Aktuálna ponuka

vrátane poštovného a balného
zväčšiť

Poradca č. 9


ročník : 2018
vyšlo: II/2018
 • Civilný sporový poriadok
 • Civilný mimosporový poriadok
 • Úplné znenie zákonov po novelách od roku 2016
 • Komentár k jednotlivým ustanoveniam
 • Otázky z praxe
 • Judikatúra súdov a súdne konania podľa nových právnych predpisov

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 8


ročník : 2018
vyšlo: I/2018
 • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • PONÚKAME ROZŠÍRENÉ VYDANIE – Monotematiku DPH 2018 - DOLE

vypredané

PONÚKAME ROZŠÍRENÉ VYDANIE – DPH po novele 2018
zväčšiť

DPH 2018 s komentárom, s príkladmi


ročník : 2018
vyšlo: II/2018
 • Účtovanie
 • Osobitná úprava DPH
 • Zdanenie prirážky cestovnej kancelárie
 • Trojstranná dohoda
 • Postúpenie pohľadávky
 • Súhrnné výkazy
 • Inštitút daňového zástupcu
 • Súhrnná faktúra

10,27 € bez DPH
11,30 € s 10% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 6-7


ročník : 2018
vyšlo: I/2018
 • Zbierka v kocke
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom

7,05 € bez DPH
8,46 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 5


ročník : 2018
vyšlo: XI/2017
 • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov
 • Ukončenie roka FO z pohľadu dane z príjmov
 • Zákon o správe daní – zmeny
 • Obchodný zákonník – novela zákona
 • Zmeny v elektronickej komunikácii
 • Porada ako dôležitý manažérsky nástroj

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 4


ročník : 2018
vyšlo: X/2017
 • Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) s komentárom
 • Zákon o e-Governmente po novele zákona
 • Daňovník a vozidlo v dani z motorových vozidiel
 • Je ročná sadzba dane z motorových vozidiel nemenná?
 • Poisťovacie podvody pri poistení majetku
 • Cestovné náhrady
 • Príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 3


ročník : 2018
vyšlo: IX/2017
 • Zákon č. 289/2008 Z. z.o používaní elektronickej registračnej pokladnice
 • Pozemky – vlastníctvo a usporiadanie od 1. 9. 2017
 • Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Obchodný register – zmeny
 • Zákon o ochrane a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon o odpadoch – novinky
 • Štátny fond rozvoja bývania – novela zákona

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 1-2


ročník : 2018
vyšlo: VIII/2017
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s komentárom

7,05 € bez DPH
8,46 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 13


ročník : 2017
vyšlo: VI/2017
 • Verejné obstarávanie od 1. 6. 2017

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

zväčšiť

Poradca č. 12


ročník : 2017
vyšlo: V/2017
 • Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže
 • Územné plánovanie a stavebný poriadok
 • Úprava základu dane podnikateľa
 • Zmeny v exekučnom poriadku
 • Zákon o pobyte cudzincov – služby zamestnanosti
 • Firemné vzdelávanie

3,82 € bez DPH
4,58 € s 20% DPH
Objednať

február 2018
T po ut st št pi so ne
5 29 30 31 1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Dnes má meniny Frederik
1
Dôležitý termín
1
Sviatok