť širšiu diskusiu s rezortom práce a sociálnych vecí o nastavení iného mechanizmu určovania sumy životného minima. Dávky v hmotnej núdzi podľa nej neriešia preventívnu a ochrannú funkciu voči rodinám. Podľa Uhlerovej platí nejednotný systém stanovovania hranice chudoby a hranice životného minima, od ktorej sa odvíja aj dávka v hmotnej núdzi. "Je dôležité napĺňať prostredníctvom takýchto dávok aj preventívnu a ochrannú funkciu, nielen motivačnú, na ktorú sa vláda zameriava," povedala. Odborári mali pripomienky k návrhu novely zákona o náhradnom výživnom. KOZ sa podľa Uhlerovej nepozdáva to, že podľa tohto zákona má na náhradné výživné od štátu nárok tá samoživiteľka, ktorej príjem je do sumy 2,2-násobku životného minima. Toto kritérium považuje za neprimerane prísne, keďže tým môže ísť len o poberateľku minimálnej mzdy. "Domnievame sa, že toto výživné smeruje k dieťaťu, preto by nemal byť posudzovaný príjem rodiča ako samoživiteľa a už vôbec by nemala byť táto hranica na úrovni minimálnej mzdy," povedala. Podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera by sa náhradné výživné malo týkať najmä sociálne odkázaných rodín. "Vôbec si nemyslíme, že je to problém, ktorý by mal riešiť solventné rodiny," dodal Richter.
(Zdroj: Aktuality)

Daňový poriadok

27. 10. 2017 Zmenou v zákone o správe daní sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a v zmysle plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 a Akčného plánu boja proti daňovým podvodom 2017 – 2018.
Navrhuje sa zreformovať inštitút daňového tajomstva z dôvodu zabezpečenia rešpektovania medzinárodných a európskych štandardov administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a odstránenia prekážok v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom cieľom je ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti pri zachovaní práv a minimálneho štandardu ochrany daňových subjektov.
(Zdroj: nrsr.sk)

Zákon o účtovníctve

26. 10. 2017 Zmeny čakajú aj firmy, ktoré vedú účtovné záznamy. Tie sa budú musieť archivovať dvojnásobne dlhý čas teda desať rokov.
Každý podnikateľ si však bude môcť vybrať, či bude záznamy archivovať v písomnej alebo v elektronickej forme. Okrem zmeny v archivácií, je nová aj možnosť pre novovzniknutú nástupnícku účtovnú jednotku zvoliť veľkostnú štruktúru na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky.
(Zdroj: nrsr.sk)

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

26. 10. 2017 Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov čakajú zmeny.
Cieľom návrhu zákona je: nastavenie zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár v prípade zmeny sadzby dane (preznačenie), úprava a doplnenie niektorých ustanovení o zábezpeke na daň, doplnenie oslobodení od dane z tabakovej suroviny a vrátenia dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku odobratých ako vzorka alebo zničených colným úradom, spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení upravujúcich obchodovanie s tabakovou surovinou.
(Zdroj: nrsr.sk)
február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Frederik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok