Nové publikácie

zväčšiť

Poradca č. 3


ročník : 2018
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 289/2008 Z. z.o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Pozemky – vlastníctvo a usporiadanie od 1. 9. 2017
 • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Obchodný register – zmeny
 • Zákon o ochrane a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon o odpadoch – novinky
 • Štátny fond rozvoja bývania – novela zákona
zväčšiť

1000 riešení č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • ERP – virtuálna registračná pokladnice
 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
 • Zákon o dani z príjmov
 • DPH
 • Daňový poriadok
 • Automobil
 • Podvojné účtovníctvo
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Odpisy
zväčšiť

PaM č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
 • Určenie sumy starobného dôchodku
 • Zúčtovaná, ale nevyplatená mzda zamestnancovi
 • Opravy poistného na základe chybového protokolu
 • Dohoda o sporných nárokoch
 • Sociálna bezpečnosť a právo na prácu
 • Kampane za zdravé pracoviská
 • Zlozvyky kolegov a ako ich zvládnuť
zväčšiť

DUO č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Ročné zúčtovanie poistného – vplyv na daň z príjmov
 • Určovanie daňovej rezidencie – pravidlá pre FO
 • Dokazovanie v daňovom konaní
 • Evidencia pri paušálnych výdavkoch
 • Automobil v podnikaní FO
 • Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti
 • Zmena životného minima
 • Techniky asertívneho správania
zväčšiť

Aktualizácia I/1


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Zákonč. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
zväčšiť

Aktualizácia V/3


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
zväčšiť

Poradca č. 1-2


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s komentárom
zväčšiť

DUO č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Daňový poriadok – novela
 • Paušálne výdavky – zmeny v uplatňovaní
 • DPH a nezdaniteľné osoby – predaj nehnuteľnosti občanom
 • Uzávierkové účtovné operácie v JÚ
 • Úmrtie daňovníka
 • Náklady na vzdelávanie zamestnancov
 • Myšlienkové mapy ako nástroj pre rozvoj myslenia
zväčšiť

1000 riešení č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Paušálne výdavky
 • Zmeny v zákone o sociálnom poistení
 • ZDP
 • DPH
 • Pracovnoprávne vzťahy
 • Účtovníctvo
 • Právo a podnikateľ
zväčšiť

PaM č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Sociálne poistenie – zmeny
 • Neospravedlnená absencia v práci a jej dôsledky
 • Zmena výšky poistného od 1. 7. 2017
 • Následky neplatenia poistného do Sociálnej poisťovne
 • Pracovný poriadok zamestnancov obce
 • Interná smernica o vybavovaní sťažností
október 2017
T po ut st št pi so ne
40 25 26 27 28 29 30 1
41 2 3 4 5 6 7 8
42 9 10 11 12 13 14 15
43 16 17 18 19 20 21 22
44 23 24 25 26 27 28 29
45 30 31 1 2 3 4 5
Dnes má meniny Hedviga
1
Dôležitý termín
1
Sviatok