Nové publikácie

zväčšiť

DUO č. 12


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Ako optimalizovať dane bez chýb
 • Využívanie majetku platiteľa na nepodnikanie
 • Podiely na zisku a na majetku vyplácané fyzickým osobám
 • Strata účtovného dokladu
 • Obsahové náležitosti odvolania v daňovom konaní
 • Výdavky na spotrebované PHL
 • Dobrý manažer – dobrý herec
zväčšiť

DUO č. 1


ročník : 2018
vyšlo: XII/2017
 • Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
 • Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
 • Zmeny zákona o DPH – v roku 2018
 • Všetko dôležité o rezervách
 • Zamestnávateľ a použitie vozidla
 • Zmena zákona o ERP
 • Cestovné náhrady – zamestnanec a zamestnávateľ
 • Elektronická komunikácia – nový spôsob
zväčšiť

PaM č. 01


ročník : 2018
vyšlo: XII/2017
 • Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2018
 • Dôchodcovia a výkon práce na dohodu v roku 2018
 • Potvrdenie zamestnávateľa o príjmoch zo závislej činnosti
 • Elektronická komunikácia FO so správcom dane
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
 • Zmeny v rozpočtovej politike pre rok 2018
 • Pracovné vzťahy v podniku
zväčšiť

Daňová optimalizácia


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Daňová optimalizácia (ukážka)
zväčšiť

Zákonník práce s komentárom a príkladmi


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákonník práce s komentárom a príkladmi (ukážka)
zväčšiť

Aktualizácia II/7


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
 • Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
zväčšiť

Aktualizácia II/8


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
 • Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zväčšiť

Aktualizácia III/4


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 • Nariadenie vlády č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
zväčšiť

Poradca č. 5


ročník : 2018
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov
 • Ukončenie roka FO z pohľadu dane z príjmov
 • Zákon o správe daní – zmeny
 • Obchodný zákonník – novela zákona
 • Zmeny v elektronickej komunikácii
 • Porada ako dôležitý manažérsky nástroj
zväčšiť

1000 riešení č. 12


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Daňová optimalizácia
 • Ochrana osobných údajov – nové nariadenie
 • Zákon o dani z príjmov
 • Automobil
 • Mzdy a odvody
 • Cestovné náhrady
 • Živnostenský zákon
 • Verejná správa
december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok