Hlavná stránka
22. 7. 2017
Ústava Slovenskej republiky
 • Právny stav k 4.4.2017
 • Zrušenie amnestií a milostí
PaM č. 7-8
 • Dividendy v roku 2017
 • Sankcie pri neplnení povinností zamestnávateľa v oblasti miezd
 • Zamestnanec a rozsah platenia poistenia na sociálne poistenie
DUO č. 7-8
 • Paušálne výdavky v roku 2017
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie
Poradca č. 13
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
 • Verejné obstarávanie od 1. 6. 2017
1000 riešení č. 7-8
 • Daňový poriadok – dokazovanie vo vyrubovacom konaní
 • Dovolenka a jej čerpanie
Aktualizácia II/4
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
júl 2017
T po ut st št pi so ne
27 26 27 28 29 30 1 2
28 3 4 5 6 7 8 9
29 10 11 12 13 14 15 16
30 17 18 19 20 21 22 23
31 24 25 26 27 28 29 30
32 31 1 2 3 4 5 6
Dnes má meniny Magdaléna
1
Dôležitý termín
1
Sviatok