15. 12. 2017

Kalendár - 8. 12. 2017

 • 8. 12. 2017
  splatnosť poistného na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu zamestnancov s nepravidelným príjmom za november 2017
  Európska únia
 • 8. 12. 2017
  splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, splatnosť poistného na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby za november 2017 v prípade povinnej aj dobrovoľnej účasti na sociálnom poistení
  Poistenie
 • 8. 12. 2017
  splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, splatnosť poistného na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby za november 2017 v prípade povinnej aj dobrovoľnej účasti na sociálnom poistení
  Dane, účtovníctvo, mzdy, odvody
 • 8. 12. 2017
  splatnosť poistného na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu zamestnancov s nepravidelným príjmom za november 2017
  Poistenie
 • 15. 12. 2017
  odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
  Ekonomika a podnikanie
 • 15. 12. 2017
  odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
  Daň z príjmov
 • 15. 12. 2017
  odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
  Daň z príjmov
 • 20. 12. 2017
  predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2017 49 790 €
  DPH
 • 20. 12. 2017
  predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2017 49 790 €
  Európska únia
 • 24. 12. 2017
  Štedrý den
  Deň pracovného pokoja
december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok
DUO č. 12
2017
XI/2017
Poradca č. 5
2018
XI/2017
PaM č. 01
2018
XII/2017