Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného
zväčšiť

PaM č. 3-4


ročník : 2018
vyšlo: II/2018
 • Daňová licencia končí
 • Daňové vysporiadanie príjmov FO za rok 2017
 • Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni
 • Paušálne výdavky SZČO
 • Použitie podielu zaplatenej dane
 • Novela zákona o nelegálnej práci

10,56 € bez DPH
12,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 2


ročník : 2018
vyšlo: I/2018
 • Pripravované zmeny v odmeňovaní pri výkone práce
 • Absencia pracovníkov možnosti postihu
 • Mzdová agenda – najčastejšie problémy
 • Kontrola zamestnanca prostredníctvom elektronickej pošty
 • Akceptačný list
 • Dokumentácia BOZP na pracovisku
 • Správa miestnej dane – postup obce
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi – nové trendy

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 1


ročník : 2018
vyšlo: XII/2017
 • Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2018
 • Dôchodcovia a výkon práce na dohodu v roku 2018
 • Potvrdenie zamestnávateľa o príjmoch zo závislej činnosti
 • Elektronická komunikácia FO so správcom dane
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP
 • Zmeny v rozpočtovej politike pre rok 2018
 • Pracovné vzťahy v podniku

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 12


ročník : 2017
vyšlo: XI/2017
 • Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
 • Študenti a dávky v nezamestnanosti
 • Chyby pri registrácii dohodárov
 • Pracovný úraz – nároky zamestnancov
 • ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI (1)
 • Manká a škody daňovo neuznané
 • Vyúčtovanie pracovnej cesty – lehoty, preddavky,...
 • Fyzikálna terapia a vplyv na organizmus

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 11


ročník : 2017
vyšlo: X/2017
 • Vybrané problémy podávania prehľadu
 • Uplatnenie nadčasovej práce
 • Povinnosti prijímateľov podielu zaplatenej dane
 • Dedenie peňažných práv zamestnanca
 • Osobný spis zamestnanca
 • Pracovný úraz z pohľadu zamestnávateľa
 • Dobrovoľné dražby
 • 15 tipov, ako motivovať zamestnancov inak, ako peniazmi

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 10


ročník : 2017
vyšlo: IX/2017
 • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
 • Určenie sumy starobného dôchodku
 • Zúčtovaná, ale nevyplatená mzda zamestnancovi
 • Opravy poistného na základe chybového protokolu
 • Dohoda o sporných nárokoch
 • Sociálna bezpečnosť a právo na prácu
 • Kampane za zdravé pracoviská
 • Zlozvyky kolegov a ako ich zvládnuť

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 9


ročník : 2017
vyšlo: VIII/2017
 • Sociálne poistenie – zmeny
 • Neospravedlnená absencia v práci a jej dôsledky
 • Zmena výšky poistného od 1. 7. 2017
 • Následky neplatenia poistného do Sociálnej poisťovne
 • Pracovný poriadok zamestnancov obce
 • Interná smernica o vybavovaní sťažností
 • Etický kódex zamestnancov firmy

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 7-8


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Dividendy v roku 2017
 • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
 • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
 • Zamestnávateľ a zamestnanec v konaní pred súdom a Civilný sporový poriadok
 • Kolektívna zmluva
 • Náležitosti platobného výmeru vydaného obcou
 • Vlastníctvo automobilu
 • Poruchy príjmu potravy

10,56 € bez DPH
12,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 6


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017
 • Právo na poskytnutie údajov v pracovnom práve
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • Zosúladenie pracovného a rodinného života žien a matiek
 • Povinnosti zamestnávateľa pri organizačných zmenách
 • Správne delikty v daňovom konaní
 • Novela zákona o štátnej službe
 • Boj o zamestnanca

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

PaM č. 5


ročník : 2017
vyšlo: IV/2017
 • Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 • Vyslanie zamestnancov vs. zahraničná pracovná cesta
 • Odpočítateľná položka v zdravotnom poistení v roku 2017
 • Zmluva o dielo
 • Platenie dane z nehnuteľnosti
 • Artróza a osteoporóza – ako im predchádzať

5,56 € bez DPH
6,67 € s 20% DPH
Objednať

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Frederik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok