Kalendár - 8. 12. 2017

 • 8. 12. 2017
  splatnosť poistného na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu zamestnancov s nepravidelným príjmom za november 2017
  Poistenie
 • 8. 12. 2017
  splatnosť poistného na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu zamestnancov s nepravidelným príjmom za november 2017
  Európska únia
 • 8. 12. 2017
  splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, splatnosť poistného na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby za november 2017 v prípade povinnej aj dobrovoľnej účasti na sociálnom poistení
  Poistenie
 • 8. 12. 2017
  splatnosť preddavku na poistné na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne, splatnosť poistného na nemocenské poistenie, starobné a invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby za november 2017 v prípade povinnej aj dobrovoľnej účasti na sociálnom poistení
  Dane, účtovníctvo, mzdy, odvody
 • 15. 12. 2017
  odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
  Ekonomika a podnikanie
 • 15. 12. 2017
  odvod sumy na zabezpečenie dane platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
  Daň z príjmov
 • 15. 12. 2017
  odvod dane vyberanej zrážkou z tých príjmov, na ktoré sa vzťahuje zrážková daň a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
  Daň z príjmov
 • 20. 12. 2017
  predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2017 49 790 €
  DPH
 • 20. 12. 2017
  predloženie žiadosti o registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, ktorej obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahol v novembri 2017 49 790 €
  Európska únia
 • 24. 12. 2017
  Štedrý den
  Deň pracovného pokoja
marec 2018
T po ut st št pi so ne
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
Dnes má meniny Benadik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok