Vydané publikácie

PaM 2017

 • PaM č. 12

  XI/2017

  • Pracovný čas a jeho rozvrhnutie
  • Študenti a dávky v nezamestnanosti
  • Chyby pri registrácii dohodárov
 • PaM č. 11

  X/2017

  • Vybrané problémy podávania prehľadu
  • Uplatnenie nadčasovej práce
  • Povinnosti prijímateľov podielu zaplatenej dane
 • PaM č. 10

  IX/2017

  • Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie
  • Určenie sumy starobného dôchodku
  • Zúčtovaná, ale nevyplatená mzda zamestnancovi
 • PaM č. 9

  VIII/2017

  • Sociálne poistenie – zmeny
  • Neospravedlnená absencia v práci a jej dôsledky
  • Zmena výšky poistného od 1. 7. 2017
 • PaM č. 7-8

  VI/2017

  • Dividendy v roku 2017
  • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
  • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
 • PaM č. 6

  V/2017

  • Novela Zákonníka práce od 1. 6. 2017
  • Právo na poskytnutie údajov v pracovnom práve
  • Evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • PaM č. 5

  IV/2017

  • Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny
  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  • Vyslanie zamestnancov vs. zahraničná pracovná cesta
 • PaM č. 3-4

  II/2017

  • Zdaňovanie podielov na zisku
  • Základné povinnosti zamestnanca
  • Novela zákona o zdravotnom poistení
 • PaM č. 2

  I/2017

  • Daňové priznanie študentov a dôchodcov
  • Prelom kalendárnych rokov v personálnej agende
  • Zákon o dani z príjmov zásadné zmeny pre rok 2017
 • PaM č. 1

  XII/2016

  • Minimálna mzda od 1. januára 2017 a jej dopad
  • Novela zákona o sociálnom poistení
  • Ako sa zvýšia starobné dôchodky v roku 2017?
december 2017
T po ut st št pi so ne
49 27 28 29 30 1 2 3
50 4 5 6 7 8 9 10
51 11 12 13 14 15 16 17
52 18 19 20 21 22 23 24
53 25 26 27 28 29 30 31
1 1 2 3 4 5 6 7
Dnes má meniny Ivica
1
Dôležitý termín
1
Sviatok