Vydané publikácie

Poradca 2017

 • Poradca č. 1-2

  VIII/2016

  • Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník s komentárom
 • Poradca č. 3

  IX/2016

  • Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce
  • Zásoby z účtovného a daňového hľadiska
  • Smernica pre zásoby
 • Poradca č. 4

  X/2016

  • Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
  • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  • Protispoločenská činnosť – otázky
 • Poradca č. 5

  XI/2016

  • Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)
  • Nové odpadové hospodárstvo
  • Možnosti odpočítavania straty u FO
 • Poradca č. 6-7

  XII/2016

  • Zbierka v kocke
  • Zákon o dani z príjmov s komentárom
 • Poradca č. 8

  I/2017

  • Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom
 • Poradca č. 9

  II/2017

  • Zbierka v kocke
  • Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
  • Poisťovníctvo po novelách zákonov
 • Poradca č. 10

  III/2017

  • Zákon o štátnej službe
  • Sociálne služby po novom
 • Poradca č. 11

  IV/2017

  • Zákon o registri partnerov verejného sektora s komentárom
  • Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy
  • Podnikateľ musí zabezpečiť ochranu osobných údajov zákazníka
máj 2017
T po ut st št pi so ne
18 24 25 26 27 28 29 30
19 1 2 3 4 5 6 7
20 8 9 10 11 12 13 14
21 15 16 17 18 19 20 21
22 22 23 24 25 26 27 28
23 29 30 31 1 2 3 4
Dnes má meniny Ela
1
Dôležitý termín
1
Sviatok