O Poradcovi

O portáli


Je určený podnikateľom, živnostníkom, účtovníkom, daňovým poradcom, personalistom, advokátom, či právnikom. Prináša aktuálne zákony s komentáromi po poslednej novele, poradenstvo z oblasti daní a účtovníctva, práva, podnikania, personalistiky a miezd. Sleduje novely zákonov a vyhlášok a zároveň radí pri riešení daňových, účtovných a mzdových problémov. Upozorňuje na správne postupy a sprístupňuje skúsenosti iných prostredníctvom súdnych rozhodnutí (judikatúry) v kolónkach Právo a podnikateľ a Personalistika a mzdy. V rubrikách Dane a účtovníctvo venuje pozornosť daňovým priznaniam, ročnému zúčtovaniu a termínom pre daňovú a účtovnú prax, na povinnosti vyplývajúce zo zákonov, na zmeny, ktoré boli schválené. Pokuty a sankcie je rubrika, v ktorej upozorňuje čoho sa má každý zamestnávateľ, podnikateľ, živnostník vyvarovať.

O mesačníkoch


Dane a účtovníctvo, bez chýb pokút a penále

Mesačník je určený podnikateľom, živnostníkom, účtovníkom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, daňovým poradcom, zamestnávateľom, zamestnancom. Prináša príspevky od odborníkov z oblasti daní, účtovníctva, daňovej evidencie, miezd, odvodov, DPH, automobilu v podnikaní, ktoré sú doplnené citáciami zákonov a príkladmi z praxe. Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a s nimi súvisiace problémy v praxi.

Práce a mzdy, odvody bez chýb pokút a penále

Je určený personalistom, ekonómom, živnostníkom, mzdovým účtovníkom, ale aj všetkým zamestnávateľom a zamestnancom. Prostredníctvom príspevkov, príkladov, otázok a odpovedí rieši pracovné problémy. O všetkých legislatívnych zmenách, ktoré súvisia so mzdami, odvodmi, Zákonníkom práce a bezpečnosťou na pracovisku, sa dozviete v rubrikách aktuálne, pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly a pokuty, bezpečnosť na pracovisku, školenia a vzdelávanie a vedúci pracovník.

1000 riešení

Podnikateľom, živnostníkom, ekonómom, zamestnancom radí, ako aplikovať v praxi daňové, účtovné a mzdové zákony. Ročne vyrieši 1 200 problémov z oblasti miezd, daní, odvodov, odpisov, BOZP prostredníctvom odpovedí odborníkov z daných oblastí. Za každou kapitolou je odkaz na použité zákony a príspevky, ktoré súvisia s danou problematikou.

Dane účtovníctvo, vzory a prípady

Je určený daňovníkom, ekonómom a audítorom. Príspevky z oblastí daní, účtovníctva a miezd sú rozsiahlejšie, aby čitateľa metodicky podrobne oboznámili so zmenami v znení zákonov a na príkladoch uviedli riešenie problémov, ktoré so zmenami nastali. Teórie vyplývajúce zo zákonných predpisov sú doplnené príkladmi z praxe a podľa potreby aj vzormi písomností, žiadostí alebo zmlúv. Mesačník pomáha vyriešiť problémy z bežnej praxe.

Verejná správa

Odborný časopis určený pracovníkom škôl, obecných úradov, zdravotníctva, kultúry, rozpočtových a príspevkových organizácií, občianskym združeniam, samospráve. Prináša informácie, rady a prehľady z daňovej, legislatívnej, účtovnej, personálnej a mzdovej oblasti. Každý mesiac sa autori vo svojich príspevkoch venujú problematike v týchto rubrikách: aktuálne, rozpočtové pravidlá, dane, právo, účtujeme, práce a mzdy, školstvo, zdravotníctvo, obce, informácie, vedúci pracovník.

Poradca s.r.o.

Adresa

Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

E-mail

poradca@poradca.sk

Telefón

041/ 56 52 871
041/ 56 52 877
041/ 56 52 879
0915 033 300
0911 193 135

Banka

Prima banka Slovensko, a.s.
Tatra banka, a.s.

IBAN

Prima banka Slovensko:
SK17 5600 0000 0031 8779 1001

Tatra banka (len pre E-shop):
SK17 1100 0000 0026 2841 0071

BIC kód banky

Prima banka Slovensko:
KOMASK2X

Tatra banka:
TATRSKBX

IČO

36371271

IČ DPH

SK2020102293

DIČ

2020102293

Zápis v OR

spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Naše služby

vydávanie kníh a časopisov
redakčné práce
odpovede na písomné otázky predplatiteľov
direct mail
reklama
DTP práce
december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017