Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného
zväčšiť

DUO č. 3-4


ročník : 2018
vyšlo: II/2018
 • Novela zákona o DPH
 • Priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • Spotrebné dane
 • Sociálne poistenie (zmeny)
 • Práca s pohľadávkami v JÚ

12,35 € bez DPH
14,82 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 2


ročník : 2018
vyšlo: I/2018
 • Novela daňového poriadku
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
 • Daňová strata fyzickej osoby
 • Účtovanie sociálneho fondu
 • Lízing alebo bankový úver?
 • Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch
 • Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2017

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 1


ročník : 2018
vyšlo: XII/2017
 • Koniec roka v účtovníctve – kurzové rozdiely a zostavenie účtovnej závierky
 • Zdaňovanie FO – zmeny uplatňované za rok 2017
 • Zmeny zákona o DPH – v roku 2018
 • Všetko dôležité o rezervách
 • Zamestnávateľ a použitie vozidla
 • Zmena zákona o ERP
 • Cestovné náhrady – zamestnanec a zamestnávateľ
 • Elektronická komunikácia – nový spôsob

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 12


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Ako optimalizovať dane bez chýb
 • Využívanie majetku platiteľa na nepodnikanie
 • Podiely na zisku a na majetku vyplácané fyzickým osobám
 • Strata účtovného dokladu
 • Obsahové náležitosti odvolania v daňovom konaní
 • Výdavky na spotrebované PHL
 • Dočasná pracovná neschopnosť
 • Dobrý manažer – dobrý herec

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 11


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Vstupná cena majetku
 • Príjmy z predaja nehnuteľnosti – zdanenej a zaradenej v obchodnom majetku
 • Poplatok za rozvoj a jeho zavedenie
 • Vedenie účtovníctva – povinnosť a možnosť
 • Využívanie osobného automobilu na podnikanie oboma manželmi
 • Platobný výmer správcu dane a jeho doručovanie
 • BOZP v daňových výdavkoch zamestnávateľa
 • Ako talent získať a ako ho riadiť?

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Ročné zúčtovanie poistného – vplyv na daň z príjmov
 • Určovanie daňovej rezidencie – pravidlá pre FO
 • Dokazovanie v daňovom konaní
 • Evidencia pri paušálnych výdavkoch
 • Automobil v podnikaní FO
 • Zdanenie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti
 • Zmena životného minima
 • Techniky asertívneho správania

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Daňový poriadok – novela
 • Paušálne výdavky – zmeny v uplatňovaní
 • DPH a nezdaniteľné osoby – predaj nehnuteľnosti občanom
 • Uzávierkové účtovné operácie v JÚ
 • Úmrtie daňovníka
 • Náklady na vzdelávanie zamestnancov
 • Myšlienkové mapy ako nástroj pre rozvoj myslenia

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Paušálne výdavky v roku 2017
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Prenájom bytu v zákone o dani z príjmov
 • Účtovné písomnosti – označovanie a opravovanie
 • Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 • Ukončenie registrácie pri úmrtí platiteľa DPH
 • Starobné dôchodkové sporenie novela zákona
 • Neformálna stránka autority

12,35 € bez DPH
14,82 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Pravidlá transferového oceňovania po novele ZDP
 • Zápočet daňovej licencie
 • Počítanie lehôt pri správe daní a poplatkov
 • Cestovné náhrady zamestnancov v účtovných súvislostiach
 • Preddavky na daň z motorových vozidiel
 • Vedenie exekúcie – nové podmienky
 • Stravovanie zamestnancov a SZČO
 • Koučovaním k svojmu cieľu

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

DUO č. 5


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Vysporiadanie výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke
 • Daňové dôsledky úprav na prenajatej nehnuteľnosti
 • Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení dane z nehnuteľností
 • Čo musíte evidovať v daňovej evidencie v roku 2017
 • Poskytnutie auta zamestnancom – daňové posúdenie
 • Kontrolované transakcie
 • Ako sa dopracovať k pružnej pracovnej dobe?

6,45 € bez DPH
7,74 € s 20% DPH
Objednať

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Frederik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok